Česká republika zavádí cenzuru Internetu, přílepkem k loterijnímu zákonu

Pokud se poslancům podaří v přílepku k loterijnímu zákonu podaří zavést cenzuru Internetu, bude existovat seznam “povolených” loterijních internetových stránek, a k těm ostatním budou poskytovatele přípojení k Internetu povinni znemožňovat přístup.

Za zavedení cenzury můžete poděkovat poslanci Janu Farskému z TOP 09, ale pod návrhem přílepku najdete více jmen – Pavel Bém (ODS), Igor Svoják (ODS), Marek Šnajdr (ODS), Vladislav Vilímec (ODS), Josef Cogan (TOP 09), Jan Farský (TOP 09) – zpravodaj, Rudolf Chlad (TOP 09), Helena Langšádlová (TOP 09), František Laudát (TOP 09) a Pavel Svoboda (ČSSD).

Mimo blokování přístupu k “nepovoleným” stránkám návrh zákona přináší i zákaz reklamy na tyto služby. Včetně absurdní situace, kdy by poskytovatelé připojení měli být povinni skrývat i takové weby jako je Google či CNN v okamžiku, kdy se na nich objeví “zakázaná” reklama -tedy hlavně reklama na zahraniční sázkové společnosti. V praktickém pohledu to může znamenat, že by poskytovatelé připojení museli blokovat všechny zahraniční weby, protože není technicky možné zajistit, aby se na nich podobná reklama neobjevila.

Jediný způsob, jak by se mohl poskytovatel internetového připojení vyhnout porušování tohoto cenzurního zákona, je zprovoznění seznamu povolených stránek. Zřejmě by už ovšem nemohl inzerovat, že poskytuje připojení k celosvětové síti Internet, protože by tím ovšem klamal spotřebitele,” komentuje návrh zákona Mikuláš Ferjenčík, místopředseda Pirátské strany.

Na www.internetbezcenzury.cz vznikla nezávislá petice. “Tato povinnost je v konečném řešení nepřijatelnou cenzurou internetu. Pokud se státní moci nelíbí nějaký web, jakým právem si osobuje nárok na to, aby svobodným občanům k tomuto webu zamezila přístup? Nyní se státní moci znelíbila jedna část internetového obsahu, jindy to může být jiný obsah – a jsme opět v cenzurou ovládané společnosti,” uvádí se na stránkách petice.

Cenzurní povinnosti obsahuje přílepek § 2a, který má změnit zákon o službách v informační společnosti:

1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4a) zní:

Ҥ2a

Odpovědnost provozovatelů elektronických prostředků

Provozovatelé elektronických prostředků jsou povinni zajišťovat nemožnost připojení uživatelů ke stránkám elektronických prostředků nabízejícím či umožňujícím účast na loteriích či jiných podobných hrách provozovatelů, kteří k tomu nemají povolení vydané podle zvláštního právního předpisu 4a) , obsahujícím reklamu na takové služby či činnosti, nebo takové činnosti propagujícím či podporujícím.”.

4a) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.”.

2. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

“c) pro povinnosti vyplývající z § 2a Ministerstvo financí.”.

1.V § 11 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

“(3) Právnické osobě nebo fyzické osobě, která poruší povinnost vyplývající z ustanovení § 2a, se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.

Ministerstvo financí přitom zákonem žádnou povinnost zveřejňovat a poskytovat seznam povolených stránek nemá. Vzniká tak další absurdní zákon, který nemá žádné praktické možnosti prosazování a velké množství zneužití pro likvidaci nepohodlných poskytovatelů připojení k Internetu, cenzury a šikanování.