Evropská komise šetří monopol Google ve vyhledávání, co na to říká Google?

EK vyšetřuje Google pro možné znevýhodňování konkurence ve výsledcích vyhledávání – formální antimonopolní řízení bylo zahájeno právě dnes.

Mimo to je Google viněn i z poskytování lepších pozic ve vyhledávání pro vlastní služby a umisťování konkurence do “neplacené” zóny. Jakkoliv se EK nepodařilo najít “důkaz o porušování zákona” a není tedy stanoven žádný termín pro ukončení vyšetřování, zahájila šetření na základě stížeností dalších poskytovatelů vyhledávacích služeb.

Mezi stěžovateli se podle zahraničních médií vyskytuje Ciao.de (německá pobočka společnosti Microsoft), Foundem.co.uk (porovnávač cen z Velké Británie) a Ejustice.fr (francouzský právní vyhledávač).

EK se bude také věnovat tomu, zda Google omezuje inzerenty v přesunu jejich AdWords kampaní na další konkurenční platformy.

Co na to říká Google?

V angličtině se Google tématu věnuje v Our thoughts on the European Commission review, zajímavější a delší vyjádření najdete níže.

EC: Evropská komise se na základě stížností rozhodla zahájit vyšetřování společnosti Google kvůli nařčení ze zneužívání dominantní pozice na trhu v online vyhledávání.

Google: Jakkoliv není pochyb o tom, že Google má velký podíl ve vyhledávání, což dokazují i měření společností jakými jsou Comscore nebo Hitwise, ve skutečnosti existuje velká konkurence v přístupu k online informacím. Google soupeří se společnostmi, jako je Amazon, Ebay nebo i Zbozi.cz v informacích o zboží, se stránkami jako WebMD v případě zdravotnických informací a se stránkami jako je Zilow nebo Sreality u informací o realitách. Mezi jeho konkurenty patří Facebook a Twitter, jenž se stávají stále důležitějšími zdroji odkazů na další stránky (podle Compete.com je na stránku TMZ.com z Facebooku odkazováno více, než z vyhledávání Google). Mimoto i mobilní aplikace vytvořily zcela nový kanál, který uživatelům umožňuje přímý přístup k potřebným informacím bez použití vyhledávačů. Významný podíl v tradičním vyhledávání Googlu rozhodně nezaručuje dominantní pozici a zároveň naši uživatelé jsou od konkurence na vzdálenost jednoho kliknutí.

EC: Zahájení formálního vyšetřování bylo založeno na stížnostech poskytovatelů vyhledávání, kteří tvrdí, že v organickém vyhledávání Google jsou odkazy na jejich služby nepříznivě hodnoceny a že výsledky služeb Google se ve vyhledávání umísťují lépe.

Google: Google jsme postavili pro uživatele, nikoliv pro internetové stránky a jako u jakéhokoliv jiného hodnocení tak i při rankingu internetových stránek je samozřejmé, že někdo spokojený nebude. Provozovatelé těchto stránek si v minulých letech mnohokrát stěžovali a někdy nás I žalovali, ale ve všech případech se ukázalo, že existují pádné důvody pro nižší hodnocení daných stránek. Například společnost Foundem, jedna z těch, které si stěžovaly na naše vyhledávání i na půdě Evropské komise, kopíruje 79 % obsahu z jiných stránek a my jsme vždy transparentně informovali správce jejich stránek, že kopírovaný obsah je ve vyhledávání Google znevýhodněný.
Co se týče zobrazování odkazů na “naše” služby a jejich “zvýhodňování”, naším jediným cílem je poskytovat uživatelům rychlé a relevantní odpovědi v přehledném formátu. Někdy ty nejlepší možné odpovědi není oněch 10 modrých řádek odkazů, ale například mapa s jednotlivými místy nebo série obrázků, které uživatel hledá. Často tyto odpovědi dáváme uživatelům na začátku stránky, protože naši uživatelé chtějí a očekávají rychlé odpovědi.

EC: Komise bude zkoumat, zda Google zneužil svou dominantní pozici na trhu v online vyhledávání v rámci organického vyhledávání tím, že údajně snižoval hodnocení stránek svých konkurentů, kteří poskytují specifické informace, například srovnání cen (takzvané vertikální vyhledávače) a zároveň zvýhodňoval své vlastní vertikální vyhledávací služby, a poškodil tak svou konkurenci. 

Google: Google nikdy nepodnikl nic, čím by vědomě poškodil své konkurenty. Pro uživatele, kteří na Google hledají konkrétní dotazy, například “srovnání cen digitálních fotoaparátů”, nabízíme ve výsledcích vyhledávání konkrétní informace o zboží (tato služba je pro obchodníky i uživatele zcela zdarma), protože věříme, že je pro uživatele lepší, aby dostali konkrétní informace o produktech a cenách, než “10 modrých odkazů”. Když se uživatel dotáže na “lety ze San Franciska do Prahy”, myslíme si, že je lepší mu rovnou ukázat lety a ceny v přehledné formě, než seznam odkazů na další stránky. Toto vše je součástí snahy, aby vyhledávání informací bylo pro uživatele co nejužitečnější. 

EC: „Komise také přihlédne k obvinění, že Google snižuje „skóre kvality“ pro sponzorované odkazy konkurenčních vertikálních vyhledávacích služeb. Skóre kvality je jedním z faktorů, který určuje cenu, kterou zadavatelé reklamy platí Googlu.“

Google: Všechny vyhledávače – včetně Googlu, Yahoo a Bingu – používají skóre kvality, aby zajistili, že uživatelé uvidí reklamy relevantní k jejich dotazu, a ne jen reklamy z aukce s nejvyšší nabídkou. Tato skóre kvality jsou určována na základě našeho hodnocení relevance reklamy k dotazu a zda stránka poskytuje užitečné informace. Zadavatele reklamy také o jejich skóre kvality informujeme a poskytujeme jim tipy, jak jej zvýšit. Stránky, které si stěžují na své skóre kvality, mají méně relevantní a zároveň méně kvalitní obsah, o který, jak jsme zjistili, mají naši uživatelé menší zájem.

EC: “Evropská komise se bude zabývat také obviněním, že společnost Google ukládá reklamním partnerům specifické povinnosti, které jim brání umístit určité typy konkurenčních reklam na svých webových stránkách, stejně jako dodavatelům počítačů a softwaru, s cílem potlačit konkurenční nástroje pro vyhledávání.”

Google: Naše online smlouvy pro AdSense nikdy nebyly exkluzivní. U několika AdSense klientů, s kterými jsme smlouvu uzavřeli napřímo, jsme exkluzivní smlouvy ukončili před téměř dvěma lety. Naše smlouvy s dodavateli počítačů a softwaru, v rámci kterých poskytujeme vyhledávací služby, jsou všechny krátkodobé. A nejdůležitější je, že tyto smlouvy stejně nemohou zabránit tomu, aby si uživatelé sami vybrali jiný vyhledávač.

EC: “Nakonec bude Evropská komise vyšetřovat podezření z omezení přenositelnosti dat on-line reklamních kampaní na konkurenční online reklamní platformy.”

Google: Google nabízí inzerentům možnost exportovat své reklamní kampaně z Googlu na ostatní platformy a to přes CSV funkci pro exportování dat. Google omezuje schopnost reklamních agentur (ale ne inzerentů) používat AdWords API pro automatické kopírování údajů o kampani z jedné karty/okna do druhé karty/okna. Toto omezení je navrženo proto, že když agentura umisťuje reklamu ve více vyhledávačích, tak nevybere takové řešení, které by jakýmkoliv způsobem ohrožovalo inovace v systému AdWords, které naši konkurenti ještě nezavedli. Agentury mohou pořád využívat již popsanou CSV funkci pro exportování dat.