EU se rozhodla nepodpořit síťovou neutralitu

Evropská komise neuvede legislativu, který by zajistila ochranu síťové neutrality. Tedy mechanismus, který by znemožnil poskytovatelům internetového připojení zvýhodňovat určitý druh sítového provozu a naopak potlačovat jiné druhy. „Otevřený a neutrální Internet“ by, podle EU, měly zajistit informace zákazníkům od poskytovatelů služeb a tlak médiím.

Poskytovatelé internetového připojení a služeb tak mohou dle vlastního uvážení zvýhodňovat určitý druh provozu na své sítí (pohled z té příznivější strany). Nebo také naopak, tvrdě potlačit síťový provoz, který nechtějí příliš podporovat (pohled z té opačné strany). Jde o vítězství na straně poskytovatelů internetových služeb, kteří proti případnému zákonnému stanovení principů síťové neutrality dlouhodobě bojují. A může jít o prohru spotřebitelů, ale také o možný zdroj problém v případě zneužití těchto mechanizmů pro cenzuru, potlačování svobody slova a projevu a znemožňování či komplikování používání určitých internetových služeb (zejména se bude „hodit“ pro „boj“ proti P2P a „pirátství“).

Právě omezování P2P provozu je nejčastějším způsobem porušování zásad síťové neutrality – ve Velké Británii a dalších pěti státech EU je takto omezováno jako P2P, tak streaming videa. A v šesti státech EU jsou zpoplatňováni internetoví uživatelé, kteří používají VOIP služby.  A prostředím s neexistující síťovou neutralitou jsou typicky veškeré mobilní internetové služby v EU.

EU svůj postoj může přehodnotit na konci tohoto roku, kdy na základě správy BERECu (regulační skupina EU pro elektronické komunikace) bude zjišťovat, jestli se nezměnily podmínky a „samoregulace“ se případně mohla stát nedostačující.

Facebook maže 20 tisíc dětských účtů denně

Podle studie Pew Internet & Americal Life Project skoro polovina 12 letých používá sociální sítě, a to i přes minimální věk požadovaný jejich provozovateli. Třináctiletých najdete na sociálních sítích už 64% a u starších, 14 až 17%, je ještě více, 82%.

There are people who lie. There are people who are under 13. Facebook removes 20,000 people a day, people who are underage.

Dvacet tisíc smazaných účtů dětí mladších 13 let denně je, ve srovnání s 600 miliony uživateli celkem, maličkost. Přesto jde o číslo alarmující. Citace pochází od Mozelle Thompson v rámci slyšení u australského Výboru pro kybernetickou bezpečnost. Thompson je Chief Privacy Advisor Facebooku.

V Děti na Facebooku? Neměly by tam být. Ale co naděláte najdete základní a důležité informace o tom, jak se rodiče mají chovat (a co mají dělat), pokud mají dítě na Facebooku. Skutečnost, které nezabrání, ale mohou předejít případným problémům.

O problémy se stará sám Facebook, hlavně nenasytností co se osobních údajů a osobních informací týče. Snahou poskytovat více a více informací třetím stranám, snahou více a a více informací od uživatele získat. Pokud dojde na děti a mladistvé, je vše vážnější, než v případě dospělých – byť se obě skupiny v drtivé většině případů chovají stejně. Tedy nezodpovědně.

Facebook se pohybuje na velmi problematické půdě – ve většině zemí je práce s osobními informace a údaji dětí striktně omezena zákony. A s ohledem na zodpovědnost rodičů je řešení Facebooku nedostačující. Stejně jako omezení dané Pravidly užívání, že Facebook nesmí používat nikdo, komu není alespoň třináct let.

EU: Obsah je “zpřístupněn” tam, kde se nachází server

EU - vlajkaBritský Nejvyšší soud přinesl průlomové rozhodnutí týkající se určení zodpovědnosti za „poskytnutí“ obsahu. Zodpovědnost je dána tím, kde se nachází server poskytující obsah, nikoliv příjemce obsahu.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu je v souladu s pojetím práva používaného i v případě satelitní televize, uvádí Out-Law-com.

I have come to the conclusion that the better view is that the act of making available to the public by online transmission is committed and committed only where the transmission takes place,“ uvádí se v oddůvodnění. „It is true that the placing of data on a server in one state can make the data available to the public of another state but that does not mean that the party who has made the data available has committed the act of making available by transmission in the State of reception. I consider that the better construction of the provisions is that the act only occurs in the state of transmission.

Odvolává se na platnou legislativu Evropské Unie týkající se satelitního vysílání a upravenou v Directive on Satellite Broadcasting and Cable Re-transmission.

EU: Blokování webů s dětskou pornografií nestačí

EU - vlajkaSamotné blokování webů není dostačující v boji s dětskou pornografií, překvapivě tvrdí výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (Civil Liberties, Justice and Home Afffairs Committee). A případné prosazení napříč celou Evropskou Unií by mohlo být „složité s ohledem na rozdílné vnímání a tradice jednotlivých států“.

Alexander Alvaro navrhuje, aby otázka blokování či mazání webů s dětskou pornografií byla ponechávana na jednotlivých státech, nikoliv řešena na úrovni EU. Andrew Brons navíc upozorňuje, že „blokování může být čistě kosmetické“. A Jan Albrecht upozorňuje, že „mazáni zřejmě nefunguje“. Tisková zpráva výboru se shoduje na tom, že důležitější je prevence.