Facebook používá 300 milionů uživatelů přes mobilní aplikaci

Z 800+ milionů uživatelů Facebooku jej 300 milionů používá prostřednictvím mobilní aplikace. Číslo vychází z měsíčního počtu aktivních uživatelů této aplikace, počet mobilních uživatelů Facebooku je tak ještě vyšší.

Nejvíce aktivní uživatelé mobilní aplikace jsou uživatelů Androidu a následuje iOS (v měsíčních číslech jde o více než 100 milionů uživatelů). Ben Evans zmiňuje, že počty uživatelů s Windows Phone jsou bezvýznamné a že 70% uživatelů RIM má instalovanou Facebook aplikaci (u iOS/Androidu jde o 50%).

Na konci září Facebook zveřejnil, že má 350 milionů mobilních uživatelů (v té samé době měla Facebook aplikace zhruba 250 milionu MAU). Celkový počet mobilních uživatelů Facebooku tak bude vyšší, než 300 milionů uživatelů mobilní aplikace. Známo není kolik uživatelů používá Facebook “výhradně” na mobilních telefonech.

Zdroj: Facebook’s 300m app users