comScore: Mladí lidé ve velkém přecházejí od webového e-mailu k mobilnímu

Výroční zpráva comScore (2012 U.S. Digital Future in Focus) upozorňuje na výrazný trend ve využívání elektronické pošty. Využívání webového e-mailu u věkové skupiny 12-17 pokleslo o 31% a u skupiny 18-24 dokonce o 34%.

comScore pokles dává částečně na vrub Facebooku a dalším sociálních sítím, ale ukazuje i na vysoký růst využívání mobilního e-mailu – ve skupině 18-24 došlo k růstu o 32%. Ve výroční zprávě comScore upozorňuje i na výrazný vliv tabletů (a chytrých telefonů), které ovlivňuje způsoby jakým uživatelé nově konzumují obsah. Na konci minulého roku se  8% celkového digitálního provozu vyskytovalo právě na mobilních platformách.

Související : comScore: Digitální obsah je nejrychleji rostoucí kategorií e-komerce