Google+ Stránky už mají vlastní webový prvek

Google+ Badges umožňují vložit na váš web prvek propojující web s Google+ Stránkou. Stejně jako Facebook Like Box prvku i zde si mohou návštěvníci dát Stránku do svého kruhu. Badge navíc slouží pro zapojení do Direct Connect programu.

Pokud jste účastníky Google+ Platform Preview programu, můžete Badges pro Google+ začít zkoušet okamžitě – v praxi to znamená, že ji uvidí všichni, kdo se k programu přihlásili a nepřihlášení je uvidí až v okamžiku, kdy Google Badges zpřístupní veřejně. Návod a hlavně generátor kódu najdete v Link your Google+ page to your site

Smyslem Badge, tedy aktivního prvku pro vaše webové stránky, je propojení vaší Stránky (Page) na Google a odpovídající webové stránky. Pro uživatele má Badge výhodu v tom, že se mohou okamžitě stát “fanoušky” (v pojetí Google+ jde o přidání Stránky do kruhu), stejně jako je tomu u obdobného prvku Facebooku (Facebook Like Box) pro tamní Stránky. Pro vás samotné má Badge ale i další přínos, sdělí Google, že vaše webové stránky “patří” k Stránce na Facebooku a můžete se tak zapojit do Google Connect programu.

Na výběr je několik provedení – standardní velikost (nazval bych ji spíše velkou) a malá nabízejí možnost přidání do kruhu. Další tři provedení jsou pouze ikony a poslední možnost je nepoužít žádnou Badge, ale pouze propojit webové stránky se Stránkou na Google. K dispozici je i možnost přizpůsobení v podobě nastavení jazyka, vypnutí asynchronního zpracování a HTML5 podoba.


Pokud nechcete (nebo nemůžete) umístit kompletní badge, postačí zvolit možnost “no badge” a získáte tak pouze meta značku, kterou musíte umístit do HEAD sekce – ta propojuje vaše webové stránky s Google+ Stránkou.

<link href=”https://plus.google.com/112462375640436753035″ rel=”publisher” />

Pokud budete nasazovat kompletní badge a máte již na svém webu +1 prvky, tak nezapomeňte že není nutné podruhé vkládat kód volající knihovnu pro Google+ prvky. Použijte pouze META značku do HEAD a G:PLUS značku pro umístění badge.

<g:plus href=”https://plus.google.com/112462375640436753035″ size=”badge”></g:plus>