Internet míří do Vesmíru

Vint Cerf pracuje na mimozemském internetu. InterPlanetary Internet nahradí stávající IP komunikaci novým protokolem označovaným jako Bundle Protocol.

Meziplanetární a vesmírný Internet je, podle Vinta Cerfa, projektován již nejméně od roku 1998. Měl by umožnit spojení na dlouhé vzdálenosti bez jistoty dobré konektivity a nízkého zpoždění. Nový protokol je vyvíjen v rámci Delay Tolerant Networking Research Group a řeší problémy spojené hlavně se zpožděním komunikace – ta sice probíhá rychlostí světla, ale přináší zpoždění v řádech minut až dnů. V praxi je ověřován na Mezinárodní vesmírné stanici a v laboratořích NASA, stejně tak jako na akademické půdě.

Doposud největší dosažená vzdálenost na kterou se vesmírný Internet podařilo zajistit je spojení s EPOXI, vesmírnou sondou známou i jako Deep Impact, která obíhá okolo Slunce. InterPlanetary protocol byl do sondy nahrán a odzkoušen při zpoždění způsobeném vzdáleností zhruba 80 světelných sekund.

V letošním roce dojde k pokusu o standardizaci protokolů do takové míry, aby byly využitelný kýmkoliv pro vybavení vesmírných a meziplanetárních zařízení. Součástí plánů je i využití zařízení ve vesmíru, které splnily svůj hlavní úkol, pro vybudování prvků meziplanetární páteřní sítě.

Zdroj: Internet Pioneer Wants to Take Net Off Planet