Uživatelé Facebooku dbají více na své soukromí

Studie Polytechnického institutu New Yorské university zjistila, že uživatelé Facebooku více dbají na to, co zveřejňují ze svých soukromých informací. Uvádí to na příkladu toho, že 53% uživatelů aktuálně skrývá přehled svých přátel. V březnu 2010 to bylo pouze 17% uživatelů.

Studie vychází z prozkoumání 1.7 milionu uživatelů na Facebooku a je tak jednou z největších studií tohoto druhu, byť vzorek je velmi malý ve srovnání s více jak 800 miliony uživateli, které Facebook má.

TIP: Pokud chcete nastavit viditelnost přehledu vašich přátel, přejděte na přehled přátel (můžete přes https://www.facebook.com/friends) a v horní části můžete tlačítkem “Edit” vše nastavit.

Pokud ještě nemáte novou podobu (Timeline) můžete to udělat v http://www.facebook.com/editprofile.php?sk=relationships – uprostřed najdete “Friends”/”Přátelé” a zámečkem vpravo můžete nastavit viditelnost.

Uživatelé ale ukrývají i další informace – vztahy, věk, školy, zájmy, bydliště aktuálně skrývá 33% lidí, v roce 2010 to bylo pouze 12%.

Podle studie dbají na své soukromí více ženy, 55% žen vs. 59% mužů. A to přesto, že v roce 2010 prohlásil Mark Zuckerberg soukromí za překonanou záležitost (viz “Veřejné” je novou “sociální formou” říká Mark Zuckerberg). Podle autorů studie se přání Marka Zuckerberga nesplnilo hlavně proto, že uživatelé se naučili soukromí chápat (zejména ve vztahu k Facebooku) lépe. A při sdílení a poskytování na internetu se více věnují otázce soukromí. Podle autorů studie tomu tak napomáhá ale i sám Facebook, mimo jiné i poslední změnou možností nastavení soukromí.