Jen prosíme, zmenšete fotografie na max. 160 kB …

Na Facebooku Dopravní podnik hlavního města Prahy jsou tak trochu legrační, tedy mimo to, že nepochopili že Facebook má jednu z nejzásadnějších funkcí v podobě péče o zákazníky (lidem co si tam ně něco stěžují odpovídají, že k tomu ten Facebook nemají, sic).  Pokračovat ve čtení „Jen prosíme, zmenšete fotografie na max. 160 kB …“

TIP: Jména výherců soutěže na Facebooku být zveřejněna nesmí

Facebook má na pořádání soutěže už hodně měsíců podstatně zjednodušená pravidla, přesto stále najdete společnosti, které si těch pár odstavců prostě nepřečetlo. A tak (například) netuší, že pravidla zakazují zveřejnit jména výherců.

Jména výherců prostě na Facebook nepatří. Nesmíte je zveřejnit v podobě příspěvku Stránky. Nesmíte dokonce ani výhercům napsat e-mail na Facebooku. Musíte jim napsat mimo Facebook (e-mail, telefon) a jejich jména si můžete dát na svůj web (nebo do aplikace vytvořené pro soutěž).

Zdánlivě jenom další nesmyslné pravidlo omezující podnikání a marketing na Facebooku. Ve skutečnosti má samozřejmě základ v možných problémech s právem. Facebook prostě nechce aby byl jakkoliv spojován s jmény výherců a děním v soutěžích – mohlo by se totiž lehce stát, že by byl popotahován právníky. Ať už nespokojených účastníků, výherců co nikdy výherci nebyli a jejich jména byla zneužita či prostě jenom proto, že pořádání soutěží má svá právní omezení.

Mimochodem, k výše uvedenému screenshotu mi dorazilo klasické upozornění i s klasickou otázkou. Ta většinou zní, zda něco takového je legální. Docela zajímavá úvaha, protože legální to samozřejmě je – pokud někdo porušuje pravidla Facebooku, tak to nemá s právem a legalitou nic společného. Jsou to jenom (místy hodně hloupá) Pravidla užívání Facebooku.

A kdeže ty Pravidla najdete? Pořádání soutěží je bod E. v Pravidlech pro Stránky. A ten konkrétní bod ohledně jmen zní v české verzi takto: „Vítězové nesmí být o výhře informováni prostřednictvím Facebooku, například ve zprávě služby Facebook, na chatu nebo v příspěvcích na profilech (Timeline) nebo na stránkách.„. A říká to (bohužel) docela jasně.

A proč vlastně v předchozí větě říkám bohužel? No protože mě osobně na uveřejnění jmen výherců nepřipadá nic špatného, samozřejmě za předpokladu, že to máte předem v podmínkách soutěže. Bohužel Facebook má pravidla taková jaká má.

Google+ zakazuje pořádání soutěží, stejně jako Facebook

Na Google+ (ani na Facebooku) nesmíte pořádat žádné soutěže, důvod to má samozřejmě v právních problémech, do kterých by se Google+ mohl dostat. Vyhnout by se jim mohl pouze pokud by každou soutěž schvaloval a hlídal. O nereálnosti něčeho takového se přesvědčil v minulosti Facebook a vyřešil to nakonec stejně jako Google – zákazem pořádání soutěží

Pořádání soutěží na Google+ je upraveno Zásady soutěží a propagace služby Stránky Google+ – aktuální verze má toto znění:

Přímo na své stránce Google+ nesmíte vést soutěže, loterie a sázkové hry, nabídky, kupony nebo jiné podobné propagační akce (dále „Propagace“). Na své stránce Google+ smíte zobrazit odkaz na samostatný web, kde je vaše Propagace umístěna, pokud za Propagaci a za jednání v souladu se všemi případnými federálními, státními a místními zákony, pravidly a předpisy platnými ve všech jurisdikcích, kde je vaše Propagace nabízena nebo šířena, nesete plnou zodpovědnost vy (nikoli společnost Google). Vaše Propagace nesmí být vedena nebo řízena způsobem, který je v rozporu se zásadami tlačítka +1zásadami ochrany osobních údajů služby Google+ nebo dalšími smluvními podmínkami služby Stránky Google+. Společnost Google je oprávněna odebrat obsah vaší Propagace ze stránky Google+ z libovolného důvodu.

Zprošťujete společnost Google veškeré zodpovědnosti související s vaší propagací a souhlasíte s tím, že budete bránit a chránit společnost Google a její dceřiné společnosti, přidružené subjekty, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a agenty a zbavíte je odpovědnosti za jakékoli požadavky, škody, závazky, ztráty, odpovědnosti, náklady, dluhy nebo výdaje (a to včetně, nikoli však výhradně, za poplatky právníkům) způsobené: (i) vaším používáním stránek služby Stránky Google+ pro účely vlastní propagace a přístupem k těmto stránkám; (ii) porušením libovolné podmínky těchto zásad; (iii) libovolným porušením jakéhokoli práva třetí strany, včetně všech autorských a vlastnických práv nebo ochrany osobních údajů; (iv) jakýmkoli nárokem třetí strany týkajícím se vaší propagace nebo na jejím základě vzniklým; nebo (v) jakýmkoli tvrzením, že vaše propagace porušuje libovolný zákon, předpis nebo nařízení. Tento závazek poskytnout ochranu a odškodnění trvá dále i po ukončení služby, provedení změn v těchto zásadách a vašem používání služby Stránky Google+.

První věta je vcelku jasná – Přímo na své stránce Google+ nesmíte vést soutěže, loterie a sázkové hry, nabídky, kupony nebo jiné podobné propagační akce (dále „Propagace“) – vylučuje jakékoli pořádání soutěží probíhajících přímo na Google+ Stránce (Page). Plynou z toho stejná omezení jako na Facebooku – není tedy možné využít Google+ pro mechanismus soutěže.

Soutěž můžete na Google vyhlásit – upravuje to druhá věta – Na své stránce Google+ smíte zobrazit odkaz na samostatný web, kde je vaše Propagace umístěna – a samozřejmě to podmiňuje tím, že nesete za takovouto soutěž právní zodpovědnost a vyhovíte zákonům, které pořádání soutěží upravují.

TIP: Pravidla pořádání soutěží na Facebooku najdete v Facebook aktualizoval pravidla pro pořádání soutěží

Třetí co musíte dodržet je požadavek –  Vaše Propagace nesmí být vedena nebo řízena způsobem, který je v rozporu se zásadami tlačítka +1, zásadami ochrany osobních údajů služby Google+ nebo dalšími smluvními podmínkami služby Stránky Google+. Nic vcelku podstatného v těchto dalších třech Pravidlech nenajdete.

Příklad soutěže pořádané v rozporu s Pravidly

Mobilenet.cz dnes spustil „soutěž“ na Google+, samozřejmě v rozporu s pravidly. Využívá a odehrává se jen a pouze Google+ – přidávání do kruhů, sdílení příspěvků Stránky na profil, odpověď na soutěžní příspěvek na profil. Podrobnosti v mobilenet.cz má Google+ profil: staňte se fanouškem a vyhrajte!.

Soutěže na Facebooku mají nová pravidla – bez „všimného“ a povinného schvalování

Nejásejte ale předčasně, všechno ostatní v pravidlech pro pořádání soutěží zůstává. Stále není možné využít nic z funkčnosti Facebooku. A stále musí skoro všechno probíhat uplně mimo Facebook.

Promotions Guidelines mají vyvěšenu novou verzi, platnou od 1.prosince 2010. A jako obvykle je velmi dobré je znát, než si naběhnete a pracně rozpohybovanou věc vám Facebook bez ptaní zruší.

govern your communication about or administration of any sweepstakes, contest, competition or other similar offering (each, a „promotion“) on Facebook

Pravidla se týkají jak pořádání, tak komunikace soutěže o ceny – sweepstakes, tedy určení výherce na základě šance na výhru a contest/competition, tedy určení výherce na základě nějakých schopností.

Pořádání soutěží NA Facebooku

You will not administer a promotion through Facebook, except through an application on the Facebook Platform.

Stále platí, že pokud chcete na Facebooku nějakou soutěž organizovat, musí to probíhat na Facebok Platform, tedy prostřednictvím Facebook aplikace. Už toto první omezení jasně definuje, že není možné použít žádné prvky Facebooku – Like/Share/Tag, atd.

Administration includes operation of any element of the promotion, such as collecting entries, conducting a drawing, judging entries, or notifying winners.

Pokud to někomu není ještě stále jasné – týká se sběru soutěžních prací/činností, losování, posuzování i vyrozumění vítězů.

You will only allow users to enter the promotion in the following locations:

 1. On the canvas page of the application.
 2. On the application box in a tab on a Facebook Page.

Soutěž realizovaná jako Facebook Aplikace vyžaduje, aby vše probíhalo buď přímo v této aplikaci, nebo v aplikace „zabudované“ do záložky na Facebook Page. V soutěží stále nesmíte zapomenout uvést požadovanou větu, která Facebook zbavuje všech zodpovědností a jasně určuje, že Facebook nemá se soutěží nic společného.

Obecná pravidla týkající se soutěží a komunikace soutěží

Bod (2) pravidel upravuje i obecnou komunikaci soutěží, které probíhají mimo Facebook. Tedy i to, když na soutěž odkazujete pomoci vložení odkazu na Facebook Page nebo ve Facebook Ads (inzerci).

Zde je určeno jediné co můžete z Facebook mechanismu využít.

You may require that an entrant like a Page, check in to a Place, or connect to your Platform integration before providing their full entry information for a promotion.

Jinými slovy, jediné co v rámci Facebooku a soutěží lze využít je, že se někdo stane fanouškem (lajkou) knkrétní Facebook Page (a můžete vyžadovat aby se přihlásil do Facebook Platform).

You will not condition entry to the promotion upon taking any other action on Facebook, for example, liking a status update or photo, commenting on a Wall, or uploading a photo.

Opět a znovu – jakékoliv další funkční prvky Facebooku je zakázáno pro soutěže na Facebooku využívat – příklady like/líbí čehokoliv, komentování, upload fotografie jsou jenom základní. Týká se to všeho, co Facebook umožňuje. S výjimkou fanouškovství Stránky jako takoví.

You will not directly or indirectly indicate that Facebook is a sponsor or administrator of, or in any way associated with, the promotion.

You will not use Facebook’s name, trademarks, trade names, copyrights, or any other intellectual property or mention Facebook in the rules or materials relating to the promotion, except as set forth below.

 • To disclose the requirement of liking a Page, checking in to a Place, or connecting with a Platform integration as permitted under Section 2.1.

 • If you administer the promotion through an application on the Facebook Platform, you may mention Facebook in the following ways:

  „You can enter the promotion through the [application name] application on the Facebook Platform.  You can also find the application on the [tab name] tab on the [Page name] Page on Facebook.“

  To fulfill your obligations under Section 1.2.2.

Těchto několik bodů nejprve zakáze „i jenom se zmínit o slově Facebook“ aby posléze přeci jenom mírně upravilo to,  že přeci jen nějak smíte naznačit, že se to týká Facebook Page či Facebook aplikace.

Nezapomeňte také, že Facebook v dalších bodech zakazuje pořádat (ale i propagovat!) soutěže, pokud:

The promotion is open or marketed to individuals who are under the age of 18;

The promotion is open to individuals who reside in a country embargoed by the United States;

The promotion, if a sweepstakes, is open to individuals residing in Belgium, Norway, Sweden, or India;

The promotion’s objective is to promote any of the following product categories: gambling, tobacco, firearms, prescription drugs, or gasoline;

The prize or any part of the prize includes alcohol, tobacco, diary, firearms, or prescription drugs; or

The promotion is a sweepstakes that conditions entry upon the purchase of a product, completion of a lengthy task, or other form of consideration.

Tedy – pokud je umožněno soutěžit osobám mladším 18 let (zapomeňte na soutěže pro děti), pokud jsou otevřené osobám sídlícím v zemích embargovaných USA, jde o soutěž o ceny otevřenou obyvatelům Belgie, Norska, Švédka či Indie.

Zakázána je rovněž propagace sázek, tabáku, střelných zbraní, léků na předpis a pohonných hmot.

A soutěže nesmí nabízet ceny v podobě alkoholu, tabáku, „diary“ (viz další věta), střelné zbraně a léky na předpis. „Diary“ v nových pravidlech Facebooku je samozřejmě poněkud hloupá překlep – jde o „dairy“, tedy mléčné výrobky – ty byly omezeny i v půdoních pravidlech.

Zároveň nesmíte účast v soutěží podmiňovat koupí výrobku, dokončením dlouhé/náročné činnosti či další formy protihodnoty.

Konkrétní příklady

Stejně jako v minulých pravidlech, i zde jsou dostupné příklady pro lepší pochopení.

You cannot:  Condition entry in the promotion upon a user providing content on Facebook, such as posting on a Wall of a Page,  uploading a photo, or posting a status update.

You can: Use a third party application to condition entry to the promotion upon a user providing content to the application. For example, you may administer a photo contest whereby a user uploads a photo to a third-party application to enter the contest.

Zde je jasně vysvětleno, že pokud aktivity účastníka v soutěží probíhají v aplikaci třetí strany (což poměrně jasně znamená, že jakékoliv soutěžní aktivity ve Facebook Aplikaci sem nespadají  a jsou stále vyloučeny) je to správně. Pokud tedy například chcete od soutěžících sbírat fotografie, musí vám je nahrávat uplně jinam, než na Facebook.

You cannot:  Administer a promotion that users automatically enter by liking your Page, checking in to your Place or connecting to your Platform integration.

You can: Require entrants to like your Page, check in to your Place or connect to your Platform integration before they provide their full entry information, such as name and contact information.

Novinkou je zmínka o Facebook Places i Facebook Platform – zde je důležitá informace v tom, že není možné aby se někdo stal účastníkem soutěže automaticky tím, že prostě dá Libí na vaší Facebook Page. Je nutné od něj získat „přihlášku“ k soutěže. Nepřipadá tedy v úvahu to co běžně vidíte, tedy „losování ze všech fanoušků Facebook Page“.

You cannot:  Notify winners through Facebook, such as through Facebook messages, chat, or posts on profiles or Pages.

You can: Collect an email or address through the third-party application for the promotion in order to contact the winner by email or standard mail.

Stále platné už od minulé verze pravidel – nesmíte použít žádnou komunikační metodu Facebooku pro vyrozumění výherce o výhře – je nutné od něj získat kontakt. A opět, je nutné toto získat pomocí aplikace třetí strany. A opravdu nemůžete použít Facebook Aplikaci k získávání kontaktních údajů.

You cannot:  Instruct people (in the rules or elsewhere) to sign up for a Facebook account before they enter the promotion.

You can: Instruct users to visit the third-party application to enter the promotion (as described in Section 2.3.2.1). Since users must have a Facebook account in order to access an application on the Facebook Platform, if you give this instruction, they will be prompted to sign up for a Facebook account if they do not already have one.

Poslední příklad je nejvíce kouzelný ze všech – sice nesmíte nikoho navádět aby si založil Facebook účet, ale můžete vyžadovat aby ho měl. Ale musíte to udělat pomocí aplikace třetí strany. Facebook je prostě příklad vrcholu pokrytectví.

Závěr

Facebook stále znemožňuje používat přirozenou funkčnost Facebooku pro soutěže. Platí samozřejmě nadále i řada dalších pravidel (viz Co byste měli vědět o pravidlech užívání Facebooku) –

V nových pravidlech už není

 • požadavek na dopředné schválení soutěže/aplikace
 • minimální útrata 10 000 USD (nebyla v „Pravidlech“ ale byl to vstupní požadavek pro možnost vůbec mluvit s zástupcem Facebooku)

Stále platí, že kdykoliv se cokoliv Facebooku znelíbí, může to vést k smazání – od jednotlivých položek vložených na Facebook až po kompletní Facebook Page (včetně účtů,  které jsou za Facebook zodpovědné).

Nadále platí, že všemocný „Facebook robot“ kontrolující četnost a výskyty Like/Líbí může kdykoliv uhodit a znemožnit vašemu webu (doméně) existovat na Facebooku – přidání na „blacklist“ znefunkční jakékoliv prvky, které používát (Like, Share, atd). A zároveň znemožní uživatelům Facebooku vkládat odkazy na váš web – vyvarujte se tedy toho, že by účastníci soutěže jakkoliv masově mohli začít něco takového dělat s cílem zviditelnění/zvýhodnění.

Stejně tak nadále platí, že neexistuje žádný způsob jak Facebook kontaktovat, pokud se v rámci soutěže dostanete do problémů.

RobertNemec.com stojí za soutěží, která porušuje skoro všechna pravidla na Facebooku

„Miss Express lakovna 2010“  je Facebook Page, propagující soutěž, který je modelovým příkladem toho, jak můžetem porušit snad všechny pravidla užívání Facebooku.

Soutěž pořádá agentura Němec Marketing, s. r. o. pro EXPRESS LAKOVNU, s.r.o.  stojí v zápatí základních informací soutěže. A ať je čtete jak čtete, bod po bodu, odshora dolů, jeden bod za druhým – všechno jsou to skvělé příklady toho, co je na Facebooku zakázán

RobertNemec.com stojí za soutěží, která porušuje snad všechna pravidla na Facebooku

Nahraj na stránku Miss Express lakovna 2010 svoji soutěžní fotografii (jenom jednu). “ – zakázáno.

You cannot:  Condition entry in the promotion upon a user providing content on Facebook, such as posting on a Wall of a Page,  uploading a photo, or posting a status update.

Označ se na fotografii. “ – zakázáno.

You will not condition entry to the promotion upon taking any other action on Facebook, for example, liking a status update or photo, commenting on a Wall, or uploading a photo.

Pozvi své přátele, ať se stanou fanoušky této stránky a ať u tvé fotografie kliknou na To se mi líbí. “ – zakázáno

Dvacet soutěžících, které do 30. listopadu 2010 budou mít u své fotografie nejvíce kliknutí na To se mi libí, postoupí do druhého kola. “ – zakázáno

V druhém kole vytvoří administrátor této stránky pro každou semifinalistku fotoalbum (předtím budete kontaktována za účelem zaslání fotografií do fotoalba). U vaší fotografie se označte. “ – zakázáno

Vaším úkolem bude opět pozvat co nejvíce svých přátel, aby klikli u vašich fotografií na To se mi libí. “ – zakázáno

Sedm soutěžících, které získá největší počet kliknutí na To se mi líbí u svých fotografií, bude pozváno na finále“ – zakázáno

Paradoxně jediné co je v téhle soutěži správně byl bod č.1 – „Klikni na „To se mi líbí“ na vrcholu této stránky„. To je totiž jediná funkčnost Facebooku, kterou je povolenou používat v soutěžích. Jakékoliv další aktivity – včetně statusů, uploadu fotografii, vkládání odkazů, dávání „libí“ na jakkékoliv položky na Zdi, atd. – to všechno je v soutěžích zakázáno používat.

Je s podivem, že Robert Němec nezná Promotions Guidelines. Ty byly mimochodem aktualizovány – nová pravidla platná od 1.prosince 2010 odstraňují nutnost nechat s soutěže schvalovat předem Facebookem a platit minimálně 10 00 USD v reklamě, Zachovává ale všechna stávající omezení.

Pořádání soutěží je na Facebooku zakázáno. Doplatil na to český Datart

Už rok platí nová pravidla užívání Facebooku, který výslovně zakazují využívat Facebook a jeho mechanismy pro soutěže. Jediné co lze z funkčnosti Facebooku využít je „like“ (líbí) na Facebook Page (Stránku) jako takovou. Je s podivem, že někdo rozdávající desítky tisíc korun si neumí přečíst platná pravidla.

Nesmí se využívat like/líbí na jakékoliv statusy, fotky či položky. Nesmí se nahrávat fotky na Facebook, stejně tak se nesmí využívat komentářů (vizPromotions Guidelines, které jsou podstatné hlavně pro Stránky)

A nesmí se ani vyhlašovat jmenovitě kdo soutěž vyhrál, včetně toho, že se pro tyto účely nesmí využít Facebook – pokud někdo chce oslovit výherce soutěže, musí mít k dispozici jeho mailovou adresu (nebo telefon, klasickou adresu, prostě cokoliv mimo Facebook).

Dobrý večer. Zřejmě se jedná o nějaký omyl na straně Facebooku, intenzivně to řešíme, jakmile budeme vědět nějaké potvrzené informace, budeme vás informovat. (November 19 at 9:38pmDATARTcz Page)

Datart měl rok na to, aby se seznámil s pravidly užívání soutěží. Kdyby to byl býval udělal, nemusel teď řešit problém – zablokování ze strany Facebooku a nefungující soutěž. Pravidla porušoval v řadě případů – včetně zveřejňování jmen výherců na Facebook Page, dale využíváním mechanismu Facebooku jiného, než stání se fanouškem (lajkou) stránky.

Pořádání soutěží je na Facebooku zakázáno. Doplatil na to český Datart
Zveřejňovat jméan výherců na Facebooku? Měli by být rádi, že Facebook
Page Datartu ještě existuje.

A samozřejmě hlavně:

 1. požadavkem „Zveřejněte odkaz na své zdi…“ následovaným dalším požadavkem
 2. Ten, kdo bude mít na své stránce nejvíce palečků / like, získá produkt na stránce v ceně do 35.000Kč vč. DPH zcela zdarma! Vyhrává jen jeden soutěžící!

A pak když si přečtu následující pláč Datartu, nezbývá mi, než se hlasitě smát a smát a smát.

Soutěž jsme dočasně pozastavili. Jsme v jednání s Facebookem podle kterého jsme pravděpodobně porušili jedno z pravidel jeho užívání. Názor DATARTu je opačný, pokud se do úterý s FB nedohodneme na pokračování, soutěž ukončíme a vyhlásíme vítěze. Databáze s kontakty a průběžným pořadím máme k dispozici a držíme na své straně, o žádná data jsme nepřišli. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za trpělivost.

www.datart.cz je zablokovaný – jak pro sdílení (Share) odkazů na Facebooku, tak pro veškeré Facebook prvky (Like/Share buttonky). Naivita lidí, kteří si před pořádáním soutěže měli přečíst pravidla, je úsměvná.

Zablokovaný www.datart.cz - je špatné být na blacklistu Facebooku
Zablokovaný www.datart.cz – je špatné být na blacklistu Facebooku

Jak to tedy s těmi soutěžemi vlastně je?

Facebook můžete použít (viz návod z května tohoto roku) (bez souhlasu Facebooku) k zviditelnění (propagaci) soutěže, pokud je pořádáná zcela mimo Facebook – v takovém případě si nicméně Facebook vyhrazuje právo, odstranit cokoliv co se mu „nebude líbít“. A zároveň se musíte vyvarovat toho,

 • abyste soutěž jakkoliv spojili s Facebookem – tedy nesmíte vpodstatě ani použít slovo „Facebook“ kdekoliv v materiálech soutěže.
 • abyste mechanismus soutěže založili na využití Facebooku. Není v žádném případě možné soutěžit o „nejlepší status“ či „nejlepší fotografii“. Ani o „nejvice Líbí“. Jediné co je možné – podmínit účast v soutěží tím, že se uživatel stane fanouškem Stránky.

Pokud vám z toho jde hlava kolem, tak je asi dobré se ještě podívat na konec Promotions Guidelines, kde je několik příkladů toho, co můžete a nemůžete. A jsou poměrně jasné.

A jak na ten Datart vlastně Facebook přišel?

Tady je důležité dodat, že vlastně NIJAK. To co se stalo je jenom výsledek automatické detekce podezřelé aktivity související s Like – prostě příliš mnoho Like/líbí na jedno určité místo spustí proces, který web automaticky zařaní na Blacklist (černou listinu). Z té se ten web může dostat automaticky po určité době. A zase tam spadnout, pokud se to bude opakovat (a už se z black listu hned tak nedostat ven).

Zvláštní je, že etNetera, která tuhle soutěž pro Facebook dělá, neví jaká jsou Pravidla. A ještě jedna zábavná věc – Datart si myslí, že „mluví s Facebookem“. Zatím komunikuje jenom s neškodným přeprodejcem Facebook reklamy v česku (nebudu jmenovat, ale ti co tomu rozumí vědí o koho jde). Neškodným hlavně proto, že na Facebook nemá žádné jiné páky, než kdokoliv jiný (pikantní historka o odletu vedení do Londýna na dohodnutou schůzku s člověk z evropského Facebooku končící hodinovým čekáním a sdělením, že na ně nemá čas si můžete dát do deníčku a příkladu toho, jak ignorantský a buranský Facebook je).

DODATEK 17:20 – Mluvil jsem s Jiří Matouškem z Datartu, potvrdil „srážku s robotem“. Upozornil jsem ho, že pokud to bude odblokované, tak stejně běhěm krátké doby dojde k témuž, tedy že robot znovu datart.cz zablokuje. A také to, že to stále neřeší otázky porušování pravidel – protože v okamžiku kdyby by tyhle blokace/odblokace Facebook upozornily na tuto soutěž, tak by to mělo ještě horší dopady.

Odstrašující příklad marketingu na Facebooku – Pozvi 50 svých přátel a my ti dáme mini notebook

Skvělý příklad jak nedělat marketing – viralita za každou cenu spojená s mechanismem klasické podvodné stránky. Porušování základních pravidel slušnosti a samozřejmě i pravidel užívání Facebooku.

Přímo úměrně tomu jak se různí chytráci učí používat FMBL a podmíněné zobrazení obsahu jenom pro lajky se objevují rádobyvtipné pokusy o využití toho, že musíte něco lajknout, abyste se dozvěděli něco dalšího. Čerstvý příklad je Pozvi 50 svých přátel a my ti dáme mini notebook zdarma.

Anonymní soutěž (už v této zásadní věci odporuje pravidlům užívání Facebooku) je napojená na  EUAGENCY (Pagewww.euagency.cz) a snaží se typicky „podvodným“ způsobem získat fanoušky právě pro jejich stránku. A vzhledem k využití prázdné www.facebookface.cz je dost dobře možné, že tam najdete dalšího, kdo se do tohoto extrémně špatného příkladu marketingu na Facebook namočil. A kdo hned ve dvou bodech porušuje pravidla Facebooku – tedy zákaz používat slova „Facebook“ i „Face“.

Nejenom k základním pravidlům lidské slušnosti patří uvedení kontaktů, ty v rámci uvedené soutěže nikde nenajdete. Co dalšího zde nenajdete jsou pravidla soutěže – potřebu něčeho takového nediktuje  jenom základ slušnosti a solidnosti podnikání, ale také pravidla používání Facebooku. V obou případech jde o zcela typické průvodní příznaky stovek podvodných stránek.

Vyjádření FacebookFace.cz :

Reaguji na váš článek podvodné skupiny s notebooky.

Tento článek je úplně v pořádku, s tím rozdílem, že člověk který fanoušky
shání/sháněl, nevystupuje pod záštitou společnosti facebookface.cz a ani s
Euagency nemá co dočinění, čili je dle mého názoru nesprávné jakkoliv do
této kauzy zapojovat mne a mého klienta.

Tomuto pánovi jsem externě platil za shánění fanoušků formou PPC facebook
systému, což se zřejmě vůbec nekonalo.

Ačkoliv jsem si najivně do dnešního rána myslel, že je vše v pořádku, byl
jsem na tuto podvodnou stránku upozorněn přímo od společnosti Euagency.

Okamžitě jsem to začel řešit, jelikož s tímto pánem spolupracuji delší
dobu a já sám jsem mu svěřil fanouškovskou základnu facebookface.cz

Poškodil nejen mě, ale pravděpodobně i několik dalších klientů mé
společnosti.

Tímto krátkým sloupkem bych vás chtěl poprosit o částečnou editaci vašeho
článku, nebo úplného vynechání facebookface.cz a Euagency.
Článek v tomto znění poškozuje obě společnosti.

Předem děkuji za pochopení. TM (facebookface.cz)

Dodatek 17:45 v den vydání – Předmětná Facebook Page buď byla zrušena, nebo byla zneviditelněna. Na Facebooku již není dostupná. Žádost o sdělení tajemného „pána“ se kterým spolupracoval FacebookFace.cz zůstala bez odpovědi.

Podvod: VYHRAJ luxusní NOTEBOOK od HP, losování každý den

Je to vážně smutné. Skoro šedesát tisíc lidí věří podvodu – hra o neexistující notebook, na první pohled se všemi podvodnými znaky. Jakkoliv je asi možné „autorovi“ této podvodné stránky pogratulovat (zdárně parazituje na úspěšné akci HP s posíláním motýlů), důvod ke gratulaci tu není. Stejně jako lze jenom nevěřícně kroutit nad „fanoušky“ téhle stránky.

Tohle už známe – VYHRAJ luxusní NOTEBOOK od HP, losování každý den – není nic jiného, než další podvodná stránka. Stačí se na ní podívat a je to vidět na první pohled (například podle „až 1/3 přátel přijme pozvánkyů je zcela typické – je marné pořád opakovat, že nikdo není schopen zjistit, kolik vašich přátel přijalo pozvánku do určité stránky/page). Na druhý pohled je to ještě jasnější – hraje se o neexistující model, losuje se „každý den“, chybí jakékoliv kontakty a identifikace.

Přesto v této podvodné stránce najdete namočených skoro 60 tisíc lidí. Natolik hloupých, že jím nevadí masivní spam, kterým je tahle Page/Stránka samozřejmě zásobuje velmi často.

Jak můžete na obrázku dole vidět, Hewlett-Packard ČR se už začal o tuto stránku zajímat – schválně jak dlouho tam zůstane viset vyjádření upozorňující na podvodnost stránky.