Studie: Sociální media jsou pro B2B marketéry hodně populární

Až 87 % B2B marketérů využívá pro své marketingové aktivity sociální média,uvádí to analýza společnosti Content Marketing Institute (CMI). Sociální média v B2B předstihla i jeden z klasických nástrojů, vytváření vlastního obsahu.

Nejpopulárnějším nástrojem B2B marketérů v sociálních médiích je LinkedIn (www.linkedin.com) – skutečnost, která možná ani příliš nepřekvapí. Linkrdin je silně specifickou sociální sítí. Spíše než sociální síť je to dobré interaktivní a digitální CV a má ze sociálních sítí nejblíže k podnikání. Ale také poměrně hodně daleko ke skutečné sociální sítí, pokud ji tedy chápeme ve vzoru Facebooku nebo Twitteru.

B2B marketéři vedle sociálních sítí klasicky používají vytváření obsahu, ale významnou roli zde hraje (a nepochybně ještě dlouho bude hrát) možnost osobního setkání s klienty. Ve většina aktivit dochází k růstu, CMI pouze uvádí, že stagnující aktivitou je tištěná inzerce. Zmiňuje i to, že “marketingová oddělení” se postupně proměňují ve vydavatele.

Co se efektivity týče, tak zejména u sociálních sítí nadále platí, není zdaleka jasné, zda aktivity na sociálních sítí jsou skutečně efektivní. 49 % B2B marketérů je nicméně přesvědčeno, že jejich aktivity na sociálních médiích jsou pro jejich cílovou skupinu efektivní. Za nejvíce efektivní jsou ale považována osobní setkání a jednání, v plných 64 %. Šedesát procent dotazovaných efektivitu měří na základě provozu na webu, 51 % na základě toho jak dané aktivity vedou k získávání zákazníků.  45 % měří efektivitu podle sdílení na sociálních sítích.

Zajímavostí ze studie je ale i to, že 56 % B2B marketérů své aktivity (a hlavně obsah) dělá přímo ve firmě – v loňském roce to bylo pouze 38 %. Dochází tak k postupnému odklonu od doposud hlavně používaných způsob v podobě outsourcingu. Za obsahový marketing navíc B2B marketéři utrácejí více peněz.