Velká Británie přepisuje autorský zákon. K lepšímu

Tři stovky let starý systém neodpovídající dvacátému prvnímu století možná bude (konečně) revidován. Británie chce autorský zákon přepsat tak, aby odpovídal digitálnímu věku. Mimo jiné umožnit legální kopie vlastních CD/DVD

Nový autorský zákon by měl umožnit něco naprosto logického a spotřebiteli chtěného – mít možnost si legálně udělat kopii vlastněných CD a DVD. Tedy něco, co doposud bylo v Británii nelegální.

Britský regulační úřad Ofcom navíc upozorňuje, že do zákona nepatří ani dříve oznámená možnost blokovat weby, které „porušují autorský zákon“. Blokování Ofcom označuje za „nepoužitelné“ a pokusy o něco takového za neproveditelné a těžkopádné.

Zastarávající autorské zákony neodpovídají digitální realitě. Nový britský ale stále nebude dostatečně moderní, odborníci upozorňují na to, že stále nebude v souladu se službami cloud-computingu týkajícími se ukládané a streamované hudby. Ze zákona nakonec nezmizí ani náklady hrazené ISP za rozesílání varování lidem, kteří nelegálně sdílejí soubory.

Zdroj: UK finally makes ripping your own DVDs and CDs legal

Česká republika zavádí cenzuru Internetu, přílepkem k loterijnímu zákonu

Pokud se poslancům podaří v přílepku k loterijnímu zákonu podaří zavést cenzuru Internetu, bude existovat seznam „povolených“ loterijních internetových stránek, a k těm ostatním budou poskytovatele přípojení k Internetu povinni znemožňovat přístup.

Za zavedení cenzury můžete poděkovat poslanci Janu Farskému z TOP 09, ale pod návrhem přílepku najdete více jmen – Pavel Bém (ODS), Igor Svoják (ODS), Marek Šnajdr (ODS), Vladislav Vilímec (ODS), Josef Cogan (TOP 09), Jan Farský (TOP 09) – zpravodaj, Rudolf Chlad (TOP 09), Helena Langšádlová (TOP 09), František Laudát (TOP 09) a Pavel Svoboda (ČSSD).

Mimo blokování přístupu k „nepovoleným“ stránkám návrh zákona přináší i zákaz reklamy na tyto služby. Včetně absurdní situace, kdy by poskytovatelé připojení měli být povinni skrývat i takové weby jako je Google či CNN v okamžiku, kdy se na nich objeví „zakázaná“ reklama -tedy hlavně reklama na zahraniční sázkové společnosti. V praktickém pohledu to může znamenat, že by poskytovatelé připojení museli blokovat všechny zahraniční weby, protože není technicky možné zajistit, aby se na nich podobná reklama neobjevila.

Jediný způsob, jak by se mohl poskytovatel internetového připojení vyhnout porušování tohoto cenzurního zákona, je zprovoznění seznamu povolených stránek. Zřejmě by už ovšem nemohl inzerovat, že poskytuje připojení k celosvětové síti Internet, protože by tím ovšem klamal spotřebitele,“ komentuje návrh zákona Mikuláš Ferjenčík, místopředseda Pirátské strany.

Na www.internetbezcenzury.cz vznikla nezávislá petice. „Tato povinnost je v konečném řešení nepřijatelnou cenzurou internetu. Pokud se státní moci nelíbí nějaký web, jakým právem si osobuje nárok na to, aby svobodným občanům k tomuto webu zamezila přístup? Nyní se státní moci znelíbila jedna část internetového obsahu, jindy to může být jiný obsah – a jsme opět v cenzurou ovládané společnosti,“ uvádí se na stránkách petice.

Cenzurní povinnosti obsahuje přílepek § 2a, který má změnit zákon o službách v informační společnosti:

1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4a) zní:

Ҥ2a

Odpovědnost provozovatelů elektronických prostředků

Provozovatelé elektronických prostředků jsou povinni zajišťovat nemožnost připojení uživatelů ke stránkám elektronických prostředků nabízejícím či umožňujícím účast na loteriích či jiných podobných hrách provozovatelů, kteří k tomu nemají povolení vydané podle zvláštního právního předpisu 4a) , obsahujícím reklamu na takové služby či činnosti, nebo takové činnosti propagujícím či podporujícím.”.

4a) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.”.

2. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

“c) pro povinnosti vyplývající z § 2a Ministerstvo financí.”.

1.V § 11 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

“(3) Právnické osobě nebo fyzické osobě, která poruší povinnost vyplývající z ustanovení § 2a, se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.

Ministerstvo financí přitom zákonem žádnou povinnost zveřejňovat a poskytovat seznam povolených stránek nemá. Vzniká tak další absurdní zákon, který nemá žádné praktické možnosti prosazování a velké množství zneužití pro likvidaci nepohodlných poskytovatelů připojení k Internetu, cenzury a šikanování.

Francie zakázala používat „Twitter“ a „Facebook“ v televizi a rádiu

Ve Francii je čerstvě zakázáno používat slova „Twitter“ a „Facebook“ v televizi i rádiu, výjimkou je zpravodajství o těchto společnostech či službách. „Sledujte nás na Twitteru“ či „staňte se fanoušky na Facebooku“ je ve Francii zakázáno používat.

Tamní regulátor (CSA, Coinseil Supérier de L’Audiovisuel) v nařízení Renvoi sur les pages des réseaux sociaux : analyse du Conseil oznámil, že dospěl k názoru, že používání názvů „Facebook“ a „Twitter“ odpovídá reklamě na služby jedné konkrétní společnosti.  A odporuje tak zákonu z roku 1992, který zakazuje skrytou reklamu. A navádění uživatelů k tomu, aby na těchto službách reagovali, je „utajovaná reklama“ na tyto sociální sítě jako takové.

Podle mluvčí CSA je preferování Facebooku, který má hodnotu miliard dolarů, narušením hospodářské soutěže.

Preventivní špiclování je protiústavní. Vítejme zpět v civilizovaném světě

Rozhodnutí ústavního soudu posunulo Českou republiku zpět do civilizovaného světa, kde soukromí je nadřazené pochybným zájmům, špiclování a cenzuře. Právní úprava preventivního uchovávání údajů o internetové a telefonické komunikaci je protiústavní. Spornou část zákona a celou prováděcí vyhlášku dnes zrušil Ústavní soud (ÚS), informuje ČTK.

Ústavní soud seznal, že napadená právní úprava porušuje ústavněprávní limity, neboť nesplňuje požadavky plynoucí z principu právního státu a je v kolizi s požadavky na omezení základního práva na soukromí v podobě práva na informační sebeurčení ve smyslu čl. 10 odst. 3 a čl. 13 Listiny, které plynou z principu proporcionality.

Soudkyní zpravodajkou byla Eliška Wagnerová, žádný ze soudců k nálezu neuplatnil odlišné stanovisko.

Ústavní soud zrušil část zákona o elektronických komunikacích

Operátoři a poskytovatelé Internetu doposud museli uchovávat tzv. provozní a lokalizační údaje o uskutečněné komunikaci. Na vyžádání je pak předávali policii a zpravodajským službám. Podle ÚS tato norma nepřiměřeně zasahuje do soukromí lidí, chybí jí mantinely a přesná pravidla pro využívání nashromážděných údajů. Text nálezu je dostupný zde [PDF, 441,08 kB].

Telefonní operátoři a poskytovatelé Internetu tak museli po dobu nejméně půl roku uchovávat zejména následující informace (po roce museli data sami likvidovat):

  • telefonní a faxová komunikace (čas a čísla volajícího a volaného)
  • údaje o textových zprávách
  • údaje o mailové komunikaci
  • údaje o návštěvách webových stránek
  • údaje o využívání některých internetových služeb

ÚS také došel k názoru, že dotčení jednotlivci nedisponují dostatečnými zárukami proti riziku zneužití údajů a svévole.

Takto vymezená právní úprava umožňující masivní zásah do základních práv nesplňuje požadavky kladené na určitost a jasnost z pohledu právního státu

Rozhodnutí ÚS je průlomové a jde i proti několikaletým snahám EU zavést toto preventivní špiclování napříč celou EU. Pokud bude podobné uchovávání opět vejít v platnost, bude muset vzniknout právní norma, která není typický nedostačující a vágní.

EU toto nadměrné špiclování dlouhodobě prosazuje v rámci klasické výmluvy na nutnost „boje s terorismem“. V Českém prostředí se ze zákonné normy stala nástroj rutinní součástí policejní práce – operátoři i poskytovatelé internetových služeb tak byli žádání o poskytování informací i v zcela banálních případech, ačkoliv podle původní směrnice EU měla být tato data využívána pouze pro případy, kdy někdo čelí podezření ze závažné trestné činnosti.

Evropská komise šetří monopol Google ve vyhledávání, co na to říká Google?

EK vyšetřuje Google pro možné znevýhodňování konkurence ve výsledcích vyhledávání – formální antimonopolní řízení bylo zahájeno právě dnes.

Mimo to je Google viněn i z poskytování lepších pozic ve vyhledávání pro vlastní služby a umisťování konkurence do „neplacené“ zóny. Jakkoliv se EK nepodařilo najít „důkaz o porušování zákona“ a není tedy stanoven žádný termín pro ukončení vyšetřování, zahájila šetření na základě stížeností dalších poskytovatelů vyhledávacích služeb.

Mezi stěžovateli se podle zahraničních médií vyskytuje Ciao.de (německá pobočka společnosti Microsoft), Foundem.co.uk (porovnávač cen z Velké Británie) a Ejustice.fr (francouzský právní vyhledávač).

EK se bude také věnovat tomu, zda Google omezuje inzerenty v přesunu jejich AdWords kampaní na další konkurenční platformy.

Co na to říká Google?

V angličtině se Google tématu věnuje v Our thoughts on the European Commission review, zajímavější a delší vyjádření najdete níže.

EC: Evropská komise se na základě stížností rozhodla zahájit vyšetřování společnosti Google kvůli nařčení ze zneužívání dominantní pozice na trhu v online vyhledávání.

Google: Jakkoliv není pochyb o tom, že Google má velký podíl ve vyhledávání, což dokazují i měření společností jakými jsou Comscore nebo Hitwise, ve skutečnosti existuje velká konkurence v přístupu k online informacím. Google soupeří se společnostmi, jako je Amazon, Ebay nebo i Zbozi.cz v informacích o zboží, se stránkami jako WebMD v případě zdravotnických informací a se stránkami jako je Zilow nebo Sreality u informací o realitách. Mezi jeho konkurenty patří Facebook a Twitter, jenž se stávají stále důležitějšími zdroji odkazů na další stránky (podle Compete.com je na stránku TMZ.com z Facebooku odkazováno více, než z vyhledávání Google). Mimoto i mobilní aplikace vytvořily zcela nový kanál, který uživatelům umožňuje přímý přístup k potřebným informacím bez použití vyhledávačů. Významný podíl v tradičním vyhledávání Googlu rozhodně nezaručuje dominantní pozici a zároveň naši uživatelé jsou od konkurence na vzdálenost jednoho kliknutí.

EC: Zahájení formálního vyšetřování bylo založeno na stížnostech poskytovatelů vyhledávání, kteří tvrdí, že v organickém vyhledávání Google jsou odkazy na jejich služby nepříznivě hodnoceny a že výsledky služeb Google se ve vyhledávání umísťují lépe.

Google: Google jsme postavili pro uživatele, nikoliv pro internetové stránky a jako u jakéhokoliv jiného hodnocení tak i při rankingu internetových stránek je samozřejmé, že někdo spokojený nebude. Provozovatelé těchto stránek si v minulých letech mnohokrát stěžovali a někdy nás I žalovali, ale ve všech případech se ukázalo, že existují pádné důvody pro nižší hodnocení daných stránek. Například společnost Foundem, jedna z těch, které si stěžovaly na naše vyhledávání i na půdě Evropské komise, kopíruje 79 % obsahu z jiných stránek a my jsme vždy transparentně informovali správce jejich stránek, že kopírovaný obsah je ve vyhledávání Google znevýhodněný.
Co se týče zobrazování odkazů na “naše” služby a jejich “zvýhodňování”, naším jediným cílem je poskytovat uživatelům rychlé a relevantní odpovědi v přehledném formátu. Někdy ty nejlepší možné odpovědi není oněch 10 modrých řádek odkazů, ale například mapa s jednotlivými místy nebo série obrázků, které uživatel hledá. Často tyto odpovědi dáváme uživatelům na začátku stránky, protože naši uživatelé chtějí a očekávají rychlé odpovědi.

EC: Komise bude zkoumat, zda Google zneužil svou dominantní pozici na trhu v online vyhledávání v rámci organického vyhledávání tím, že údajně snižoval hodnocení stránek svých konkurentů, kteří poskytují specifické informace, například srovnání cen (takzvané vertikální vyhledávače) a zároveň zvýhodňoval své vlastní vertikální vyhledávací služby, a poškodil tak svou konkurenci. 

Google: Google nikdy nepodnikl nic, čím by vědomě poškodil své konkurenty. Pro uživatele, kteří na Google hledají konkrétní dotazy, například “srovnání cen digitálních fotoaparátů”, nabízíme ve výsledcích vyhledávání konkrétní informace o zboží (tato služba je pro obchodníky i uživatele zcela zdarma), protože věříme, že je pro uživatele lepší, aby dostali konkrétní informace o produktech a cenách, než “10 modrých odkazů”. Když se uživatel dotáže na “lety ze San Franciska do Prahy”, myslíme si, že je lepší mu rovnou ukázat lety a ceny v přehledné formě, než seznam odkazů na další stránky. Toto vše je součástí snahy, aby vyhledávání informací bylo pro uživatele co nejužitečnější. 

EC: „Komise také přihlédne k obvinění, že Google snižuje „skóre kvality“ pro sponzorované odkazy konkurenčních vertikálních vyhledávacích služeb. Skóre kvality je jedním z faktorů, který určuje cenu, kterou zadavatelé reklamy platí Googlu.“

Google: Všechny vyhledávače – včetně Googlu, Yahoo a Bingu – používají skóre kvality, aby zajistili, že uživatelé uvidí reklamy relevantní k jejich dotazu, a ne jen reklamy z aukce s nejvyšší nabídkou. Tato skóre kvality jsou určována na základě našeho hodnocení relevance reklamy k dotazu a zda stránka poskytuje užitečné informace. Zadavatele reklamy také o jejich skóre kvality informujeme a poskytujeme jim tipy, jak jej zvýšit. Stránky, které si stěžují na své skóre kvality, mají méně relevantní a zároveň méně kvalitní obsah, o který, jak jsme zjistili, mají naši uživatelé menší zájem.

EC: “Evropská komise se bude zabývat také obviněním, že společnost Google ukládá reklamním partnerům specifické povinnosti, které jim brání umístit určité typy konkurenčních reklam na svých webových stránkách, stejně jako dodavatelům počítačů a softwaru, s cílem potlačit konkurenční nástroje pro vyhledávání.“

Google: Naše online smlouvy pro AdSense nikdy nebyly exkluzivní. U několika AdSense klientů, s kterými jsme smlouvu uzavřeli napřímo, jsme exkluzivní smlouvy ukončili před téměř dvěma lety. Naše smlouvy s dodavateli počítačů a softwaru, v rámci kterých poskytujeme vyhledávací služby, jsou všechny krátkodobé. A nejdůležitější je, že tyto smlouvy stejně nemohou zabránit tomu, aby si uživatelé sami vybrali jiný vyhledávač.

EC: „Nakonec bude Evropská komise vyšetřovat podezření z omezení přenositelnosti dat on-line reklamních kampaní na konkurenční online reklamní platformy.“

Google: Google nabízí inzerentům možnost exportovat své reklamní kampaně z Googlu na ostatní platformy a to přes CSV funkci pro exportování dat. Google omezuje schopnost reklamních agentur (ale ne inzerentů) používat AdWords API pro automatické kopírování údajů o kampani z jedné karty/okna do druhé karty/okna. Toto omezení je navrženo proto, že když agentura umisťuje reklamu ve více vyhledávačích, tak nevybere takové řešení, které by jakýmkoliv způsobem ohrožovalo inovace v systému AdWords, které naši konkurenti ještě nezavedli. Agentury mohou pořád využívat již popsanou CSV funkci pro exportování dat.


Kuwait zakázal používání DSLR fotoaparátů na veřejnosti (aktualizováno)

Používání DSL fotoaparátů na veřejnost je v Kuwaitu možné pouze pokud je používají novináři. Není ani příliš jasné proč se tak stalo, ani jak je to s ostatními typy fotoaparátů, včetně fotoaparátů v mobilních telefonech.

Ministerstvo informací, ministerstvo sociální věcí a ministerstvo financí je podepsané pod aktuálním zákazem používání DSLR (Digital Single Lens Reflex Cameras) fotoparátů v Kuwaitu. Ty mohou být použity pouze pro novinářské účely.

Aktualizace 28.listopadu 2010 (první vydání Nov 25, 2010 @ 8:14)Kuwait DSL kamery zakazovat nebude, noviny si to vymyslely

On Saturday, November 20, 2010 the Kuwait Times published an article titled ‚Multi ministry camera ban frustrates artists‘ in which incorrect information was provided. The newspaper regrets failing to verify the information. The article wrongly stated that a ban on DSLR cameras was implemented by the Ministries of Information, Social Affairs and Finance. This information is false. In a follow up investigation, it was proved that no such ban has been issued. We regret this error and deeply apologize for any inconvenience caused.

Jedna pozitivní věc na celé záležitosti je. Kuwait Times sice neověřil informaci a uveřejnil lež. Mají ale dostatek profesionality, článek nestáhli a informaci o úletu tak můžete vidět na stejném místě, jako původní článek.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti v USA začalo “zabavovat” domény (aktualizováno)

Více než deset domén bylo aktuálně americkým DHS odebráno vlastníkům, teoreticky z důvodu podpory porušování autorského zákona a prodeje padělků zboží. ** Aktualizováno o seznam postižených domén.

Podstatnou část „zabavených“ domén jsou weby s torrenty, které (ať už přímo nebo nepřímo) umožňují stahovat hudbu či filmy. Další část jsou weby prodávající padělky zboží. Zákon, který by něco takového umožňoval přitom původně byl čerstvě (ale dočasně) odstaven z průchodu legislativou senátorem Ronem Wydenem.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti v USA začalo "zabavovat" domény

Nový zákon, COICA (Combating Online Infrigement and Conterfeits Act) by přitom měl umožnit vládě zasáhnout proti webům, které nabízejí nelegálně obsah či padělané zboží.  Generální prokurátor by tak získal pravomoc podobné weby odstavit – pouze na základě podezření. COICA tak zcela obchází platné zákonné normy, které sice umožňují odstavit podobné weby také, ale pouze na základě žaloby a soudního procesu.

Jak vypadá v praxi zabavování domén můžete vidět například na http://rapgodfathers.com/, http://torrent-finder.com/ či http://onsmash.com/. Vláda USA je dokonce natolik technicky zdatná, že sleduje návštěvníky těchto zabavených domén pomocí Piwik Open Source analytiky i Google Analytics.

Přehled postižených domén

2009jerseys.com
51607.com
amoyhy.com
b2corder.com
bishoe.com
borntrade.com
borntrade.net
boxedtvseries.com
boxset4less.com
boxsetseries.com
burberryoutletshop.com
cartoon77.com
cheapscarfshop.com
coachoutletfactory.com
dajaz1.com
discountscarvesonsale.com
dvdcollectionsale.com
dvdcollects.com
dvdorderonline.com
dvdprostore.com
dvdscollection.com
dvdsetcollection.com
dvdsetsonline.com
dvdsuperdeal.com
eluxury-outlet.com
getdvdset.com
gofactoryoutlet.com
golfstaring.com
golfwholesale18.com
handbag9.com
handbagcom.com
handbagspop.com
icqshoes.com
ipodnanouk.com
jersey-china.com
jerseyclubhouse.com
jordansbox.com
lifetimereplicas.com
louis-vuitton-outlet-store.com
lv-outlets.com
lv-outlets.net
lv-outletstore.com
massnike.com
merrytimberland.com
mycollects.com
mydreamwatches.com
mygolfwholesale.com
newstylerolex.com
nfljerseysupply.com
nibdvd.com
odvdo.com
oebags.com
onsmash.com
overbestmall.com
rapgodfathers.com
realtimberland.com
rmx4u.com
scarfonlineshop.com
scarfviponsale.com
shawls-store.com
silkscarf-shop.com
silkscarfonsale.com
skyergolf.com
sohob2b.com
sohob2c.com
storeofeast.com
stuff-trade.com
sunglasses-mall.com
sunogolf.com
tbl-sports.com
throwbackguy.com
tiesonsale.com
timberlandlike.com
topabuy.com
torrent-finder.com
usaburberryscarf.com
usaoutlets.net

Zdroj: U.S. Government Seizes BitTorrent Search Engine Domain and More