Záložky na firemních Stránkách spadly na 50% používání od zavedení Timeline

Žádné velké překvapení, ale konečně je to podloženo nějakými čísly a studií. Od zavedení Timeline pro firemní profily na Facebooku se aktivity na “záložkách” snížily o 53 %.

Původní podobá Stránek (se záložkami)

Připomeňme, že v dřívější podobě Stránek (firemní profily) na Facebooku existovaly záložky, které později Facebook nahradil menu. A se zavedením Timeline menu převedl na obrázky pod velkou fotografií v záhlaví. A zároveň zrušil jednu z nejvíce užitečných vlastností záložek, tedy možnost nastavit záložku jako tzv. “landing tab”, tedy záložku zobrazenou někomu, kdo ještě nebyl fanouškem dané stránky. Důvod této změny byl vcelku jednoduše uhádnutelný, Facebook přicházel o peníze – firmy měly malý důvod kupovat inzerci vedoucí k získávání fanoušků.

Dnes jsou původní “záložky” velmi problematická pomůcka – hlavně proto, že musíte vynakládat velké úsilí na to, aby je návštěvníci Stránky zaregistrovali. A jediná rozumná možnost jejich využití je v podobě cílové adresy pro reklamu, tedy obdobu “landing tab”, ale podmíněnou zaplacením Facebooku za každého získaného fanouška.

Z analýz společnosti PageLever je navíc jasně vidět, jak se zavedení Timeline podepsalo na úmrtí záložek. Počínaje 28. únorem začíná propad počtu zobrazení záložek (den kdy firmy mohly dobrovolně přejít na Timeline). A masivní propad se objevuje po 30. březnu, tedy poté co Facebook všechny Stránky převedl na Timeline.

PageLever pokles na polovinu dřívějších hodnot přičítá právě nemožnosti nastavit “landing tab” (vstupní záložku) a tomu, že “záložky” jsou v Timeline velmi obtížně viditelné. Studie se dokonce zmiňuje o tom, že uživatelé vůbec netuší, že Facebook něco jako “záložky” má.

Pokud stále ve své marketingové strategii na Facebooku počítáte se záložkami, je nejvyšší čas na případné přehodnocení způsobu jejich využití. Jako samostatný nástroj žádné využití nemají. Aby se o nich uživatelé dozvěděli, je potřeba vynakládat značné prostředky (finanční na reklamu, lidské na obsah),  které je ale zpravidla možné využít lépe na jiné účely.

Jediný realistický způsob využití je pak v podobě “záložky” spojené s kampaní – právě “záložka” bude cílem kampaně. Potenciální fanoušky budete přivádět v rámci kampaně na vlastní záložku s cílem proměnit je ve fanoušky nebo nějakým jiným způsobem využít.

Zdroj: Data Shows Visits to Custom Tabs on FB Pages Cut in Half By Timeline (-53%)