Negativní obsah vyvolává více aktivní reakce

Chcete-li být populární na Facebooku pište delší statusy, mluvte o hudbě a sportu, nebuďte příliš emotivní, vynechte rodinu a čas, hodně používejte “ty” či “vy”. A držte se toho, co bloggeři i novináři vědí už dlouho – negativní komentáře vyvolávají více aktivní reakce.

What’s on your mind? to říká jasně – můžete být sebepozitivnější, nemáte na ty, kdo správně a s umem dávkují negativitu. Ti v otázce aktivního zapojení přátel a fanoušků vyhrávají. Není ale řeč o negativních emocích, ty naopak patří mezi něco, co byste neměli nadužívat.

Analýza statusů na Facebooku přináší řadu zajímavých zjištění – třeba to, že mladí lidé jsou více negativní a vzteklí. Nadávají, používají “já” a “můj”, více se věnují škole. Starší lidé píší delší statusy, používají více články a hovoří o ostatních lidech, včetně rodiny. Rozdíly najdete i u lidí, kteří mají hodně přátel – právě ty používají více “vy”, “my” či “oni” a hovoří více k přátelům, než k sobě. A pokud větší míra přátel znamená větší popularitu, tak cesta k ní vede přes věnování se hudbě, sportu, delším statusům. A vyhýbání se rodině a používání méně emocí, vyvarování se času minulému.

Velkou roli v “úspěšnosti” ale může hrát i čas – tedy správná volba zveřejnění statusu (významná samozřejmě pouze pokud využíváte Facebook pro marketing, nebo máte nějaký plán jak se stát facebookovou celebritou). A určitě nepřekvapí, že lidé v různé denní doby píší o různých věcech – určitě nepřekvapí, že “spánku” se většina lidí věnuje více v noci (a špička je časně ráno). Škole se lidé také věnují ráno.

Čas  hraje roli i v emocích – začátek dne je více pozitivní. A s přibývajícím počtem hodin se zvyšuje úroveň negativních emocí.

Na Facebooku sice možná můžete být jenom “sami za sebe”, ale ve skutečnosti tam nejspíš jste proto, že máte nějaké ty “facebookové” přátele. A ve většině případů se s nimi snažíte nějak komunikovat, něco jim sdělovat. Oni mohou na vaše sdělení reagovat – přes líbí, komentáře a sdílení dál. Bohužel analýza Facebooku se týká pouze “líbí” a komentářů a sdílení neřeší.

Nejvíce “líbí” tak mají šanci získat sociální procesy, zmínky o ostatních lidech, pozitivní emoce a náboženská témata. Nejvíce komentářů ale cokoliv týkajícího se autora (já), zájmena, poznávací procesy a váhání.  Rozsah je poměrně velký – najdete ho na následujícím obrázku. A za zmínku stojí jedno překvapivé zjištění – pozitivní emoce vyvolávají spíše “libí” než komentáře. A negativní emoce vyvolávají spíše komentáře, než “líbí”.

Poslední čemu se analýza věnuje je otázka toho, jestli si “vrána vránu hledá” – dochází k závěru, že odpověď je kladná. Tedy že lidé na Facebooku mají okruh přátel, kteří jsou podobného zaměření – pokud je tedy něco podobného možné odvodit ze společného užívání určitých slov (a jim podobných slov).