comScore: Mladí lidé ve velkém přecházejí od webového e-mailu k mobilnímu

Výroční zpráva comScore (2012 U.S. Digital Future in Focus) upozorňuje na výrazný trend ve využívání elektronické pošty. Využívání webového e-mailu u věkové skupiny 12-17 pokleslo o 31% a u skupiny 18-24 dokonce o 34%.

comScore pokles dává částečně na vrub Facebooku a dalším sociálních sítím, ale ukazuje i na vysoký růst využívání mobilního e-mailu – ve skupině 18-24 došlo k růstu o 32%. Ve výroční zprávě comScore upozorňuje i na výrazný vliv tabletů (a chytrých telefonů), které ovlivňuje způsoby jakým uživatelé nově konzumují obsah. Na konci minulého roku se  8% celkového digitálního provozu vyskytovalo právě na mobilních platformách.

Související : comScore: Digitální obsah je nejrychleji rostoucí kategorií e-komerce

Sociální sítě a svět? Facebook jednička, s velkým odstupem za ním je Twitter

Poslední výsledky comScore ukazují jak daleko Facebook utekl konkurentům. V červnu 2011 ho celosvětově navštívilo 734.2 milionu lidí (33% růst oproti předchozímu roku). Na druhém místě je Twitter s 144.4 miliony lidí (56% růst).

Na dalším místě je Windows Live Profile s 119.5 miliony návštěvníky a následuje LinkedIN (84 milionů). Na pátém místě je čínský mikroblog  QQ.com (74.8 milionu).

Podle comScore v černu na celosvětovém Internetu bylo 1.1 miliardy lidí návštěvníky sociálních sítí – 81.4% z celkové internetové červnové populace.

comScore: 6.2% mobilní populace použilo QR či čárový kód

QR či čárové kódy nejvíce používají muži (60.5%). Nejčastěji se s QR či čárovými kódy setkávají v novinách/magazínech a na balení produktů. Třetí nejčastější využití je na webových stránkách na počítači.

Podle comScore jsou QR a čárové kódy nejvíce používány muži, věkovou kategorií 18-34 (53.4%) a uživatelé patří do vyšší příjmové kategorie. Nejčastěji jsou QR/čárové kódy používány doma (58%), následuje využití v maloobchodě (39.4%), obchodě s potravinami (24.5%), práci (19.7%), venkovním prostoru či veřejné dopravě (12.6%) a restauraci (7.6%)

QR/čárový kód cílová skupina (000) % z QR/čárový kód cílové skupiny*
Celková cílová skupina: Použili QR/bar kód s mobilním telefonem 14,452 100.0%
Tištěný magazín či noviny 7,138 49.4%
Balení produktu 5,101 35.3%
Web na PC 3,957 27.4%
Plakát, leták či kiosek 3,393 23.5%
Vizitka či brožura 1,940 13.4%
Obchod 1,850 12.8%
Televize 1,693 11.7%

* Dotazovaní mohli zvolit více jak jeden zdroj použití QR/čárového kódu

Zdroj: 14 Million Americans Scanned QR or Bar Codes on their Mobile Phones in June 2011

Nizozemí je jedničkou v penetraci u Twitteru a Linkedin

comScore, které se poněkud více začalo věnovat i Evropě,  upozorňuje, že Nizozemí je jedničkou v penetraci u www.twitter.com a www.linkedin.com – v sociální sítích je zde jedničkou Hyves a Facebook je na druhém místě.

Jedničkou mezi sociálními sítěmi v Nizozemí je Hyves s 7,650 miliony uživatelů, druhé místo drží Facebook s 6.656 miliony  uživatelů (76% meziroční růst) a na třetím místě je Twitter, 3,207 milionu uživatelů (67%). Rostoucí sociální sítí v Nizozemí je ještě LinkedIn, 3,118 milionu uživatelů a 70% růst.

Nizozemí je navíc jedničkou v penetraci Twitteru i LinkedIn

Top 10 penetrace pro LinkedIn.com a Twitter.com by Reach (%)
Březen 2011
Total Internet, 15+, Doma a práce
Source: comScore Media Metrix
LinkedIn.com % Reach Twitter.com % Reach
Netherlands 26.1% Netherlands 26.8%
Ireland 21.0% Japan 26.6%
United States 17.6% Brazil 23.7%
Canada 15.6% Indonesia 22.0%
United Kingdom 14.9% Venezuela 21.0%
Denmark 14.4% Canada 18.0%
Australia 13.1% Argentina 18.0%
New Zealand 12.9% Turkey 16.6%
Belgium 12.6% Philippines 16.1%
Singapore 12.0% Singapore 16.0%

Zdroj:  The Netherlands Ranks #1 Worldwide in Penetration for Twitter and Linkedin

Apple vs. Android v Evropě? Taky 2:1 jako v USA

Apple iOS má v USA skoro dvakrát tolik uživatelů co Android a čerstvé výsledky od comScore ukazují, že v Evropě je situace podobná. Údaje se týkají EU5 (Velká Británie, Německo, Francie, Španělsko a Itálie) a ukazují, že Apple iOS v EU5 používá přes 28 milionů lidí a Google Android přes 13 milionů lidí.

Apple iOS najdete na iPhone, iPad a iPod Touch zařízeních – celkově tak Apple ukrajuje z evropského mobilního koláče 12.4% (v EU5 je přes 233 milionů uživatelů mobilních uživatel). Google Android 5.7%. Uživatelů iPhone v EU5 najdete 16.1 milionu.

Apple iOS vs. Google Android Across Media Devices
3 Mo. Avg. Ending February 2011
Total EU5 Mobile Subscribers, Age 13+
Source: comScore MobiLens
Total Installed Base (000) Share (%) of Mobile Subscribers
Total Subscribers 233,500 100.0%
Apple iOS 28,873 12.4%
Google Android 13,368 5.7%


Zdroj: In Europe, Apple iOS Ecosystem Twice the Size of Android When Accounting for Mobile Phones, Tablets and Other Connected Media Devices

Apple iOS má v USA skoro dvakrát tolik uživatelů co Android

Apple iOS používá v USA 37 milionů uživatelů a Android 23 milionů uživatelů. Uvádí to comScore v aktuální tiskové zprávě. A do iOS uživatelů počítá všechny uživatele s iPhone, iPod a iPad zařízeními.

Apple má podle comScore 16.2% podíl na mobilním trhu v USA, Android 10.2%.  Velmi zajímavá čísla comScore nabízí i otázce pohledu na to, zda uživatelé iPadů jsou hlavně fanoušci Apple či nikoli. Uživatelé Apple produktů mají sice největší zastoupení mezi uživateli iPadů, ale jak můžete vidět v následující tabulce, uživatelé produktů jiných firem jsou také ve velké míře uživatelů iPadů.

Mobile Phone OEM Breakdown for Apple iPad Owners
3 Mo. Avg. Ending February 2011
Total U.S. Mobile Subscribers, Age 13+
Source: comScore MobiLens
% smartphone uživatelů % iPad uživatelů Index iPad – Smartphone*
Apple 25.2% 27.3% 108
RIM 28.9% 17.5% 61
Samsung 8.6% 14.3% 167
LG 3.6% 12.1% 340
Motorola 10.7% 9.0% 84
Nokia 2.3% 3.4% 149

Index = % of iPad Owners/% of Smartphone Owners x 100;
Index of 100 indicates average representation

Nejvíce uživatelů iPadů je ve věkové kategorii 25-34 let, což je ostatně také kategorie nejvíce zastoupená u uživatelů chytrých telefonů.

Microsoft posiluje pozici ve vyhledávání, stále hlavně na úkor Yahoo!

Březnové výsledky comScore ukazují na posílení Google i Microsoftu, shodně o 0.3% a největší ztrátu u Yahoo! (0.4% pokles). Partnerství Yahoo s Microsoftem tak sice pro Microsoft má pozitivní výsledky, ale Google se prozatím ohrozit nepodařilo.

Core Search Entity Explicit Core Search Share (%)
2011/02 2011/03 Změna
Google Sites 65.4% 65.7% 0.3
Yahoo! Sites 16.1% 15.7% -0.4
Microsoft Sites 13.6% 13.9% 0.3
Ask Network 3.2% 3.1% -0.1
AOL, Inc. 1.7% 1.6% -0.1

Mazání cookies navyšuje návštěvnost až 2.7 krát a inzerci až 5.7 krát

comScore zveřejnilo studii týkající se vlivu mazání cookies na měření návštěvnosti v Austrálii. Jde o zajímavý příspěvek na problematické téma.

The Impact of Cookie Deletion on Site-Server and Ad-Server Metrics in Australia: An Empirical comScore Study (PDF) upozorňuje na dlouholetý problém u systému měření návštěvnosti, které se spoléhají na existenci cookies. Problém se více a více týká i inzerce – současný trend cílení inzerce na základě cookies se ukazuje jako nespolehlivý.

Zhruba 28% internetových uživatelů v Austrálii maže „first-party“ cookie měsíčně, v případě „third-party“ (cookies třetí strany) cookies jde o skoro 37% internetových uživatelů. „Third-party“ cookies jsou vsouvány právě měřícími, inzertními a sledovacími systémy (na určité doméně získáte cookie jiné domény).

Uživatelé, kteří často mažou cookies (ve studii označovaní jako „serial cookie deleters) vyvolávají významné zkreslení návštěvnosti – mažou cookies velmi často a v systémech měřících návštěvnost pomocí cookies se tak objevují jako značné množství „nových“ uživatelů.

Systémy měřící návštěvnost pomocí cookies tak v Austrálií nadhodnocují návštěvnost až 2.7 krát.

Inzertní systémy používající cookies pro řízení dosahu a frekvence online kampaní nadhodnocují dosah až 5.7 krát a ve stejném rozsahu podhodnocují frekvenci.

V ostatních zemích je situace podobná, míra mazání cookies se pohybuje mezi 30 až 40 procenty u third-party cookies , v případě first-party cookies vždy přesahuje 20%.

Podle IAB (Internet Advertisign Bureau) zhruba 12% uživatelů má prohlížeč nastavený tak, aby odmítal cookies. IAB v rámci Audience Reach Measurement Guidelines upozorňuje, že případné „měření by mělo probíhat na straně klienta, nikoliv na straně serveru a tak blízko místu dodávky inzerátu, jak je to jenom možné“.

Twitter v comScore TOP 50. Předstihl mySpace

Twitter.com předstihl www.myspace.com v číslech návštěvnosti sestavovaných www.comscore.com – oslavně to citují americká média, ale svým způsobem jde opravu o revoluční událost. I tím, že se Twitter.com dostal do padesátky nejvíce navštěvovaných webů, co na tom, že je právě na padesátém místě.. Čísla se samozřejmě týkají amerického trhu.

Pokračovat ve čtení „Twitter v comScore TOP 50. Předstihl mySpace“