50 % dospívajících je závislých na mobilních zařízení

Říká to výzkum Common Sense Media v USA týkající se využívání mobilních zařízení, ale také konfliktů v rodinách

V dřívejším výzkumu společností Common Sense Media zaznělo něco, s čím řada z nás má praktickou zkušenost. 50 % dospívajících uvádí, že se cítí závislí na mobilních zařízeních. Jakkoliv samozřejmě jde o diagnostiku sebe sama, je vhodné něco takového brát vážně. Hlavně ve spojením s tím, jak mohutně je mládež zabořena do sociálních sítí (Facebook, Twitter, a další) a chatovacích aplikací (Snapchat, WhatsApp, Messenger, atd).

Ne bez zajímavé souvislosti je i to, že některé studie zmiňují, že používání sociálních médií funguje skoro stejně jako hraní na automatech či dokonce konzumace drog. Rodiče samotní se v 59 % domnívají, že jejich děti jsou závislé na mobilních zařízeních, sami se to o sobě domnívají v 27 % případů.

Common Sense Media také zjistili, že mobilní zařízení jsou běžně důvodem rodinných konfliktů, ale bez dlouhodobých následků. Skoro 70 % rodičů a dospívajících se hádá kvůli používání mobilních zařízení a 77 % rodičů udává, že jejich děti se věnují telefonům či tabletům při čase společně tráveném. Přes to všechno více než 80 % dotázaných uvádí, že to nemá žádné negativní dopady, spíše to prý zlepšuje vztahy. Ani zde ale nezapomeňme, že to je subjektivní pohled dotazovaných.

Jak silné je nutkání věnovat se mobilnímu telefonu ukazuje i to, že 72 % dospívajících má potřebu okamžitě reagovat na upozornění na došlou zprávu či příspěvek na mobilním telefonu. Jejich rodiče pouze ve 48 procentech případů.  Podobně platí, že 78 % dospívajících kontroluje telefon alespoň jednou za hodinu, u rodičů je to 69 %.

Via Technology Addiction: Concern, Controversy, and Finding Balance