E-knižní pirátství je na vzestupu, rodí se e-knižní BSA

Tři miliony lidí denně prý stahují pirátské kopie e-knih. Dělají to ale spíš na menších, specializovaných serverech, než prostřednictvím velkých služeb typu RapidShare. Tvrdí to Attributor v nejnovější studii (PDF), kterou je nutné brát s ohledem na fakt, že Attributor je zodpovědný za Attributor Protected Badge – kampaň upozorňující na e-knižní pirátství a prodává studií hlavně své služby. Studii nelze věřit.

Attributor je také autorem studie Online Book Piracy Costs U.S. Publishers Nearly $3 Billion (leden 2010), která patří do stejné kategorie jako studie BSA – na nepodložitelných základech vyvozuje, že pirátství má konkrétní ekonomický dopad. V této studii Attributor docház k závěru, že e-knižní pirátství představuje zhruba 10% z celkového objemu prodejů e-knih v USA.

Klíčová zjištění

  • 50% nárust online vyhledávání pirátských e-knih za poslední rok
  • 1.5 – 3 miliony dotazů v Google denně
  • 20% nárust o pirátské e-knihy od uvedení Apple iPad na trh
  • 54% nárust zájmu o pirátské e-knihy od srpna 2009
  • Vzestup používáná malých specializovaných webů a odklon od velkých služeb typu RapidShare
  • “Breaking Danw” od Stephanie Mayer zjištěna jako nejvíce vyhledávaná pirátská kniha
  • Nejvíce hledačů pirátských e-knih pochází z USA (11%), Indie (11%) a Mexika (5%)

Jako s většinou podobných studií, i zde je to problematické. Attributor monitorovla pouze několik velkých služeb pro sdílení souborů a zajímal se pouze o PDF soubory. Zájem o pirátské e-knihy vyvozovali z dotazů položených Google na “free e-books” a podobné formulace. Poměrně úsměvné, protože “e-knihy zdarma” má samozřejmě i zcela jiný podtext, tedy snahu najít legálně nabízené e-knihy zdarma.

E-knižní pirátství je na vzestupu, rodí se e-knižní BSAVěřit či nevěřit?

Samotná studie je navíc čistě komerční produkt, svědčí o tom i tlak směrem k předmětu podnikání společnosti. Attributor mimo již zmíněnou kampaň navíc poskytuje služby vyhledávání a likvidování nelegálních e-knižních kopií.

We are currently in the “Napster Moment” for e-books – the point at which uncontrolled distribution threatens the legitimate revenue stream of publishers. Technology will be crucial in helping publishers and authors prosper. Equally important is the ability for the publishing industry to educate consumers on the repercussions of e-book piracy.

Pokud se pokusíte výsledky studie ověřit (v rámci použité metody můžete snadno použít odpovídající dotazy v Google Trends), nepodaří se vám to. Viz například hledání “free e-book, e-book download” ukazující rozdílně jiné geografické výsledky (klesající zájem). Stejně tak hledání “Breaking Dawn, Breaking Dawn download” nabízí diametrálně rozdílný pohled.