EU chce zakázat WiFi ve školách a vrátit telekomunikace k pevným linkám

Zpráva The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment (PDF) doporučuje, aby členské státy braly vyzařování bezdrátových komunikací jako potenciální ohrožení zdraví, stejně tak jako u cigaret či geneticky modifikovaných potravin.

Zpráva  vyzývá k omezení bezdrátových komunikací, návratu k pevným linkám či zákazu WiFi ve školách. Vše na základě údajů, které nemají žádné vědecké podklady. Bez ohledu na to, že se nikdy nepodařilo prokázat, že bezdrátové komunikace skutečně ovlivňují lidské zdraví či životy zvířat. Stejně jako se stále nepodařilo zjistit, jestli mobilní telefony skutečně zvyšují (či nezvyšují) riziko vzniku rakoviny.

BioInitiative Report, ze kterého podle všeho materiál také vychází, nemá žádné reálné podklady. A při podrobnější snaze o jeho pochopení a podložení dojdete spíše k pravému opaku, než vlastní zpráva.

Podle jednoho z poslanců za zprávou, je vše jasné.

… non-ionising frequencies, be they sourced from extremely low frequencies, power lines, or certain high frequency waves used in the fields of radar, telecommunications and mobile telephony, appear to have more or less potentially harmful, non-thermal, biological effects on plants, insects and animals as well as the human body even when exposed to levels that are below the official threshold values.

Problém samozřejmě je, Jean Huss nemá pro svá tvrzení žádné reálné podklady. Jediné co mu stačí k tomuto prohlášení je právě existence jedné studie – již zmíněného BioInitiative Report. Navíc se mu podařilo do materiálu  zamíchat pověsti o vymírajících včelách, lidech co jsou “elektrosensitivní”, velrybách jejichž navigační smysly trpí a dobytku, rodícím poškozená mláďata.

Podle materiálu by tak mělo dojít ke kompletní restrukturalizaci telekomunikačního průmyslu – návrat k pevným linkám, omezení použití radarů, omezení používání krátkovlnných zařízení. A Jean Huss by navíc chtěl, aby školy začaly děti učit “jeho” pohled na bezdrátový svět – coby svět extrémně škodlivý.

Komentář : Teď už jenom počkejme, kolik dalších podobných mašíblů se k Jeanu Hussovi přidá. Jeho jméno je nakonec docela symbolické, skoro jako kdyby z mrtvých povstával Jan Hus a za svou pravdu bojoval až do okamžiku, kdy ho nevěřící plémě upálí na evropsko-unijní hranici.