Google+ mění pravidla, umožní pseudonymy. Stále je to ale špatně.

Google+ ohlásil změnu pravidel týkajících se nutnosti používání skutečných jmen. Nově bude možné používat pseudonymy, přezdívky či umělecká jména. Skutečnost je ale trochu jiná, než se můžete dočíst ve většině médií.

Stávající pravidla užívání Google+ zcela vylučovala použití pseudonymů a uživatel sociální sítě od Google musel povinně používat skutečné jméno. Pokud ho nepoužíval, Google takové účty bez milosti mazal. Tedy až na obvyklé případa “posvěcených” výjimek v podobě známých osobnosit – proto například na Google bylo možné najít umělce jako Lady Gaga, ačkoliv jejich jména rozhodně neodpovídají jejich občanskému jménu.

Brad Horowitz včera oznámil v “Toward a more inclusive naming policy for Google+“, že během několika příštích týdnů Google umožní doplnit “alternativní jméno” – přezdívky, dívčí jména či jména v jiném zápise. Problémem je, že toto jméno bude opravdu pouze alternativní a bude možné být použito pouze spolu s reálným jménem – na Google+ profilu bude zobrazeno společně s reálným jménem (poznámka – jsem osobně velmi zvědavý, zda Lady Gaga vyhoví těmto pravidlům, nebo zda stále budou existovat pouze jako Lady Gaga).

Jak to vypadá v praxi – přezdívka buď uprostřed
v  uzovozkách, nebo na konci v závorce

Google navíc bude klasicky tím, kdo bude schvalovat případné použití jiného jména – pokud dojde k názoru, že používáte jiné jméno než skutečné, budete muset doložit, že vámi používané jméno existuje a skutečně ho používáte. Dokladem existující “offline” identity (v tištěných médiích, zejména), kopií identifikačního dokladu či důkazem existující “online” identity. Po dobu prověřování, které může trvat několik dní, se takovýto uživatelský profil navíc zneviditelní a nebude možné ho jakkoliv vkládat ani měnit.

Most people use their legal name, or some variant of it, in the real world. We recognize that this isn’t always the case and allow for other common names in Google+. If we challenge the name you intend to use, you will be asked to submit proof that this is an established identity with a meaningful following. You can do so by providing links to other social networking sites, news articles, or official documents in which you are referred to by this name. Note that this name and your profile must represent you, and not an avatar or other secondary online identity. Profane or offensive names are not allowed.

Pokud nebudete schopni své jméno doložit, Google dává čtyři dny na napravení situace, tedy použití reálného jména. Změna jména je možná pouze jednou za 30 dní. Nově se pravidla zmiňují i o nevhodnosti použití titulů v jméně či přijmení. Stále platí, že profil na Google+ musí představovat jednu žijící osobu a nemůže být použit ani pro firmy, podnikání, avatar, herní přezdívku ani skupinu lidí.

Personal profiles on Google+ are meant to represent you, not someone or something else with which you are associated. Therefore, your name may not represent a family, business, avatar, gaming handle, or other group of people.

Konkrétní znění pravidel najdete v Your name and Google+ Profiles