Jaké chování na sociálních sítích spotřebitelé chtějí od značek?

V Consumers Aren’t Looking to Buy From Brands That Are “Cool” on Social je spousta podstatných informací o tom, jak coby značka působit na sociálních sítích. Jedna z těch základních věcí je to jak se chovat, působit. Co od značek fanoušci/zákazníci očekávají.

index-q22017_1-big.png

Nepřekvapí, že na prvním místě je poctivost následovaná přátelským a pomocným přístupem. Teprve na čtvrtém místě je zábavnost. Když se podíváte na zbylé tři vlastnosti a jejich poměrně nízké zastoupení, tak asi tušíte, že být na špici s trendy je sice fajn, ale očekává to jenom 43 % lidí. A už vůbec nebude dobré se věnovat politickým záležitostem, natož být nasertivní (poslední snarky dost dobře odpovídá tomu, co často uvádím na školeních jako jedno z pravidel “buďte asertivní, nikoliv nasertivní“).

Tohle poslední slovo ale také můžete chápat tak, že není dobré aby se značka na sociálních médiích ukazovala s osobností příliš vystupující, kritickou, ironickou či jinak očividně vymezující se.

Neuškodí brát v potaz i následující, tedy to, že osobnost se od značky nejvíce očekává na Facebooku, ale daleko méně na dalších sociálních sítích

index-q22017_2-big.png

Očekávání osobnosti, výrazné osobnosti, je navíc rozdílné i podle průmyslu, tedy odkud firma pochází.

index-q22017_8.png