Ask.com, bývalý Ask Jeeves, ruší vlastní vyhledávání

Ask Jeeves služba patřila k počátkům Internetu – spolu s Yahoo, Altavistou, Lycosem či Geocities (a pár dalšími věcmi, na které je dnes už těžké si byť i vzpomenout). Ask.com oznámil rozpuštění divize věnující se vyhledávání a propouštění zhruba stovky lidí.

Jakkoliv www.ask.com bude stále nabízet možnosti vyhledávání (v USA na Ask.com, ve Velké Británii na Ask Jeeves), půjde o službu poskytnutou na základě partnerství s jiným vyhledávačem – který to bude, není prozatím známo. Ask Jeeves byl spuštěn v roce 1997 a v roce 2006 došlo ke změně jména na Ask.com a zároveň přestali používat postavičku číšníka. Ta se ale vrátila  v roce 2009 při spuštění Ask Jeeves ve Velké Británii (www.askjeeves.co.uk).

Ask.com, bývalý Ask Jeeves, ruší vlastní vyhledávání

Ask Networks se místo vyhledávání bude věnovat vývoji “Q&A Service” – tedy něčemu, co také dlouhodobě nepatří mezi služby, kteér na Internetu nějak výrazně profitují a fungují. Možnost pokládat otázky a získávat odpovědi od ostatních lidí ostatně zkouší i Facebook (v Česku je tato služba stále nedostupná). A mezi aktuálně nejznámější služby tohoto druhu patří www.quora.com.

Ask.com, bývalý Ask Jeeves, ruší vlastní vyhledávání

Vyhledávání opustilo minulý rok i Yahoo – vydalo se cestou partnerství s Microsoftem a jeho vyhledáváním – dnes tedy na Yahoo hledá www.bing.com.