Jak často mají firmy přispívat na své sociální profily? Velmi málo často!

Vezmete-li v potaz představy uživatelů, tak by četnost příspěvků od firem na jejich sociální profily měla být velmi nízká. Z průzkumu mezi uživateli vychází, že jednou týdně vyhovuje 26%, jednou měsíčně či méně vyhovuje 28% dotazovaným.

ROI Research and Performics v létě loňského roku zajímalo jak často mají firmy přispívat na své sociální profily. A výsledky jsou překvapující. Pokud by firmy respektovaly představy svých fanoušků, aktualizace firemních sociálních profilů by se odehrávala jednou měsíčně, případně jednou týdně.

Pokud by se ale přáním fanoušků nějaká firma na Facebooku řídila, je její sociální profil odsouzen k zapomnění. Facebook klade důraz na týdenní aktualizace a na základě aktivit fanoušků vzniká metrika zodpovědná za to, zda se příspěvky Stránky vůbec objeví u fanoušků. EdgeRank je postavený na počtech Líbí, sdílení, komentování i přírůstích fanoušků. A čím méně jsou fanoušci aktivní, tím méně se příspěvky Stránky objeví u fanoušků.

Zdroj: Sharing on Social Networks – How Often is Too Often?