Hraní s #stablediffusion: Dystopie, kočky, roboti a portréty.

Občas dostat robota je docela výkon, prostě v zadání se špatně hledá logika. Navíc stačí změnit třeba jen barvu vlasů v vše vypadá jinak. Jo a taky mi připadá, že to ženy kreslí o fous lépe než může. Jenže když všechno závisí na seed… Jo a těhotní roboti, to jako fakt.

🏙 Dystopic city v mnoha podobách

Chvíli jsem si hrál s různými obměnami “Dystopic city with, large flying sphere, by Annibale Siconolfi, digital art, detailed, 4K”. Ale myslím, že Annibale Siconolfi nezná. Nicméně ty různé výtvory jsou dost fantastické. A seed se mění, takže návaznost nehledejte.

Ještě různé “by” … “Simon Stålenhag”, “wlop”, “ian mcque”, “pixar animation studio” .. a jen snadný prompt, “Dystopic floating city, by ian mcque, digital art, detailed, 4K” .. pořadí souhlasí

Co se vydat do cyberpunk city? Opačné pořadí btw.

Steampunk city?

👍 Ty futuristické sci-fi věci to prostě umí

“Close up ground level view of a futuristic large bladerunner building and sidewalk busy with activity street vendors and carts very narrow streets aliens and people with a floating cars on the streets front profile view by craig mullins, neil blevins, dylan cole, james paick, hyper realistic, night, environment fog, cinematic lighting, 8 k, vray render, artstation, deviantart”

A protože už dlouho nebylo něco na výšku, tak si to déme. Protože pro toto se to asi hodí nejvíc.

Snad projde i 512×2048 🙂

🐱‍💻 Kočky …

… v jednom velmi dlouhém promptu z Lexica. “A cat padding down an alleyway, adventure, nightfall. quiet, serene, calm night. digital illustration, very vibrant colors, soft lighting, atmospheric lighting, 8k, octane render. by makoto shinkai, stanley artgerm lau, wlop, rossdraws, warriors fan art, james jean, andrei riabovitchev, marc simonetti, krenz cushart, sakimichan, d&d trending on artstation, digital art.” .. vlastně dost přemýšlím, co z toho vlastně vůbec funguje a jak.

A i tady se asi bude hodit na výšku.

Pro tu legraci, ponechme jen “A cat padding down an alleyway, adventure, nightfall. quiet, serene, calm night. digital illustration, very vibrant colors, soft lighting, atmospheric lighting

A zase trochu přidáme. To octane render se dost používá. “A cat padding down an alleyway, adventure, nightfall. quiet, serene, calm night. digital illustration, very vibrant colors, soft lighting, atmospheric lighting, 8k, octane render” (a ne, nedržíme seed, náhodná)

A ještě poslední k vyzkoušení “A cat padding down an alleyway, adventure, nightfall. quiet, serene, calm night. digital illustration, very vibrant colors, soft lighting, atmospheric lighting, by makoto shinkai

Trošku něco jiného, AI umí velmi dobře “studio ghibli”, to jen kdybyste chtěli … “Cat on beach, sunset, artwork by tooth wu and wlop and beeple and dan mumford and greg rutkowski and nekroxiii. halo. octane render, 8 k, depth of field, bokeh. iridescent accents. vibrant. art by Studio ghibli”

A bez studia ghibli.

A bez řady dalších… “Cat on beach, sunset, artwork by tooth wu and wlop. halo. octane render, 8 k, depth of field, bokeh. iridescent accents. vibrant.”

🤖 Zpět k robotům …

… které mi to zaboha nechtělo dát. “Humanoid robot sitting in a cafe, natural atmosphere, great high details, highly realistic, cinematic lighting, intricate, elegant, super highly detailed, concept ard, beautiful, delicate, by jordan grimmer and greg rutkowski, trending artstation, pixiv, digital art” …. a přitom to dělá tak hezké obrázky.

No vyzkoušel jsem těch promptů hodně. Klasicky postupné očesávání. Ono se totiž dost těžko předpovídá podle čeho se zrovna ten výsledek bude řídit. A až u “Humanoid robot sitting in a cafe, natural atmosphere, cinematic lighting, concept art, by jordan grimmer and greg rutkowski, trending artstation, pixiv, digital art” se objevují roboti.

“Humanoid robot sitting in a cafe, concept art, by jordan grimmer and greg rutkowski, trending artstation, pixiv, digital art” vede robotům.

Což mě přivedlo zpět k původnímu promptu co nedával roboty a z něj šel pryč “natural atmosphere” … fakt .. takže “Humanoid robot sitting in a cafe, natural atmosphere, great high details, highly realistic, cinematic lighting, intricate, elegant, super highly detailed, concept ard, beautiful, delicate, by jordan grimmer and greg rutkowski, trending artstation, pixiv, digital art”

Těhotní roboti? Jo, divný nápady, ale do mé robotické série to zapadá. A výsledky jsou dost strašidelné. Tenhle asi tak nejméně. “Pregnant humanoid robot in hospital, artwork by tooth wu and wlop and beeple and dan mumford and greg rutkowski and nekroxiii. halo. octane render, 8 k, depth of field, bokeh. iridescent accents. vibrant. art by Studio ghibli”

💃 Zpět k portérům

… a zůstaneme u 512×512. “Portrait of a female human with white skin, white hair, white eyes without pupils, slightly – pointed ears, short wavy hair, eyebrow scar, trending on artstation, ethereal, gentle smile, friendly, glowing, angled” je ukázka toho, že nemusíte nahánět obdivuhodné zadání. Ale stejně je tam “trending on artstation” 🙂

Nechme seed (1571780) ale dejme “black hair”. S náhodným seed to totiž dává dost nepoužitelné věci.

“red hair”

A co “male human”?

“female robot” 🙂 d

“female kid”

“female extraterrestrial”

“female alien” kupodivu nic moc rozdílného

“female vampure”

Další příspěvky na téma Stable Diffusion