Grammar nazi nejsou až tak milí jako ostatní lidé

Vědecké studie jsou zdrojem mnoha užitečných poznání světa. Nejinak tomu je se studií, která vlastně klasicky zjistila, to co už dlouho tušíme

Grammar nazi  jsou jedna z těch méně příjemných zkušenosti na Internetu. Lidé co jsou až chorobně posedlí tím, že druhým lidem opravují jejich psaný (ale případně i mluvený projev). Jejich bedlivému oku neunikne ani sebemenší chybička a neúnavně a bez ustání bojují za čistotu jazyka i absolutně perfektní texty.

Podle studie s poněkud originálním názvem (If You’re House Is Still Available, Send Me an Email: Personality Influences Reactions to Written Errors in Email Messages) jsou ale právě grammar nazi jiní, než ostatní lidé. Tedy, lépe řečeno, nejsou tak milí jako ostatní lidé.

TIP: Pokud tápete a neznáte, tak pro vysvětlení termínu můžete jít do Co/kdo je to grammar nazi?

Nebo, chcete-li to ještě jinak, Ti co jsou více citliví na překlepy a chyby v textu jsou také méně příjemní, vstřícní a méně tolerantní. Což nakonec všichni, kdo se někdy setkali s grammar nazi, vědí moc dobře. Studie mimo to ještě zjistila, že více extrovertní lidé jsou spíše ochotní přehlížet chyby, stejně jako lidé co jsou spíše uzavření se s chybami také více nesnáší.

Celé to má navíc hodně společného se škatulkováním a snahami aby vše bylo  pokud  možno co nejvíce standardní, korektní a nevybočující z normálu. Cokoliv co není standard je pak chápáno jako abnormální a vybočující, tedy vyžadující navrácení do správného stavu.

Při posuzování neschopnosti druhých napsat bezchybný text se budeme nespíš muset více a více věnovat úvaze o tom, že dnešní texty, zejména ty na sociálních sítích, vznikají za podmínek, které tvorbu bezchybného textu nijak zvlášť neusnadňují. Ale to jakým způsobem se někdo postaví k chybě v textu druhého člověka je otázka tolerance. Nebo prostě toho, že někdo bez opravování druhých, tam kde to zpravidla ani není podstatné, nemůže žít.

PS: Užitečnost nakonec: V článku musíte vždy nechat alespoň jednu chybu