Facebook maže 20 tisíc dětských účtů denně

Podle studie Pew Internet & Americal Life Project skoro polovina 12 letých používá sociální sítě, a to i přes minimální věk požadovaný jejich provozovateli. Třináctiletých najdete na sociálních sítích už 64% a u starších, 14 až 17%, je ještě více, 82%.

There are people who lie. There are people who are under 13. Facebook removes 20,000 people a day, people who are underage.

Dvacet tisíc smazaných účtů dětí mladších 13 let denně je, ve srovnání s 600 miliony uživateli celkem, maličkost. Přesto jde o číslo alarmující. Citace pochází od Mozelle Thompson v rámci slyšení u australského Výboru pro kybernetickou bezpečnost. Thompson je Chief Privacy Advisor Facebooku.

V Děti na Facebooku? Neměly by tam být. Ale co naděláte najdete základní a důležité informace o tom, jak se rodiče mají chovat (a co mají dělat), pokud mají dítě na Facebooku. Skutečnost, které nezabrání, ale mohou předejít případným problémům.

O problémy se stará sám Facebook, hlavně nenasytností co se osobních údajů a osobních informací týče. Snahou poskytovat více a více informací třetím stranám, snahou více a a více informací od uživatele získat. Pokud dojde na děti a mladistvé, je vše vážnější, než v případě dospělých – byť se obě skupiny v drtivé většině případů chovají stejně. Tedy nezodpovědně.

Facebook se pohybuje na velmi problematické půdě – ve většině zemí je práce s osobními informace a údaji dětí striktně omezena zákony. A s ohledem na zodpovědnost rodičů je řešení Facebooku nedostačující. Stejně jako omezení dané Pravidly užívání, že Facebook nesmí používat nikdo, komu není alespoň třináct let.