Google+ mění pravidla, umožní pseudonymy. Stále je to ale špatně.

Google+ ohlásil změnu pravidel týkajících se nutnosti používání skutečných jmen. Nově bude možné používat pseudonymy, přezdívky či umělecká jména. Skutečnost je ale trochu jiná, než se můžete dočíst ve většině médií.

Stávající pravidla užívání Google+ zcela vylučovala použití pseudonymů a uživatel sociální sítě od Google musel povinně používat skutečné jméno. Pokud ho nepoužíval, Google takové účty bez milosti mazal. Tedy až na obvyklé případa „posvěcených“ výjimek v podobě známých osobnosit – proto například na Google bylo možné najít umělce jako Lady Gaga, ačkoliv jejich jména rozhodně neodpovídají jejich občanskému jménu.

Brad Horowitz včera oznámil v „Toward a more inclusive naming policy for Google+„, že během několika příštích týdnů Google umožní doplnit „alternativní jméno“ – přezdívky, dívčí jména či jména v jiném zápise. Problémem je, že toto jméno bude opravdu pouze alternativní a bude možné být použito pouze spolu s reálným jménem – na Google+ profilu bude zobrazeno společně s reálným jménem (poznámka – jsem osobně velmi zvědavý, zda Lady Gaga vyhoví těmto pravidlům, nebo zda stále budou existovat pouze jako Lady Gaga).

Jak to vypadá v praxi – přezdívka buď uprostřed
v  uzovozkách, nebo na konci v závorce

Google navíc bude klasicky tím, kdo bude schvalovat případné použití jiného jména – pokud dojde k názoru, že používáte jiné jméno než skutečné, budete muset doložit, že vámi používané jméno existuje a skutečně ho používáte. Dokladem existující „offline“ identity (v tištěných médiích, zejména), kopií identifikačního dokladu či důkazem existující „online“ identity. Po dobu prověřování, které může trvat několik dní, se takovýto uživatelský profil navíc zneviditelní a nebude možné ho jakkoliv vkládat ani měnit.

Most people use their legal name, or some variant of it, in the real world. We recognize that this isn’t always the case and allow for other common names in Google+. If we challenge the name you intend to use, you will be asked to submit proof that this is an established identity with a meaningful following. You can do so by providing links to other social networking sites, news articles, or official documents in which you are referred to by this name. Note that this name and your profile must represent you, and not an avatar or other secondary online identity. Profane or offensive names are not allowed.

Pokud nebudete schopni své jméno doložit, Google dává čtyři dny na napravení situace, tedy použití reálného jména. Změna jména je možná pouze jednou za 30 dní. Nově se pravidla zmiňují i o nevhodnosti použití titulů v jméně či přijmení. Stále platí, že profil na Google+ musí představovat jednu žijící osobu a nemůže být použit ani pro firmy, podnikání, avatar, herní přezdívku ani skupinu lidí.

Personal profiles on Google+ are meant to represent you, not someone or something else with which you are associated. Therefore, your name may not represent a family, business, avatar, gaming handle, or other group of people.

Konkrétní znění pravidel najdete v Your name and Google+ Profiles

Google+ má 90 milionů uživatelů, 60% ho (teoreticky) používá denně

Larry Page (CEO Google) v rámci oznamování finančních výsledků zmínil, že Google+ má 90 milionů uživatelů. Zmínil se i o 60% uživatelů přihlašujících se denně a 80% přihlašujících se jednou týdně. Pro Google+ představuje 90 milionů zdvojnásobení počtu uživatelů od září/října 2011.

Zmíněných 60% denních uživatelů ale nebylo jasně vztaženo ke Google+, takže stále nevím, jak aktivní uživatele Google+. 90 milionů uživatelů představuje 90 milionů zaregistrovaných uživatelů a Google dělá maximum pro to, aby Google+ bylo nejenom co nejvíce vidět, ale také aby používání Google vedlo k vytvoření účtu na Google+. Novinkou je například i to, že už není možné vytvořit účet  u Google aniž by si uživatel přímo nepořídil jak Gmail, tak Google+.


Infografika: HootSuite má 3 miliony uživatelů

HootSuite – www.hootsuite.com – dosáhla tří milionů uživatelů. Služba pro správu účtů na Twitteru a dalších sociálních sítích byla spuštěna v prosinci 2008 a dva miliony uživatelů dosáhla v červenci 2011. Dnes můžete HootSuite využít pro správu Facebooku, Twitteru, Google+ a LinkedIN a patří k jedněm z nejvíce oblíbených nástrojů pro správu sociálních účtů pro firmy i jednotlivce.

+1 od Google je u velkých internetových obchodníků populárnější než Facebook Like

Analýza Darrena Hermana ukazuje na vysoko míru nasazení +1 webového prvku Google u obchodníků. +1 se 45% rozšířením je na prvním místě mezi sociálními prvky, Facebook Like na druhém se 40%. Twiutter a AddThis mají 15% podíl.
Příklad nasazení všech tří sociálních prvků na Pooh.czSkutečnost, že se +1 prvku od Google podařilo v tak velmi krátkém čase Facebook Like, je určitým způsobem překvapující. Ale zároveň jde o zcela logický výsledek – +1 od Google se svým vlivem na vyhledávání nabízí daleko víc, než klasický Like Facebooku. Sdílecí funkčnost mají oba tyto prvky společnou, Facebook Like ale nijak výsledky vyhledávání neovlivňuje.

TIP: Google svůj +1 knoflík rozšiřuje i na weby vám poskytne informace potřebné k nasazení +1 na vaše weby

Darren Herman samozřejmě neanalyzoval miliony webů, analýza se týká pouze dvacet největších internetových obchodů – Best Buy, CouponCabin, Sports Authority, LL Bean, Gap, Dicks Sporting Goods, Bed Bath & Beyond, SVPPLY, DSW.com, Modells, Zappos, Old Navy, Disney, Target, Walmart, Gilt, Sears, Amazon, NewEgg, and Piperlime. Řada z nich je v zavádění novinek na internetu značně konzervativní, stejně jako velké firmy.

Současná situace s webovými sociálními prvky je taková, že se rozhodně vyplatí mít na webu Facebook Like, Google +1 a Tweet (v uvedeném pořadí důležitosti). Facebook Like s ohledem na výhodu v podobě sdílení obsahu uživateli (Facebook používá přes polovinu české populace), Google +1 nejenom pro další možnost sdílení, ale také právě z důvodu toho, že Google „+1“ využívá jako jeden ze „signálů“ pro umístění ve výsledcích vyhledávání. A Tweet prvek? Ten je vhodné umístit tam, kde se „cílová skupina“ odpovídá českému Twitteru. Tweet prvek (stejně jako Like) umožňuje nasdílet obsah na účet (na Twitteru).

AddThis - výsledek na stráncePříklad použití AddThis

AddThis – www.addthis.com – zmíněné v analýze je sociální prvek, který soustřeďuje více (stovky) sociálních prvků do jednoho „sdílecího“ prvku pro webové stránky. V českém prostředí je ale většina jím pokrytých služeb málo používaná. Je ale možné si vybrat, které ze sociálních služeb chcete uživatelům nabízet a je tak poměrně praktickou a jednoduchou variantou vůči nasazení tří samostatných prvků (+1, Like, Tweet).

Paul Allen: Google+ dosáhne 400 milionů uživatelů na konci roku 2012

Paul Allen, autor odhadů počtu uživatelů Google+ (na základě četnosti příjmení), zveřejnil po delší době nový odhad i graf vývoje počtu uživatelů Google+. Aktuálně, podle Allena, Google+ překročil 62 milionů uživatelů.

Google+ Growth Accelerating. Passes 62 million users. Adding 625,000 new users per day. Prediction: 400 million users by end of 2012.

Podle Allena se zvýšila rychlost růstu Google+ a denně přibývá 625 tisíc nových uživatelů. Hranici sto milionů by tak Google mohl prolomit někdy v únoru 2012 a na konci roku 2012 dosáhnout na 400 milionů uživatel. Allen upozorňuje, že zhruba čtvrtina současného počtu uživatelů se na Google+ objevila v prosinci 2011.

Allen zároveň předpokládá, že růst se bude zrychlovat. Úměrně tomu jak Google bude G+ integrovat do dalších služeb a také díky rostoucímu počtu uživatelů, kteří do služby „zatáhnou“ další uživatele.

Novinky na Google+ hlavně pro firmy: Více správců Stránek a vylepšené notifikace

Nedávno zprovozněné Google+ Stránky (Pages) pro firemní působení na Google+ mohou nově mít více správců (počet je, neznámo proč, omezen na 50) a dočkaly se i lepších notifikací.

Více správců Stránky

Přidat nové správce (administrátory) pro Google+ Stránku můžete pomocí Nastavení (Settings) – dostanete se tam po přepnutí na Stránku a pomocí „ozubeného“ kolečka v pravém horním rohu. G+ Stránka má vlastníka – zpravidla toho, kdo byl prvním, kdo Stránku založil a zatímco kdokoliv ze správců může odstranit dalšího správce, vlastníka nikoliv. V rámci správy stránky může vlastník převést vlastnictví Stránky na kteréhokoliv z dalších správců (vlastník může být jenom jeden).

Nové správce „zvete“ prostřednictvím jejich mailové adresy a nový správce musí odsouhlasit Pravidla užívání Google+ a samozřejmě i skutečnost, že se stal správcem Stránky.  V české verzi je používáno „správce“, v anglické verzi je ale používáno slovo „manager“.

Nové možnosti nastavení Stránky

Malá změna je i to, že smazání stránky je nyní možné z Nastavení Stránky, v dřívější podobě to bylo možné v přehledu všech vašich stránek (Manage your Pages/Správa vašich Stránek). Smazat Stránku může pouze vlastník, nikdo ze správců to nemůže udělat. Stránka  má v aktualizované podobě v Settings/Nastavení ještě další možnosti (viz předchozí obrázek).

Líbit se vám budou i lepší notifikace – mimo jiné v nich zjistíte i informace o sdílení a +1 informací z vaší stránky. Nově je možné i zadat e-mailovou adresu, na kterou budou notifikace posílané – jedna z velmi užitečných novinek.

Poslední, trochu podivná změna

Poněkud méně smysluplná je třetí novinka – Google spojil počet +1 daných Stránce i počet přidání do kruhů uživateli do jednoho čísla. Samotná +1 dávaná Stránce přitom prakticky nemají žádný význam a jsou pouze zbytečně matoucí – řada uživatelů se domnívá, že se tímto způsobem stane fanoušky.

Novinky na Google+: Nový „lightbox“ pro prohlížení a práci s fotografiemi

Vedle detailnější notifikace a nastavení priorit kruhům se změny dočkal i „lightbox“ – tedy prohlížení fotografií a práce s nimi. Nový způsob je povedený, lepší než předchozí, ale hlavně nesrovnatelně lepší, než „lightbox“ Facebooku.

Nový „Lightbox“ pro prohlížení a práci s fotografií

Přehled fotografií v albu

V nové podobě Lightboxu můžete snadněji označovat lidi na fotografiích (nechybí ani automatická snaha o označení míst, kde se na fotografiích vyskytují obličeje), změnilo se rozložení prvků a výsledkem je přehlednější zobrazení fotografie, souvisejících informací i připojených komentářů. Stále můžete fotografii upravovat řadou vizuálních efektů (spustíte si fotoeditor z Picnic aplikace, kterou Google koupil už před delší dobou).

„Creative Kit“ – Picnic v akci

Dobře je vyřešeno i zobrazení všech fotografií v galerii, včetně snadné identifikace toho, u kterých fotografií se nacházejí komentáře. Dostupnost některých možností samozřejmě závisí na tom, jestli jste vlastník (hlavně možnost editace přes Picnic) nebo se „jenom koukáte“.

Fotografie s komentáři mají „bublinku“ s  číslem – počtem komentářů

Komentáře u fotografie můžete spravovat (přes vlevo dole umístěné Options -> Manage comments) – můžete tak mazat jednotlivé komentáře i je případně označovat jako spam. Pokud nejste vlastník, nabízí toto menu možnost „Report Comments“ – kde sice nemůžete mazat, ale můžete libovolný komentář označit jako spam. Ve stejném menu (vlevo dole Options) najdete i možnost stáhnout si plnou velikost fotografie (pokud je dostupná).

Zlepšené a snazší štítkování (tagging)

Novinky na Google+: Detailnější notifikace a nastavení priorit kruhům

Google+ na konci roku naděluje poslední dávku změn. K uživatelům se tak postupně dostávají vylepšené (detailnější) notifikace a možnost nastavit si prioritu kruhů pro „stream“ – tedy pro hlavní tok zpráv.

Detailnější notifikace se týkají onoho (mnohými nenáviděného) červeného číslíčka v horní liště (té liště, co nás brzy opustí). Došlo k rozšíření základního pohledu o detailnější zobrazení toho, co vlastně daná notifikace představuje. Jinak fungují notifikace (dostupné hlavně i mimo Google+) stejně – po rozkliknutí si můžete prohlédnout kompletní informaci z Google+ a mezi jednotlivými přecházet přímo v otevřeném „okně“. Stejně tak můžete ihned reagovat, aniž byste museli přejít na Google+ samotné.

Hodně zajímavou možností je posuvník umožňující nastavit „jak hodně“ se budou zprávy od konkrétních kruhů promítat v „Stream“ pohledu – tedy kompletním pohledu na všechno, co vám bylo na Google+ posláno. Předpokladem využití je ale samozřejmě to, že si pro každý kruh nastavíte odpovídající úroveň.

Možnosti nastavení nejsou plynulé, ale můžete si vybrat z nezobrazovat nic, zobrazovat „málo“, zobrazovat „většinu“ a zobrazovat „všechno“. Jaká kritéria používá Google+ pro filtraci? Tedy jakým způsobem dokáže určit co vlastně zobrazovat ve volbách „málo“ a „většinu“? To bohužel nevíme. Ať je to jakkoliv, stále se můžete podívat přímo na konkrétní Kruh – tam uvidíte všechno, co v daném kruhu existuje.

Pro správu Kruhů na Google+ to znamená, že si je můžete lépe nastavit tak, aby „Stream“ byl méně plný zbytečných věcí a více ukazoval ty, které sledovat chcete. Můžete k tomu využít vaše stávající kruhy (a Přátelům tak dát například nastaveni „všechno“), nebo si založit kruhy nové – takové, které budou jasně říkat, jaké mají odpovídající nastavení filtrace.

Zdroj: Google+: A few big improvements before the New Year

TIP: Klávesové zkratky pro Google Plus

Svět ovládaný myší je fajn, ale občas je dobré vědět, jak se programy (ale i webové aplikace) dají ovládat pomocí klávesnice. Dokáže to hodně zjednodušit život – zkuste to i u Google+.

  • J – posun na další status v streamu
  • K – posun na předchozí status v streamu
  • Q – dej kurzor do vyhledávacího boxu v „chat“ boxu (nejisté kdy to vlastně funguje)
  • mezerník – roluj stream dolů (není ani tak vlastnost G+ jako vlastnost prohlížeče)
    Shift+mezerník – roluj stream nahoru
  • Enter – pokud je vybraný nějaký status, dá kurzor komentářového boxu
  • Enter + Tab – odeslat komentář (posune kurzor na odeslání komentáře)
  • / – dá kurzor do vyhledávacího pole

Google+ doplnil rozpoznávání lidí na fotografiích, musíte to ale předem povolit

Google+ má čerstvě doplněné rozpoznávání lidí na fotografiích. Nejde nakonec o žádnou závratnou novinku, v Picasa tuto technologii Google používá už poměrně dlouho. Poučen z chyb Facebooku a pozornosti věnované FTC ale musíte tuhle funkčnost nejprve povolit.

Nastavení týkající se rozpoznávání vašeho obličeje ve fotografiích najdete v Nastavení služby -> Google+ a Photos (Fotografie) na konci nabídky. „Find my face in photos and prompt people I knot to tag me“ si tak můžete nastavit podle vlastní chuti. Mé nastavení je zakázáno (nezaškrtnuto), stejně jako u Facebooku mi i zde vadí budování masivních databází fotografií s identifikovanými osobami, které je příliš jednoduše zneužitelné.

Pokud jste tuto volbu ještě nenastavili, může se vám objevit i následující dialog (zpravidla při vstupu do fotogalerií) s upozorněním na novinku a možnost nastavit si ji.