Dostupný advokát: Podávat trestní oznámení u dluhů? Jaký postup je vhodnější pro vrácení peněz? #dikBB

Když už český Twitter a média řeší kauzu popsanou v Český Twitter naletěl Blonďaté běhně #dikBB je možná vhodné vyjasnit jednu často zmiňovanou věc. Dluží-li vám někdo peníze, jak je to s podáváním trestního oznámení. A v souvislost s kauzou #dikBB i to, jakou roli hraje v tomto případě možný spáchaný podvod.  Požádal jsem o stručné shrnutí Ondřeje Preusse z dostupnyadvokat.cz a tady ho máte.

Vylákání peněz pod smyšlenými záminkami jako je údajná léčba rakoviny či neuhrazená letenka může být klasifikováno jako klasický trestný čin podvodu. Toho se dopustí ten, kdo zneužije cizí nevědomosti či důvěřivosti k vlastnímu neoprávněnému prospěchu či obohacení, resp. někoho za tímto účelem uvede v omyl.

Pokud vznikla škoda v řádu stovek tisíc korun, může být uložen trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo případně peněžitý trest.

To však podvedené zajímá až v druhém řádu. Jde jim většinou primárně o vrácení vylákaných „zápůjček“. Zde se nabízí dvě cesty. Buď podají trestní oznámení v naději, že v rámci trestního řízení bude rozhodnuto i o povinnosti nahradit jejich škodu. Výhodou takového postupu je, že za trestní oznámení se neplatí žádný poplatek. V praxi však policie většinou takové oznámení odloží a odkáže poškozeného na civilní žalobu. Paradoxně se nám nedávno stalo, že policie řízení zastavila, protože se zdálo, že „viník“ je připraven své nekalé jednání odčinit a dluh splácet. Tak málo stačilo. I pokud řízení probíhá, soud stále může věc rozdělit a po jedné ose řešit trest, náhradu poškozených však neřešit a vykázat je do civilního řízení.

Druhou možností je tedy civilní žaloba. Často však škůdce zaplatí již na základě předžalobní výzvy. Nevýhodou je, že žalobce musí uhradit soudní poplatek. Výhodou naopak je, že disponuje sporem, může se s protistranou dohodnout na smíru a v dnešní době řízení ani nemusí být moc dlouhé. Běžně se děje, že první rozhodnutí je v jednoduchých případech  na stole v řádu týdnů či měsíců. Každý poškozený nicméně musí postupovat sám, neb hromadné žaloby zatím české právo nezná.