Hraní s #stablediffusion: Pretty Cyberpunk Girl různé další radosti

Yoda v lese .) Zkoušení hloupostí. Divočina, ale toho draka, toho nedává. Roztomilé, že?

Pretty Cyberpunk Girl 🙂

A prompt převzatý na Lexice. Chtěl jsem vidět co hezkého to dá: Symmetrical – face!!! symmetrie!! perfectly centered portrait shot of a female with full lips in cyberpunk 2 0 7 7, bionic eyes, eye – implants, neuro – implants, intricate, elegant, highly detailed, centered, digital painting, artstation, concept art, smooth, sharp focus, illustration, artgerm, tomasz alen kopera, peter mohrbacher, donato giancola, joseph christian leyendecker, wlop, boris vallejo c 1 5. 0

Jen to spíš chce čtverec, ty obdélníky nejsou úplně dobré.

A ještě změna – steps 75 a scale 9. Tady tradičně platí, že to chce prostě štěstí nebo laborovat.

Zkoušení hloupostí.

Prompt: fantasy landscape, environment of witcher, cyberpunk

Divočina, ale toho draka, toho nedává

Prompt: fantasy city landscape, cyberpunk. mountains in far distance, dragon flying above

Yoda v lese .)

Prompt: professional portrait photograph of a yoda in forest with sun glasses, photograph Jen jedna z fotek je nepovedená, obličejově.

Roztomilé, že?

Prompt: Digital painting of a surreal landscape featuring a giant tree with a house built into its trunk, surrounded by a sea of clouds. The scene is lit by a bright full moon and the tree’s branches are adorned with glowing lanterns. The overall style is a mix of Caspar David Friedrich and Hayao Miyazaki’s artistic styles

Další příspěvky na téma Stable Diffusion