Hraní s #stablediffusion: Nespočet modelů, nespočet možností. Je rozdíl mezi SD 1.4 a 1.5?

Pokud používáte Stable Diffusion, měli byste do reportoáru přidat modely a některé další vychytávky. Ale už jenom když si najdete správné modely, tak se vám otevřen další záplava neuvěřitelných výsledků. Mrkněte jak rozdílné mohou být výstupy

Nespočet modelů

Jako by nestačilo, že s klasickým SD 1.4/1.5 můžete změnou parametrů generovat prakticky nekonečné m množství různých výstupů na jedno zadání. Jakmile objevíte to, že existují stovky další modelů tak nebudete vědět co zkoumat dřív.

Prompt: A hauntingly beautiful oil painting of a misty forest, in the style of Caspar David Friedrich. The intricate and cinematic lighting adds depth and mystery to the serene landscape, while the sweeping brushstrokes evoke a sense of awe and wonder. By Caspar David Friedrich

Model: elldrethsDreamMix_v10

Model: dreamlikesamkuvshino

A další prompt: Portrait a Lost astronaut in Jupiter, epic scene,displaying in the background the moon and other planets and stars, kilian eng vibrant colours, dynamic lighting, digital art, winning award masterpiece, fantastically beautiful, illustration, aesthetically, trending on artstation, art by Zdzisław Beksiński x Jean Michel Basquiat

Klasické Stable Diffusion 1.4

A sciFiDiffusionV10_v10

Je rozdíl mezi SD 1.4 a 1.5?

PROMPT: portrait white hair knights of Zodiac girl, Sliver ice color reflected armor, in ruined Agora of Athens Sunrise, ssci-fi and fantasy, intricate and very very beautiful and elegant, highly detailed, digital painting, artstation, concept art, smooth and sharp focus, illustration, art by tian zi and WLOP and alphonse mucha

Tady, nutno dodat, zůstalo zachované seed.

SD 1.5 (sd-v1-5-pruned)

SD 1.4 se zachovaným seed (sd-v1-4-full-ema)

PROMPT: A 1950s city scene with a GIANT LASER EYEBALL looming in the distance, rendered by simon stålenhag, rendered by Beeple, Makoto Shinkai, syd meade, environment concept, digital art, unreal engine, 3 point perspective, WLOP, trending on artstation, low level, 4K UHD image, octane render,

SD 1.5

SD 1.4

A pro srovnání WLOP (přidáno “wlop”)

openjourney_v1

sciFiDiffusionV10_v10

Další příspěvky na téma Stable Diffusion