Preventivní špiclování je protiústavní. Vítejme zpět v civilizovaném světě

Rozhodnutí ústavního soudu posunulo Českou republiku zpět do civilizovaného světa, kde soukromí je nadřazené pochybným zájmům, špiclování a cenzuře. Právní úprava preventivního uchovávání údajů o internetové a telefonické komunikaci je protiústavní. Spornou část zákona a celou prováděcí vyhlášku dnes zrušil Ústavní soud (ÚS), informuje ČTK.

Ústavní soud seznal, že napadená právní úprava porušuje ústavněprávní limity, neboť nesplňuje požadavky plynoucí z principu právního státu a je v kolizi s požadavky na omezení základního práva na soukromí v podobě práva na informační sebeurčení ve smyslu čl. 10 odst. 3 a čl. 13 Listiny, které plynou z principu proporcionality.

Soudkyní zpravodajkou byla Eliška Wagnerová, žádný ze soudců k nálezu neuplatnil odlišné stanovisko.

Ústavní soud zrušil část zákona o elektronických komunikacích

Operátoři a poskytovatelé Internetu doposud museli uchovávat tzv. provozní a lokalizační údaje o uskutečněné komunikaci. Na vyžádání je pak předávali policii a zpravodajským službám. Podle ÚS tato norma nepřiměřeně zasahuje do soukromí lidí, chybí jí mantinely a přesná pravidla pro využívání nashromážděných údajů. Text nálezu je dostupný zde [PDF, 441,08 kB].

Telefonní operátoři a poskytovatelé Internetu tak museli po dobu nejméně půl roku uchovávat zejména následující informace (po roce museli data sami likvidovat):

  • telefonní a faxová komunikace (čas a čísla volajícího a volaného)
  • údaje o textových zprávách
  • údaje o mailové komunikaci
  • údaje o návštěvách webových stránek
  • údaje o využívání některých internetových služeb

ÚS také došel k názoru, že dotčení jednotlivci nedisponují dostatečnými zárukami proti riziku zneužití údajů a svévole.

Takto vymezená právní úprava umožňující masivní zásah do základních práv nesplňuje požadavky kladené na určitost a jasnost z pohledu právního státu

Rozhodnutí ÚS je průlomové a jde i proti několikaletým snahám EU zavést toto preventivní špiclování napříč celou EU. Pokud bude podobné uchovávání opět vejít v platnost, bude muset vzniknout právní norma, která není typický nedostačující a vágní.

EU toto nadměrné špiclování dlouhodobě prosazuje v rámci klasické výmluvy na nutnost “boje s terorismem”. V Českém prostředí se ze zákonné normy stala nástroj rutinní součástí policejní práce – operátoři i poskytovatelé internetových služeb tak byli žádání o poskytování informací i v zcela banálních případech, ačkoliv podle původní směrnice EU měla být tato data využívána pouze pro případy, kdy někdo čelí podezření ze závažné trestné činnosti.