Mapa všech světových hurikánů od roku 1851

Výborná vizualizace v podobě mapy všech hurikánů za posledních 150 let z dílny Johna Nelsona používá poněkud netradiční pohled na zeměkouli. Ale o to více je výsledek zajímavý.

Pokud chcete vidět podstatně větší verzi mapy, pokračujte tudy. A zajímá-li vás něco dalšího z dílny Johna Nelsona, zkuste další vizualizace na Flickru IDV Solutions – třeba mapa požárů v USA od roku 2011. Nebo neméně zajímavou mapu zemětřesení od roku 1898.

3D video způsobuje únavu a namáhá oči

Výzkum částečně financovaný společnosti Samsung potvrdil to, co mnozí lidé znají z vlastní zkušenosti. 3D video způsobuje únavu i namáhá oči. V některých případech může způsobit i bolest v zádech či za krkem a ovlivnit kvalitu vidění.

The zone of comfort: Predicting visual discomfort with stereo displays srovnával sledování 3D a 3D videa z různých pozorovacích vzdáleností, včetně sledování 3D videa s rozdílnými fokálními body a konvergenčními vzdálenostmi (čímž docházelo k ovlivnění umístění 3D efektu před nebo za obraz).

3D video způsobuje vyšší únavu a namáhání očí, vysoké úrovně nepohodlí vyvolává sledování z větší vzdálenosti s umístěním konvergenčních bodů za obraz. Uživatelé také označili sledování zblízka s konvergenčními body před obrazovkou za více problematické.

Studie upozorňuje i na skutečnost, že 3D filmy sledované v kině mohou být hůře sledovatelné na domácích 3D televizích.

EU chce zakázat WiFi ve školách a vrátit telekomunikace k pevným linkám

Zpráva The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment (PDF) doporučuje, aby členské státy braly vyzařování bezdrátových komunikací jako potenciální ohrožení zdraví, stejně tak jako u cigaret či geneticky modifikovaných potravin.

Zpráva  vyzývá k omezení bezdrátových komunikací, návratu k pevným linkám či zákazu WiFi ve školách. Vše na základě údajů, které nemají žádné vědecké podklady. Bez ohledu na to, že se nikdy nepodařilo prokázat, že bezdrátové komunikace skutečně ovlivňují lidské zdraví či životy zvířat. Stejně jako se stále nepodařilo zjistit, jestli mobilní telefony skutečně zvyšují (či nezvyšují) riziko vzniku rakoviny.

BioInitiative Report, ze kterého podle všeho materiál také vychází, nemá žádné reálné podklady. A při podrobnější snaze o jeho pochopení a podložení dojdete spíše k pravému opaku, než vlastní zpráva.

Podle jednoho z poslanců za zprávou, je vše jasné.

… non-ionising frequencies, be they sourced from extremely low frequencies, power lines, or certain high frequency waves used in the fields of radar, telecommunications and mobile telephony, appear to have more or less potentially harmful, non-thermal, biological effects on plants, insects and animals as well as the human body even when exposed to levels that are below the official threshold values.

Problém samozřejmě je, Jean Huss nemá pro svá tvrzení žádné reálné podklady. Jediné co mu stačí k tomuto prohlášení je právě existence jedné studie – již zmíněného BioInitiative Report. Navíc se mu podařilo do materiálu  zamíchat pověsti o vymírajících včelách, lidech co jsou „elektrosensitivní“, velrybách jejichž navigační smysly trpí a dobytku, rodícím poškozená mláďata.

Podle materiálu by tak mělo dojít ke kompletní restrukturalizaci telekomunikačního průmyslu – návrat k pevným linkám, omezení použití radarů, omezení používání krátkovlnných zařízení. A Jean Huss by navíc chtěl, aby školy začaly děti učit „jeho“ pohled na bezdrátový svět – coby svět extrémně škodlivý.

Komentář : Teď už jenom počkejme, kolik dalších podobných mašíblů se k Jeanu Hussovi přidá. Jeho jméno je nakonec docela symbolické, skoro jako kdyby z mrtvých povstával Jan Hus a za svou pravdu bojoval až do okamžiku, kdy ho nevěřící plémě upálí na evropsko-unijní hranici.

SETI končí, nemá finance na další provoz

SETI Institute hibernoval Allen Telescope Array, sadu teleskopů prohledávajících oblohu a pátrajících po stopách mimozemského života. Nejsou peníze na další provoz.

Institut se snaží získat alespoň pět milionů dolarů, které by umožnili obnovit provoz v roce 2013. Největším podporovatelem byl dříve Paul Allen, jeden ze zakladatelů společnosti Microsoft – poskytl přes 25 milionů dolarů. Škrty v státním i federálním rozpočtu aktuálně vedly k zastavení projektu.

Na provoz můžete přispět zde.

Zdroj: Budget cuts curtail search for alien life

OMG, LOL a FYI doplněny do Oxford English Dictionary Online

OMG (Oh My God), FYI (For Your Interest) i LOL (Laughing Out Loud) patří k desítkám emotivních zkratek, které zdomácněly na Internetu. Nově je už zná i Oxfordský anglický slovník, tedy alespoň ve své online podobě.

Zatímco lid internetový tyto zkratky používá bez nějakého toho „vědeckého“ zdůvodnění, OED má pro jejich existenci a význam samozřejmě patřičně košaté odůvodnění.

The intention is usually to signal an informal, gossipy mode of expression, and perhaps parody the level of unreflective enthusiasm or overstatement that can sometimes appear in online discourse, while at the same time marking oneself as an ‘insider’ au fait with the forms of expression associated with the latest technology

Zajímavé je, že podle OED se první použití OMG objevilo už někdy v roce 1917, tedy ještě dávno předtím, než nějaký Internet vůbec začal existovat. LOL je poněkud mladší, počátky jsou vystopovány do roku 1960. FYI má počátky někdy v roce 1941.

Do OED is našlo mimochodem cestu i srdíčko,  (<3) – OED jej doplňuje jako „první použití angličtiny vzniklé skrz médium jako jsou trička a nálepky“.

Mobily ovlivňují mozkovou aktivitu. Řešení? Mluvte krátce. Nebo používejte handsfree

Studie uveřejněná v Journal of the American Medical Association potvrzuje to, co se již déle předpokládalo. Dlouhá konverzace na mobilním telefonu ovlivňuje části mozku. Prozatím ale nikdo není schopen určit, zda je efekt pozitivní či negativní.

Nevíme, zda je to škodlivé, nebo zda by to mohlo mít nějaké blahodárné účinky. Nevíme zda je to tak ani onak,“ upozorňuje Dr. Nora Volkov.

Studie vyhází ze sledování 47 lidí po dobu jednoho roku. A zjistila pouze to, že malá oblast mozku blízko antény je ovlivněna signálem tak, že vykazuje o 7% vyšší metabolismus (v případě hovoru dlouhého 50 minut). Podnícení mozkové aktivity spočívá ve zvýšení úrovně glukózy. Jaký efekt ale může mít podobné podněcování aktivity dlouhodobě není jasné. Zjištění nicméně také neříká (a ani nemůže) nic o tom, že by používání mobilních telefonů zvyšovalo riziko vzniku rakoviny – a právě to je nejčastější otázka, která se v souvislosti s používáním mobilních telefonů objevuje.

Dr. Nora Volkov v tom má nicméně jasno, začala používat levná sluchátka za 5 USD, aby nemusela držet telefon blízko ucha. A jak sama říká, „Možná nakonec telefony neškodí, ale je to jenom 5 dolarů“.

Internet míří do Vesmíru

Vint Cerf pracuje na mimozemském internetu. InterPlanetary Internet nahradí stávající IP komunikaci novým protokolem označovaným jako Bundle Protocol.

Meziplanetární a vesmírný Internet je, podle Vinta Cerfa, projektován již nejméně od roku 1998. Měl by umožnit spojení na dlouhé vzdálenosti bez jistoty dobré konektivity a nízkého zpoždění. Nový protokol je vyvíjen v rámci Delay Tolerant Networking Research Group a řeší problémy spojené hlavně se zpožděním komunikace – ta sice probíhá rychlostí světla, ale přináší zpoždění v řádech minut až dnů. V praxi je ověřován na Mezinárodní vesmírné stanici a v laboratořích NASA, stejně tak jako na akademické půdě.

Doposud největší dosažená vzdálenost na kterou se vesmírný Internet podařilo zajistit je spojení s EPOXI, vesmírnou sondou známou i jako Deep Impact, která obíhá okolo Slunce. InterPlanetary protocol byl do sondy nahrán a odzkoušen při zpoždění způsobeném vzdáleností zhruba 80 světelných sekund.

V letošním roce dojde k pokusu o standardizaci protokolů do takové míry, aby byly využitelný kýmkoliv pro vybavení vesmírných a meziplanetárních zařízení. Součástí plánů je i využití zařízení ve vesmíru, které splnily svůj hlavní úkol, pro vybudování prvků meziplanetární páteřní sítě.

Zdroj: Internet Pioneer Wants to Take Net Off Planet