Na Facebooku si nejsou všichni rovni. Úspěšnost inzerce se liší podle odvětví

Z dat ze zhruba jednoho milionu inzerátů (114 miliard zobrazení) plyne, že ne všechny odvětví jsou si v inzerci na Facebooku rovny.

Studie společnosti SalesForce obsahuje řadu zajímavých údajů týkající se inzerce na Facebooku, ať už jde o srovnání jednotlivých typů inzerce, které na Facebooku můžete použit z hlediska CTR/CPC a CPM. Nebo toho jak si stojí sponzorované příběhy vs. klasická inzerce z hlediska výkonu.

Zajímavé je ale zjištění poměrně velkých rozdílů mezi úspěšnosti inzerce podle odvětví. Nejvyšších hodnot CTR (Click through rate) dosahuje inzerce telekomunikačních společnosti (0.919 %), která ale také je na čelních místech s ohledem na cenu.

Telekomunikace jsou “na špičce” i v další metrice, ceně za fanouška u Stránek na Facebooku – fanoušek zde vyjde až na 1.57 dolarů.

Studie si všímá i výkonnosti inzerce podle zemí, ale Českáý republika v “TOP 25” zemích zcela chybí.

Zdroj: The Facebook Ads Benchmark Report