Soutěže na Facebooku mají nová pravidla – bez „všimného“ a povinného schvalování

Nejásejte ale předčasně, všechno ostatní v pravidlech pro pořádání soutěží zůstává. Stále není možné využít nic z funkčnosti Facebooku. A stále musí skoro všechno probíhat uplně mimo Facebook.

Promotions Guidelines mají vyvěšenu novou verzi, platnou od 1.prosince 2010. A jako obvykle je velmi dobré je znát, než si naběhnete a pracně rozpohybovanou věc vám Facebook bez ptaní zruší.

govern your communication about or administration of any sweepstakes, contest, competition or other similar offering (each, a “promotion”) on Facebook

Pravidla se týkají jak pořádání, tak komunikace soutěže o ceny – sweepstakes, tedy určení výherce na základě šance na výhru a contest/competition, tedy určení výherce na základě nějakých schopností.

Pořádání soutěží NA Facebooku

You will not administer a promotion through Facebook, except through an application on the Facebook Platform.

Stále platí, že pokud chcete na Facebooku nějakou soutěž organizovat, musí to probíhat na Facebok Platform, tedy prostřednictvím Facebook aplikace. Už toto první omezení jasně definuje, že není možné použít žádné prvky Facebooku – Like/Share/Tag, atd.

Administration includes operation of any element of the promotion, such as collecting entries, conducting a drawing, judging entries, or notifying winners.

Pokud to někomu není ještě stále jasné – týká se sběru soutěžních prací/činností, losování, posuzování i vyrozumění vítězů.

You will only allow users to enter the promotion in the following locations:

  1. On the canvas page of the application.
  2. On the application box in a tab on a Facebook Page.

Soutěž realizovaná jako Facebook Aplikace vyžaduje, aby vše probíhalo buď přímo v této aplikaci, nebo v aplikace “zabudované” do záložky na Facebook Page. V soutěží stále nesmíte zapomenout uvést požadovanou větu, která Facebook zbavuje všech zodpovědností a jasně určuje, že Facebook nemá se soutěží nic společného.

Obecná pravidla týkající se soutěží a komunikace soutěží

Bod (2) pravidel upravuje i obecnou komunikaci soutěží, které probíhají mimo Facebook. Tedy i to, když na soutěž odkazujete pomoci vložení odkazu na Facebook Page nebo ve Facebook Ads (inzerci).

Zde je určeno jediné co můžete z Facebook mechanismu využít.

You may require that an entrant like a Page, check in to a Place, or connect to your Platform integration before providing their full entry information for a promotion.

Jinými slovy, jediné co v rámci Facebooku a soutěží lze využít je, že se někdo stane fanouškem (lajkou) knkrétní Facebook Page (a můžete vyžadovat aby se přihlásil do Facebook Platform).

You will not condition entry to the promotion upon taking any other action on Facebook, for example, liking a status update or photo, commenting on a Wall, or uploading a photo.

Opět a znovu – jakékoliv další funkční prvky Facebooku je zakázáno pro soutěže na Facebooku využívat – příklady like/líbí čehokoliv, komentování, upload fotografie jsou jenom základní. Týká se to všeho, co Facebook umožňuje. S výjimkou fanouškovství Stránky jako takoví.

You will not directly or indirectly indicate that Facebook is a sponsor or administrator of, or in any way associated with, the promotion.

You will not use Facebook’s name, trademarks, trade names, copyrights, or any other intellectual property or mention Facebook in the rules or materials relating to the promotion, except as set forth below.

  • To disclose the requirement of liking a Page, checking in to a Place, or connecting with a Platform integration as permitted under Section 2.1.

  • If you administer the promotion through an application on the Facebook Platform, you may mention Facebook in the following ways:

    “You can enter the promotion through the [application name] application on the Facebook Platform.  You can also find the application on the [tab name] tab on the [Page name] Page on Facebook.”

    To fulfill your obligations under Section 1.2.2.

Těchto několik bodů nejprve zakáze “i jenom se zmínit o slově Facebook” aby posléze přeci jenom mírně upravilo to,  že přeci jen nějak smíte naznačit, že se to týká Facebook Page či Facebook aplikace.

Nezapomeňte také, že Facebook v dalších bodech zakazuje pořádat (ale i propagovat!) soutěže, pokud:

The promotion is open or marketed to individuals who are under the age of 18;

The promotion is open to individuals who reside in a country embargoed by the United States;

The promotion, if a sweepstakes, is open to individuals residing in Belgium, Norway, Sweden, or India;

The promotion’s objective is to promote any of the following product categories: gambling, tobacco, firearms, prescription drugs, or gasoline;

The prize or any part of the prize includes alcohol, tobacco, diary, firearms, or prescription drugs; or

The promotion is a sweepstakes that conditions entry upon the purchase of a product, completion of a lengthy task, or other form of consideration.

Tedy – pokud je umožněno soutěžit osobám mladším 18 let (zapomeňte na soutěže pro děti), pokud jsou otevřené osobám sídlícím v zemích embargovaných USA, jde o soutěž o ceny otevřenou obyvatelům Belgie, Norska, Švédka či Indie.

Zakázána je rovněž propagace sázek, tabáku, střelných zbraní, léků na předpis a pohonných hmot.

A soutěže nesmí nabízet ceny v podobě alkoholu, tabáku, “diary” (viz další věta), střelné zbraně a léky na předpis. “Diary” v nových pravidlech Facebooku je samozřejmě poněkud hloupá překlep – jde o “dairy”, tedy mléčné výrobky – ty byly omezeny i v půdoních pravidlech.

Zároveň nesmíte účast v soutěží podmiňovat koupí výrobku, dokončením dlouhé/náročné činnosti či další formy protihodnoty.

Konkrétní příklady

Stejně jako v minulých pravidlech, i zde jsou dostupné příklady pro lepší pochopení.

You cannot:  Condition entry in the promotion upon a user providing content on Facebook, such as posting on a Wall of a Page,  uploading a photo, or posting a status update.

You can: Use a third party application to condition entry to the promotion upon a user providing content to the application. For example, you may administer a photo contest whereby a user uploads a photo to a third-party application to enter the contest.

Zde je jasně vysvětleno, že pokud aktivity účastníka v soutěží probíhají v aplikaci třetí strany (což poměrně jasně znamená, že jakékoliv soutěžní aktivity ve Facebook Aplikaci sem nespadají  a jsou stále vyloučeny) je to správně. Pokud tedy například chcete od soutěžících sbírat fotografie, musí vám je nahrávat uplně jinam, než na Facebook.

You cannot:  Administer a promotion that users automatically enter by liking your Page, checking in to your Place or connecting to your Platform integration.

You can: Require entrants to like your Page, check in to your Place or connect to your Platform integration before they provide their full entry information, such as name and contact information.

Novinkou je zmínka o Facebook Places i Facebook Platform – zde je důležitá informace v tom, že není možné aby se někdo stal účastníkem soutěže automaticky tím, že prostě dá Libí na vaší Facebook Page. Je nutné od něj získat “přihlášku” k soutěže. Nepřipadá tedy v úvahu to co běžně vidíte, tedy “losování ze všech fanoušků Facebook Page”.

You cannot:  Notify winners through Facebook, such as through Facebook messages, chat, or posts on profiles or Pages.

You can: Collect an email or address through the third-party application for the promotion in order to contact the winner by email or standard mail.

Stále platné už od minulé verze pravidel – nesmíte použít žádnou komunikační metodu Facebooku pro vyrozumění výherce o výhře – je nutné od něj získat kontakt. A opět, je nutné toto získat pomocí aplikace třetí strany. A opravdu nemůžete použít Facebook Aplikaci k získávání kontaktních údajů.

You cannot:  Instruct people (in the rules or elsewhere) to sign up for a Facebook account before they enter the promotion.

You can: Instruct users to visit the third-party application to enter the promotion (as described in Section 2.3.2.1). Since users must have a Facebook account in order to access an application on the Facebook Platform, if you give this instruction, they will be prompted to sign up for a Facebook account if they do not already have one.

Poslední příklad je nejvíce kouzelný ze všech – sice nesmíte nikoho navádět aby si založil Facebook účet, ale můžete vyžadovat aby ho měl. Ale musíte to udělat pomocí aplikace třetí strany. Facebook je prostě příklad vrcholu pokrytectví.

Závěr

Facebook stále znemožňuje používat přirozenou funkčnost Facebooku pro soutěže. Platí samozřejmě nadále i řada dalších pravidel (viz Co byste měli vědět o pravidlech užívání Facebooku) –

V nových pravidlech už není

  • požadavek na dopředné schválení soutěže/aplikace
  • minimální útrata 10 000 USD (nebyla v “Pravidlech” ale byl to vstupní požadavek pro možnost vůbec mluvit s zástupcem Facebooku)

Stále platí, že kdykoliv se cokoliv Facebooku znelíbí, může to vést k smazání – od jednotlivých položek vložených na Facebook až po kompletní Facebook Page (včetně účtů,  které jsou za Facebook zodpovědné).

Nadále platí, že všemocný “Facebook robot” kontrolující četnost a výskyty Like/Líbí může kdykoliv uhodit a znemožnit vašemu webu (doméně) existovat na Facebooku – přidání na “blacklist” znefunkční jakékoliv prvky, které používát (Like, Share, atd). A zároveň znemožní uživatelům Facebooku vkládat odkazy na váš web – vyvarujte se tedy toho, že by účastníci soutěže jakkoliv masově mohli začít něco takového dělat s cílem zviditelnění/zvýhodnění.

Stejně tak nadále platí, že neexistuje žádný způsob jak Facebook kontaktovat, pokud se v rámci soutěže dostanete do problémů.