Nejvíce populární obsah na P2P? Pornografie, teoreticky

“Nelegální” sdílení na P2P sítích už není o hudbě, nabídka se přesunula k filmu, které tvoří přes 70% nabízeného obsahu. Připočtete-li televizní pořady, jde o vícenež 85%.

Podle studie s názvem An Estimate of Infringing Use of the Internet (PDF) vytvořené společností Envisional (na základě zadání od NBC Universal) se většina Internetových přenosů (76.24% obsahu) nijak se netýká porušování autorského zákona, s poznámkou, že součástí jsou i přenosy porna, u kterých není možné rozhodnout, zda jde (či nejde) o případy porušování autorského zákona. Zbylých 23.76% jsou přenosy, které se dopouštějí porušování autorského zákona.

BitTorrent tvoří 17.9% veškerého internetového provozu, dvě třetiny se netýkají pornografie – jde o filmy, televizní pořady, hudbu, počítačové hry a software (63.7% z přenosu na BitTorrentech, 11.4% z celkového objemu přenosu na Internetu). BitTorrent je nejvíce užívaným protokolem pro sdílení souborů na světě – s více jak osmi miliony aktivních uživatelů a přes 100 miliony uživatelů celkem.

Sedm procent přenosů tvoři Cyberlocker – stahování souborů z webů jako je MegaUpload, RapidShare či HotFile s 73.2% podílem nelegálního obsahu.

Jednu z největších (a rostoucích) skupin tvoří video streaming, kde se nelegální obsah vyskytuje pouze v 5.3% případů.


Studie se velmi podrobně věnuje jednotlivým protokolů a způsobům užití internetu.