Jste závislí na Facebooku? Zkuste si jednoduchý test.

Norská psycholožka, Dr. Cecilie Schou Andreassen, nabízí šest jednoduchých otázek, které vám mohou pomoci zjistit, jak jste na tom se závislostí na Facebooku. A pokud nepoužíváte Facebook, můžete otázky využít třeba i pro Twitter.

DEVELOPMENT OF A FACEBOOK ADDICTION SCALE od Cecilie Schou Andreassen může být poučné čtení. Devět set milionů lidí na Facebooku (3.6 milionu teoreticky v Česku) může být zajímavý základ pro studium závislostí. Studie založená na zkoumání 423 lidí upozorňuje, riziko závislost je vyšší u mladých lidí. A také je vyšší u žen, než mužů. Stejně tak ja vyšší u lidí se sociální úzkostí nebo nejistotou.

Jednoduchý test si můžete udělat sami. Spočívá v šesti otázkách, na které je možné odpovědět v pětistupňové škále – “Velmi zřídka”, “Zřídka”, “Občas”, “Často” a “Velmi často”.

  1. Trávite hodně času myšlením na Facebook nebo plánováním užití Facebooku
  2. Cítíte potřebu používat Facebook více a více
  3. Používáte Facebook abyste zapomněli na osobní problémy
  4. Pokusili jste se omezit používání Facebooku ale nepovedlo se vám to
  5. Jste neklidní a nepokojní, pokud je vám znemozněno používat Facebook
  6. Používáte Facebook tak hodně, že to má negativní dopad na vaši práci či studium

Pokud odpovíte “Velmi často” či “Často” na alespoň čtyři z těchto šesti otázek, jste velmi pravděpodobné závislí na Facebooku.