Webový e-mail ztrácí u mladé generace

Pokud následující graf od comScore není ovlivněný (například) tím, že Gmail či Hotmail mládež nepovažuje za webový e-mail, tak jsme svědky další velké změny na Internetu. Mladá generace přestává používat webové mailové služby. Nejstarší generace jim naopak přicházejí na chuť.

Skoro 50% pokles času věnovanému využití webových e-mailových služeb u mladých lidí ve věku 12-17 je významná změna – bohužel se nedozvíme více informací, tady zejména to, zda nedošlo (například) k výraznému růstu času u e-mailu v mobilních telefonech. Ani se nedozvíme, kam vlastně onen “ušetřený” čas mladí lidé přesunuli (velmi pravděpodobně do sociálních sítí, ale o tom výzkum nemluví).

Dlouhodobě je e-mail na ústupu v oblasti osobní komunikace – není zdaleka tím nejdůležitějším komunikačním prvkem a už v minulosti ho ohrožovaly IM (instant messaging) metody. A poslední dva roky je největší hrozbou existence sociálních sítí (zejména Facebooku, kde se pošle okolo miliardy zpráv denně) a znovuzrození chatu – ten coby samostatná internetová služba také poněkud doplácí na existenci sociálních sítí.


Yahoo! Mail a návštěvnost za posledních 12 měsíců (Zdroj: Compete.com)

Vzrůstající využívání webového e-mailu u 55+ a 65+ kategorií velmi pravděpodobně svědčí o tom, že se zde objevuje větší množství lidí, kteří se právě stali uživateli internetu. A chvíli bude trvat, než přijdou na další metody jeho využíti. E-mail ale pro ně pravděpodobně ještě dlouho zůstane používanou službou – stejně tak jako je e-mail stále důležitý v zaměstnání. Tam přestává vadit jeden z hlavních nedostatků elektronické pošty – offline komunikace.

Co ohrožuje webový mailové služby? Online chat, sociální sítě, textové (SMS) zprávy, mobilní telefony

Klesající význam e-mailu je zřejmý i provozovatelům těchto služeb. Stačí se podívat na jednu z nejvíce viditelných – Gmail od Google. Chat je jeho součástí dlouho, včetně video konferencí. Nyní Gmail nabízí i klasické telefonování, samozřejmě pouze pokud jste v USA. A pokusy o propojení do sociálních sítí už také zažil – Google Buzz je stále součástí Gmail, byť se mu nikdy nepodařilo stát významným. Gmail byl ostatně jednou z prvních e-mail webových služeb, která se snažila odstranit klasické “napiš, odešli, čekej, podívej se co je nového” – služba funguje víceméně v reálném čase.