Hrátky s #chatGPT: Umí řešit logické hádanky? Navíc zadané obrázkem?

To že ChatGPT můžete nahrávat obrázky, tao už snad víte (jak to funguje viz Jak funguje GPT4V/GPT4Vision, ChatGPT co umí “vidět”. Kde to najdu?). A můžete to zkusit využít i pro řešení různých logických hádanek. Třeba této:

Obrázek stačí uložit a nahrát do ChatGPT, případně vyfotit mobilem. A pak můžete požádat, aby hádanku vyřešila. Dostanete toto:

Tento typ hádanky vám dává série nápověd, které musíte logicky propojit, abyste našli správnou třímístnou kombinaci zámku. Pojďme to krok za krokem rozluštit:

 1. 682: Jeden číslo je správné a je na správném místě.
 2. 614: Jeden číslo je správné, ale je na špatném místě.
 3. 206: Dvě čísla jsou správná, ale jsou na špatných místech.
 4. 738: Nic není správné.
 5. 780: Jeden číslo je správné, ale je na špatném místě.

Hádanka nám říká, že 7 není správné číslo, protože v řadě “738” nic není správné. To nám umožňuje vyloučit číslice 7 a 3 z naší možné správné kombinace.

Podíváme-li se na řadu “614” a “780”, v obou případech je pouze jedno číslo správné, ale na špatném místě, a víme, že číslo 7 není možností, takže číslo 0 také nemůže být správné. To nám zanechává číslo 6 nebo 4 jako správné, ale na špatném místě z řady “614”.

V řadě “206” jsou dvě čísla správná, ale na špatných místech. Protože 7 a 0 jsou vyloučeny, znamená to, že 2 a 6 musí být správná čísla, ale na špatných místech.

Nyní víme, že 6 musí být na prvním místě (protože je správně ve druhé řadě, ale na špatném místě v “206” a “614”), a číslo 2 musí být na třetím místě (protože v “206” jsou 2 a 6 správná čísla, ale na špatných místech a 6 jsme již určili jako první číslo). Číslo 4 nemůže být druhé, protože by bylo na svém správném místě v “614”, což by odporovalo nápovědě.

Jediné číslo, které můžeme nyní umístit na druhé místo, je 1, protože je to správné číslo ve “614” a nemůže být na prvním nebo třetím místě.

Takže správná kombinace pro zámek je 6 (první číslo), 1 (druhé číslo), a 2 (třetí číslo): 612.

Vypadá to skvěle. Dokáže vše dobře přečíst, dokonce vám to přeloží do češtiny. A pak začne luštit. A luštit. Až vám řekne, že řešení je 612. Což samozřejmě není.

Tak to zkusíte ještě jednou a odpovíte: Toto ale není pravda

Omlouvám se za předchozí chybu, pojďme to opravit a znovu zanalyzovat nápovědy:

 1. 682: Jeden číslo je správné a je na správném místě.
 2. 614: Jeden číslo je správné, ale je na špatném místě.
 3. 206: Dvě čísla jsou správná, ale jsou na špatných místech.
 4. 738: Nic není správné.
 5. 780: Jeden číslo je správné, ale je na špatném místě.

Z nápověd můžeme určit následující:

 • Z “738” víme, že čísla 7, 3 a 8 nejsou v kódu.
 • Z “780” víme, že 7 není v kódu a 0 je v kódu, ale ne na třetím místě.
 • Z “206” víme, že 2 a 0 jsou v kódu, ale ne na prvním ani na třetím místě. To znamená, že 2 musí být na druhém místě, protože 0 nemůže být na druhém místě (podle nápovědy “780”).
 • Nyní máme jistotu, že 0 je na prvním místě a 2 je na druhém místě.
 • Dále, “682” říká, že jedno číslo je správně a na správném místě, ale 8 nemůže být v kódu, protože je vyloučeno v “738”. To znamená, že 6 nemůže být správně na druhém ani třetím místě, tudíž není vůbec součástí kódu.
 • Z “614” víme, že jedno číslo je správné, ale na špatném místě, a vzhledem k tomu, že 6 a 7 jsou vyloučeny, musí to být 4 a musí být na třetím místě.

S touto analýzou je tedy správná kombinace 024.

Což jsme ale tam, kde jsme byli, tedy se špatným výsledkem. Takže znovu: Myslím, že je to stále špatně
Opravdu se omlouvám za záměnu. Zkusíme to znovu a tentokrát se zaměříme na to, abychom šli krok za krokem správně:

 1. 682: Jeden číslo je správné a je na správném místě.
 2. 614: Jeden číslo je správné, ale je na špatném místě.
 3. 206: Dvě čísla jsou správná, ale jsou na špatných místech.
 4. 738: Nic není správné.
 5. 780: Jeden číslo je správné, ale je na špatném místě.

Postupujme podle těchto pravidel:

 • Vyloučíme 7 a 3, protože “738” říká, že žádné číslo není správné.
 • Vyloučíme 8 z “682” a “738”.
 • Z toho vyplývá, že “780” nemá 7 ani 8, takže 0 je správné, ale není na třetím místě (musí být buď na prvním nebo na druhém místě).
 • “206” má dvě správná čísla, ale obě na špatném místě, takže 2 nemůže být první a 6 nemůže být třetí. Vzhledem k tomu, že 0 musí být na prvním nebo druhém místě a “682” naznačuje, že 6 je správné, 6 musí být první číslo.
 • Protože 6 je na prvním místě, znamená to, že 2 nemůže být na druhém místě (podle “206”). V “614” je správné číslo na špatném místě, takže to nemůže být 6, a nemůže to být 1 (protože 1 se v žádných dalších řádcích neobjevuje jako správné číslo). Tedy 4 musí být na druhém nebo třetím místě.
 • Jelikož 2 musí být na třetím místě (jelikož “206” říká, že 2 je správná, ale na špatném místě, a nemůže být na prvním místě), zůstává nám 4, která by musela být na druhém místě.

To nám dává kombinaci 042.

A konečně tedy máme správný výsledek

Další tipy o ChatGPT

Hrátky s DALL E 3 v ChatGPT: Pradávní obři

Polovice přišla z Facebooku s takovou tou klasicky fake fotomontáží jak někde v Jižní Americe našli kosti pradávných obrů. Tak jsem si s tím chvíli hrál i v DALL E 3. A tady…