Hrátky s #chatGPT: Důležitá otázka, umí konverzační AI počítat? Protože co kdybyste se nato chtěli spolehnout?

Že Stable Diffusion (txt2img) počítat neumí, to víme. Že zdvojuje, ztrojuje, to taky. Počet prstů taky nedává. A když jí řeknete o “jednu” věc či “dvě”, tak to nepobere.

How many words are in this sentence: How many words are in this sentence? (7)

There are nine words in the sentence “How many words are in this sentence?”.

Kolik slov je v této větě: Kolik slov je v této větě? (6)

Věta “Kolik slov je v této větě?” obsahuje devět slov.

Kolik slov je v této větě: Neumím počítat (2)

Věta “Neumím počítat” obsahuje čtyři slova.

How many characters in this string “copy paste” (10)

The string “copy paste” contains 9 characters.

How many characters is in this string “copypaste” (9)

The string “copypaste” contains 9 characters.

How many characters is in this string “copy past” (9)

The string “copy past” contains 9 characters.

How many characters is in “06txMcgz7ntLUnvhpPy9DWXDTZN3PQDNus
D0hgHeZbVU1sX1BnS4VjVXfVYu2CaVS5WPV
kWhuVHovMueTH17Zomw8b2OnPw2kysxGZ
GcN5eEnFcUSukLVsImrvtnNPmflJ5fHfkM4t55
kRHuSBlKglJHn89vBExG9JjzyprMZaRQ2YpHp
zXzCpAKVFjehKLa3xfXKrX3yM0doos7RAAwK
mQoR3fx7q8lqA6iQ8E5yc6vrsxtiU9DHelCLcC
PMT4″ (256)

The string “06txMcgz7ntLUnvhpPy9DWXDTZN3PQDNusD0hgHeZbVU1sX1BnS4VjVXfVYu2CaVS5WPVkWhuVHovMueTH17Zomw8b2OnPw2kysxGZGcN5eEnFcUSukLVsImrvtnNPmflJ5fHfkM4t55kRHuSBlKglJHn89vBExG9JjzyprMZaRQ2YpHpzXzCpAKVFjehKLa3xfXKrX3yM0doos7RAAwKmQoR3fx7q8lqA6iQ8E5yc6vrsxtiU9DHelCLcCPMT4” contains 266 characters.

How many letters in
“BhwisewXeCaPcsrGac
CsjMeVMPKgVXZMU
YFtltFfrPSUCqQLSVUFt
vXKVCyAesLl” (64)

The string “BhwisewXeCaPcsrGacCsjMeVMPKgVXZMUYFtltFfrPSUCqQLSVUFtvXKVCyAesLl” contains 49 letters.

O co tady vlastně jde?

Velmi pravděpodobně o to, že umělá inteligence je prostě tochastickým principem fungování tohoto jazykového modelu. AI nic nechápe, jen prostě sestavuje odpovědi na základě vstupu a podle toho co se nějak tak “spojí” se vstupem naučenými daty.

Nemůžete od ní očekávat pochopení na co se ptáte, stejně tak ani věcnou správnost odpovědi (natož to, že věcně správně “pochopila”) otázku.

Což ale neznamená, že by nebyla skvělé použitelná na řadu věcí.

Jestli to chcete vysvětlit i přímo od ChatGPT, tak tady je odpěď.

Proč jsou tvé odpovědi tolik chybové? A proč na znovu položenou otázku dáš i zcela rozdílnou odpoveď

Jsem automatický model a mohu mít chyby nebo nejsem schopen pochopit kontext nebo specifika otázky. Pokud se zdá, že odpověď není relevantní nebo je chybná, prosím upřesněte svou otázku nebo kontext, abych mohl poskytnout co nejlepší odpověď.

Jak je ale možné, že tvé odpovědi obsahuji velké faktické chyby?

Jako automatický model se snažím poskytnout odpovědi na základě svých znalostí a tréninku na velkém množství dat. Avšak, jelikož jsem model a ne skutečná osoba, mohou se vyskytnout chyby nebo nedostatky v mých odpovědích. Jsem stále v procesu vylepšování a snažím se co nejvíce se přiblížit k dokonalosti. Pokud jste našli faktickou chybu, prosím dejte mi vědět, abych to mohl napravit a zlepšit své znalosti.

Další tipy o ChatGPT

Hrátky s DALL E 3 v ChatGPT: Pradávní obři

Polovice přišla z Facebooku s takovou tou klasicky fake fotomontáží jak někde v Jižní Americe našli kosti pradávných obrů. Tak jsem si s tím chvíli hrál i v DALL E 3. A tady…