Velká Británie přepisuje autorský zákon. K lepšímu

Tři stovky let starý systém neodpovídající dvacátému prvnímu století možná bude (konečně) revidován. Británie chce autorský zákon přepsat tak, aby odpovídal digitálnímu věku. Mimo jiné umožnit legální kopie vlastních CD/DVD

Nový autorský zákon by měl umožnit něco naprosto logického a spotřebiteli chtěného – mít možnost si legálně udělat kopii vlastněných CD a DVD. Tedy něco, co doposud bylo v Británii nelegální.

Britský regulační úřad Ofcom navíc upozorňuje, že do zákona nepatří ani dříve oznámená možnost blokovat weby, které „porušují autorský zákon“. Blokování Ofcom označuje za „nepoužitelné“ a pokusy o něco takového za neproveditelné a těžkopádné.

Zastarávající autorské zákony neodpovídají digitální realitě. Nový britský ale stále nebude dostatečně moderní, odborníci upozorňují na to, že stále nebude v souladu se službami cloud-computingu týkajícími se ukládané a streamované hudby. Ze zákona nakonec nezmizí ani náklady hrazené ISP za rozesílání varování lidem, kteří nelegálně sdílejí soubory.

Zdroj: UK finally makes ripping your own DVDs and CDs legal

Britský soud nařídil ISP zablokovat web, Británie začala cenzurovat Internet

Britský soud nařídil BT (British Telecom) povinnost prostřednictvím Cleanfeed cenzorské technologie zablokovat přístup k službě Newzbin2.

Cleanfeed technologie byla přitom původně nasazena pouze k blokování webů, které obsahují dětskou pornografii. A jak už při zavádění této technologie bylo mnohokrát naznačováno, je tato technologie využita ke zcela jiným účelům. K soudu se požadavek na blokaci Newzbin2 dostal od nahrávacích studií, které se tak snaží „bojovat“ proti pirátskému sdílení a stahování hudby a filmů.

In these circumstances, the Studios contend that the only way in which they can obtain effective relief to prevent, or at least reduce the scale of, these infringements of their copyrights is by means of an order against BT (and thereafter the other ISPs) of the kind now sought.

Cleanfeed technologie je onou nechvalně známou technologií, kterou spravuje IWF (Internet Watch Foundation) – společnost bez jakékoliv transparence. V Británii tak blokovali 35 000 přístupů k dětské pornografii denně(v roce 2006) a celosvětově v roce 2008 IWF blokovala 2755 webů v angličtině, které se (teoreticky) nějak týkaly dětské pornografie.

Potřeba „boje proti dětské pornografii“ má už jednou provždy objasněné důvody. O dětskou pornografii nešlo, šlo pouze o vytvoření a nasazení mechanismů, které by umožnily jakoukoliv cenzuru. Od cenzury vyvolané „ekonomickými“ zájmy, až po cenzuru čistě politickou.

V ČR je blokační „služba“ IWF používána zdejšími operátory – v roce 2009 Telefónica O2 obohatila své podmínky o možnost cenzury čehokoliv bez skutečného důvodu aby se v ten samý rok trpce poučila, jak špatně může něco takového dopadnout – viz Telefonica O2 má kvůli pornu problémy s připojením.

Na rozhodnutí britského soudu je alarmující ale nejenom samotná fakt, že k něčemu takovému došlo, ale také skutečnost, že soud uznal, že podobné blokování mohou uživatelé obejít – přesto BT nařídil jej realizovat s odvoláním na to, že „málokdo bude něco takového zkoušet“. V tomto ohledu je vhodné si přečíst poměrně rozsáhlý komentář v British Court Orders ISP To Block Filesharing Website In Potential Landmark Ruling, kde najdete mimo jiné i kompletní text soudního rozhodnutí.  Případně v UK court allows blocking of file-sharing site na Jurist.org

A jak správně říká Guardian (Blocking Newzbin2 paves the way for internet censorship), blokace Newzbin2 dláždí cestu k internetové cenzuře. Soudní rozhodnutí, založené na tvrzení šestí amerických filmových a hudebních společnosti, je navíc ukázkou toho, že soud slouží čistě zájmům soukromých firem.

One of the ludicrous things about this ruling is how ineffective it is for actually achieving the MPA’s stated aims. After all it only affects BT customers, and a specific website. Other sites will pop up, it looks like we are doomed to a perpetual round of legal whack-a-mole.

A jak také Guardian uvádí, zablokování jednoho „pirátského“ webu nic neřeší. Bude-li toto řešení mít nějaký skutečný efekt, bude nutné začít blokovat desítky, stovky a možná tisíce dalších. A s každým zablokovaným webem se objeví další nové služby, které bude opět potřeba blokovat. A to všem jenom na základě „ekonomického“ zájmu několika soukromých firem a za peníze daňových poplatníků.

LulzSec (možná) získali kompletní data z čerstvého britského sčítání lidu

Jsou data českého Sčítání v bezpečí? Pokud se data z čerstvého britského sčítání lidu mohla ocitnout na Internetu díky aktivitám devatenáctiletého hackera, jak by asi dopadla data česká? A pochází prohlášení skutečně od LulzSec?

Britská metropolitní policie potvrdila zadržení devatenáctiletého mladíka, který by měl být zodpovědný za DDoS útoky na počítačové systémy, ale také za čerstvý únik dat britského sčítání lidu. LulzSec včera na Twitteru informovali, že „Government hacking is taking place right now behind the scenes,„. A o o několik později se na Pastebin.com objevilo následující oznámení.

Greetings Internets,

We have blissfully obtained records of every single citizen who gave their records to the security-illiterate UK government for the 2011 census

We’re keeping them under lock and key though… so don’t worry about your privacy (…until we finish re-formatting them for release)

Myself and the rest of my Lulz shipmates will then embark upon a trip to ThePirateBay with our beautiful records for your viewing pleasure!

Ahoy! Bwahahaha… >:]

Cap’n Pierre „Lulz“ Dubois

LINKS:

http://thepiratebay.org/torrent/6467131/Bethesda_internal_data

BONUS ROUND! SENATE.GOV!

http://lulzsecurity.com/releases/senate.gov.txt

Zdroj : http://pastebin.com/K1nerhk0

Podařilo-li se LulzSec získat data z britského aktuálního sčítání lidu, mají k dispozici údaje o všech občanech – osobní údaje, jména, adresy, náboženství, informace o rodině, příjmové informace, informace o zaměstnání. A s ohledem na aktivity za posledních několik měsíců lze očekávat, že nebudou mít žádné zábrany tyto data zveřejnit či jakkoliv využít.

Trend Micro se na svém blogu domnívá, že nedošlo k hacku, ale k úniku informací – někdo zevnitř data poskytl. Otázkou v takovém případě je, zda to nakonec ještě není horší. Ve Velké Británii je účast ve sčítání lidu povinná stejně jako v České republice. Sčítání v Británii realizuje společnost Lockheed Martin. Shodou okolností se minulý měsíc zjistilo, že se někomu podařilo dostat do jejich sítě s využití kompromitovaných RSA klíčenek (viz “Extrémně sofistikovaný” útok na RSA (možná) ohrožuje desítky tisíc firem z března tohoto roku).

Britský Statistický úřad vydal prohlášení, že otázku možného přístupu k datům sčítání prošetřuje a že prozatím nemá žádné informace, které by něco by potvrzovaly, že se data ocitla v  nepovolaných rukou. Oznámení od LulzSec se navíc objevilo pouze v podobě textové zprávy na PasteBin – předchozí oznámení o hacknutých webech LulzSec oznamovali vždy i na svém účtu na Twitteru.

Zdroj: All your citizens are belong to us (Trend Micro)

Infografika: Typologie uživatelů sociální médií

Pokud ještě neznáte Social Technographics Ladder (prezentace), zkuste začít v Social Technographics Ladder se dočkal nové verze. A leccos je jinak. Protože právě z typologie uživatelů vychází Infographic: The UK Social Media Census 2011. A jakkoliv se týká hlavně Velké Británii, je typologie uživatelů sociální médií poučná a důležitá.

Francie a Velká Británie porušují lidská práva

Spojené národy v pátek označily odpojování lidí od Internetu za porušování lidských práv a za aktivity v rozporu s mezinárodním právem. Jde (nejenom) o reakci na Francii a Velkou Británii, které mají platnou legislativu umožňující odpojit od internetu ty, kdo porušují autorská práva.

While blocking and filtering measures deny users access to specific content on the Internet, states have also taken measures to cut off access to the Internet entirely. The Special Rapporteur considers cutting off users from internet access, regardless of the justification provided, including on the grounds of violating intellectual property rights law, to be disproportionate and thus a violation of article 19, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights.

Spojené národy se vedle odpojování uživatelů ve Francii a Británii ve speciální zprávě věnují i případům politických nepokojů, kdy dochází k odpojování Internetu z důvodu snahy potlačit svobodu projevu a narušit možnosti komunikace.

The Special Rapporteur calls upon all states to ensure that Internet access is maintained at all times, including during times of political unrest. In particular, the Special Rapporteur urges States to repeal or amend existing intellectual copyright laws which permit users to be disconnected from Internet access, and to refrain from adopting such laws.

Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression (PDF) označuje „přístup k internetu pro všechny jednotlivce, s co nejmenšími omezením co se online obsahu týče“ by, podle zprávy, měla být priorita všech států.

Ochrana duševního vlastnictví je založena na lobbingu, nikoliv na důkazech

Digital Opportunity: A Review of Intellectual Property and Growth, čerstvý nezávislý výzkum, upozorňuje, že ve Velké Británii jsou bezradní, co se týká ochrany duševního vlastnictví a autorského práva.

Žádáme vládu, aby zajistila, že v budoucnu bude politika o duševním vlastnictví konstruována na základě důkazů, spíše než na základě váhy lobbingu,“ uvádí se ve zprávě.

Zpráva kritizuje skutečnost, že v otázce ochrany práv byl lobbing vlastníků práv více přesvědčivý, než otázka skutečného ekonomického dopadu. Data používaná pro výpočty škod a dopadů jsou privátně vlastněná a nedochází k závěrům ověřeným výzkumem a zkoumáním.

Ochrana duševního vlastnictví by podle autora zprávy, profesora Iana Hargreavese, měla být založena na důkazech. A to není možné, pokud zodpovědné instituce nemají přístup k datům, na základě kterých korporátní lobbing vytváří své závěry.

Velká Británie se chystá přehodnotit Digital Economy Act, který umožňuje britských soudům blokovat weby, nutit ISP rozesílat varování P2P uživatelům od vlastníků děl a otevírá cestu k cenzuře a odpojování od Internetu v budoucnosti.

V době kdy Digital Ecomomy Act vznikal bylo známo jak vysoce se vlastníci práv snažili jeho podobu ovlivnit. „Byli jsme cílem lobbingu mimořádného stupně … lobbing, který se týkal tohoto zákona byl až destruktivní a nikomu z nás nepomohl,“ komentoval situaci v době vzniku zákona jeden ze zákonodárců.

Podle Hargreavese není vůbec jasné jako skutečné škody porušování autorského práva způsobuje. Chybí spolehlivá data o rozsahu a trendech. Dvě existující studie nelegálních stahování se liší v toté otázce až tak, že jedna udává 13%, druhá 65%.

Digitální obsah tvoří 6% vydavatelského trhu ve Velké Británii

Publishers Assocation odhaduje velikost e-knižního trhu na 20 milionů liber. Tři roky po sobě e-knižní trh zažívá ve Velké Británi tříciferný růst, v roce 2010 to byl 300% růst na 16 milionů liber. Knižní trh jako takový vzrost o 2% (3.1 miliardy liber) a pokles počet prodaných knih (o 3% na 739 milionu kusů).

Richard Mollet, CEO Publishers Assocation, k tomu dodává, že „digital publishing is growing at an impressive rate in whichever part of the sector you choose to look„. Ve výroční zprávě také upozorňuje na skutečnost, že technologie dává spotřebitelům do rukou nástroje k čtení elektronických knih a vydavatelé tak sledují rapidní růst digitálních prodejů.

  • Totalconsumer digital sales (including consumer ebooks, downloads and audiobooks) showed the most rapid growth, having increased by 318% since 2009 from £4m to £16m.

Zdroj: The Publishers Association reveals accelerated growth in 2010 digital book market

OfficialRoyalWedding2011.org – Princ William se bude ženit

Royal Family of UK v předstihu před svatbou Prince Williama a Catherine Middleton spustila www.officialroyalwedding2011.org. Zajimavé na webu je zejména to, že je postaven  na Google Apps Engine a realizovalo ho Accenture. Nezapomíná se ani na sociální média – Twitter #rw2011, Flickr.com fotoalba i Facebook Page.

OfficialRoyalWedding2011.org - Princ William se bude ženit

Britská Telefónica O2 povoluje přístup k pornu jenom po předložení platební karty

Telefónica O2 nasadila v Británii novější internetové filtry pro přístup k porno stránkám z mobilních telefonů. A pokud se na takovéto stránky chcete dostat, musíte poskytnout platební kartu, aby se tak „ověřil váš věk“.  Filtrace i zpracování platebních karet je navíc outsourcováno na další firmu.

Budete-li v Británii zákazníkem Telefónica O2, čeká vás zaplacení jedné libry v rámci ověření vašeho věku a tím i „legálnosti“ toho, zda „můžete“ přistupovat k pornografii na Internetu. Za zaplacenou libru vám Telefónica O2 sice vrátí dvě a půl libry na váš kredit, ale platit budete někomu, koho v prvním okamžiku ani nerozeznáte. Filtrace i placení realizuje jiná společnost, než Telefónica O2.

Filtrace navíc používá whitelisting, tedy obsahuje weby, které „nejsou“ porno a na seznamu řada webů chybí, včetně například i tak neškodných věcí jako je Google Translate.

V Británii je zákonem upraveno, že mobilní operátoři jsou povinni ověřit věk zákazníka, pokud chce přístup k dospěláckému obsahu. Absurdní an podobném nařízení je, že pro klasické operátory pevných linek nic podobného požadováno není.

Zdroj: O2 boots up boobies blocker

BBC omezuje rozpočet pro online aktivity, propustí 360 lidí

BBC Online výrazně zhubne. Bude mít o čtvrtinu nižší rozpočet, zruší 360 pozic a další změny jsou na cestě. Vše součástí plánu „Putting Quality First“, neboli „Kvalitu na první místo“

BBC’s Big Online Cuts: Full Details Announcement by se mělo stát povinným čtením pro vedení českých i zahraničních médií. BBC, dlouhodobě kritizované za příliš široké online (digitální) aktivity, přistupuje ke škrtům. Vedle omezení rozpočtu (o 25%, ze 137 milionů liber na 103 milionů v roce 2013/2014), snížení počtu pozic (360 mínus v následujících dvou letech) se v informacích o plánovaných změnách objevuje řada dalších zajímavých kroků.

  • Závazek informovat dvakrát do roka o plánech
  • Zdvojnásobit počet odkazů na vnější weby v roce 2013/14
  • Snížit na polovinu počet domén (dnes jich má zhruba 400)
  • Náhrada většiny programových webů s automaticky produkovaným obsahem
  • Odstranění obsahu lokálních webů, který není zpravodajský
  • Méně zpravodajských blogů

BBC Online se v rámci nové strategie rozdělí na deset produktů – zpravodajství, sport, počasí, CBeebies (zábava a vzdělávání pro děti do 6 let), CBBC (pořady pro děti), Znalosti a výuka, Rádio a hudba, TV a iPlayer, Domácí stránka a vyhledávání. Sdílet budou technické možnosti, konzistentní design, navigaci a licenční možnosti. Obsah budou poskytovat jak pro počítače, tak pro mobilní telefony, tablety a interaktivní televize.

Omezení se dotkne i komunitních a sociálních služeb, včetně toho, že BBC zdůrazňuje, že nespustí vlastní sociální síť. Upustí i od poskytování úzce zaměřeného zpravodajství pro specifické cílové skupiny či budování encyklopedií. iPlayer, platforma pro video, se nestane agregátorem video-on-demand nabídky.