Google+ Pages – průvodce firemnímí stránkami na Google+

Google+ v listopadu umožnilo firmám zakládat firemní Stránky (Pages) velmi podobné těm, které firmy využívají již dlouho na Facebooku. Přesto se najde řada rozdílů a samotné G+ Pages jsou pouze první verzí a bude zajímavé sledovat další vývoj. Čím dříve ale začnete, tím dříve se naučíte využívat možnosti.


Vytvoření Stránky, první krok

Google+ Stránku (Page) může založit kdokoliv, kdo má osobní účet na Google (osobní účty nesmí být použity pro firmu). Postačí přejít na plus.google.com/pages/create, zvolit základní kategorii (a podkategorii) – volbou ovlivníte to, co bude Stránka mít k dispozici v “meta informacích”. A je možné, že Google (narozdíl od Facebooku) později tyto informace nějak využije. Na používání Stránek se vztahují Další smluvní podmínky služby Stránky Google+

UPOZORNĚNÍ: Již zvolené zařažení není možné později měnit

Výběr kategorií nabízí poměrně tradiční rozdělení:

  • Místní firma nebo místo (páruje se s firemními záznamy z Vyhledávání)
  • Výrobek nebo značka (má řadu dalších podkategorií a najdete zde Webové stránky a Osobnost a Známá Osobnost)
  • Společnost, instituce nebo organizace (má řadu dalších podkategorií)
  • Umění, zábava nebo sport (má řadu dalších podkategorií a najdete zde Webové stránky, Fiktivní postava)
  • Jiné

Každá Stránka musí mít název a může mít připojenou základní webovou adresu. Je možné nastavit věkové omezení pro přístup (bez omezení, 18+, 21+ a označit jako související s alkoholem). Po vyplnění všeho se můžete přihlásit k zasílání novinek o Google Stránkách a také musíte odsouhlasit Podmínky užívání. Pak už jenom stačí kliknout na Vytvořit.

UPOZORNĚNÍ: Při zakládání občas dojde k chybě a Google+ tvrdí, že Stránku není možné založit. Prozatím vždy založená byla, ale bylo nutné se k ní dostat přes váš profil a základní informace začít nastavovat odtamtud.

UPOZORNĚNÍ: První volba (místní firma nebo místo) je opravdu natvrdo navázaná na záznamy o firmách u Google. Váš firemní záznam tedy musí existovat a být správný (případně jej můžete založit).

V dalším kroku zakládání nové Stránky bude moci zvolit Popis – Google+ doporučuje “10 slov, které nejlépe vystihují vaši stránku” – doporučení berte vážně, z nastaveného popisu nebude vidět skutečně víc, než zhruba prvních deset slov. Můžete ho ponechat prázdný a vyplnit později.

Další co budete potřebova je klasická profilová fotka – tu si musíte vytvořit předem a Google vám umožní pouze základní možnosti editace, hlavně možnost nastavit jaký výřez z fotografie bude použit – připravte se na to, že se můžete se správným nastavením poměrně dlouho a zbytečně trápit – Google nicméně používá profilovku čtvercovou (neumožňuje to co Facebook, tady proměnlivou výšku) a nejjednodušší bude použít 200×200 bodů.

Google Plus – Vytváření stránky, základní údaje a foto

Bezprostředně po tomto kroku bude následovat možnost nasdílet informaci o nové Stránce na vaše kruhy – osobně to ještě nedoporučím, lepší je Stránku skutečně dokončit a teprve poté o ní zveřejnit informaci na vaše kruhy. Postačí kliknout na Dokončit a kruhům se nic nerozešle.

Než budeme pokračovat, malá reklama

Prozatím založené G+ Stránky pro věci související s JustIT.cz, POOH.CZ a autorem článku:

Čerstvě vytvořená stránka – volba “Začínáme”

Česrstvě vytvořená Stránka odpovídá volbě “Začínám” s základním návodem – na této stránce se vám hlavně může hodit “Informujte svět” – najdete tam adresu vaší Stránky na Google+ – Stránky mají klasické adresy profilů, takže jde o nic neříkající posloupnost čísel. Prozatím neexistuje žádná možnost jak získat jakoukoliv jinou adresu.

Google Plus – čerstvě vytvořená Stránka

Firemní Stránka se v ostatních aspektech chová skoro stejně jako osobní profil – v horní části můžete přepínat mezi hlavní stránkou (kde uvidíte později příspěvky od všech stránek a lidí, které si Stránka přidá do kruhů), fotografiemi, profilem a kruhy.

DŮLEŽITÉ – vždy když se na Google+ přepnete na některou ze stránek, budete na Google+ vystupovat jako tato stránka – abyste začali vystupovat opět jako vy, musíte se vrátit ke své identitě – nahoře vlevo (tam kde vidíte logo a název Stránky) je vidět šipka s počtem vašich stránek – postačí kliknout a můžete se přepínat meiz vaší identitou a mezi všemi stránkami, které na Google+ máte.

DŮLEŽITÉ – Stránka v základi podobě zveřejňuje veškeré informace jako veřejné (lze to samozřejmě změnit a příspěvky cílit na Kruhy) a její příspěvky tak dostávají všichni lidé, kteří si Stránku přidali do Kruhu.

DŮLEŽITÉ – Aby si Stránka mohla do svých Kruhů přidat nějakého uživatele, musí si tento uživatel nejprve sám Stránku přidat do svého kruhu (nebo se o ní zmínit ve svém status). Do kruhů si bez tohoto omezení může kterákoliv Stránka přidat další Stránku.

Nezapomeňte vyplnit údaje o vaší Stránce

Než začnete zveřejňovat na své Stránce informace, nezapomeňte vyplnit informace na Profilu Stránky – přepněte se na Profil (nahoře pomocí ikonky) a poté na Něco o mně a pomocí Upravte si profil vyplňte zbývající informacce o vaší firemní Stránce. Funguje to stejným způsobem jako u osobního profilu. To co budete moci o Stránce vyplnit se může lišit podle toho, jaký typ a podtyp (kategorii a podkategorii) jste zvolil.

Google Plus – Stránka – Úprava profilu

TIP: U některých informací je možné vyplňovat formátované (HTML) informace, využijte toho. Funguje i copy/paste, takže si můžete tyto informace připravit v HTML editor a poté zkopírovat do Google+

TIP: Pokud některá informace umožňuje více variant, bude vám Google+ nabízet nová prázdná políčka až poté, co vyplníte již ta zobrazená.

TIP: Pokud chcete ze své Stránky odkázat na řadu další stránek, budou se vám hodit Doporučené odkazy v pravé části – odkazů sem můžete dát hodně.


Měnit můžete i název Stránky a již vyplněný Popis, postačí kliknout kamkoliv do prostoru dané informace. Změnit ještě můžete viditelnost informací o kruzích, opět podobným způsobem jako u osobních profilů. A samozřejmě zde můžete zvolit jinou profilovou fotografii, postačí kliknou nt “Změnit fotku”.

Poznámka: Měnit název Stránky můžete kdykoliv, pokud ale máte statut “ověřené” (verified) Stránky, změna jména vás o tento statut připraví.

Firemní Stránka má stejnou pětici fotografií (fotostrip) v záhlaví, takže si sem můžete nahrát pět fotografií, které budou vidět na profilové (O mně) stránce – narozdíl od Facebooku se jejich pozice nemění a můžete tak snadno tento prostor kreativně využít. Rozměr obrázku v záhlaví je 125×125 bodů – budete-li rozřezávat fotku tak aby využila všech pěti pozic, tak mezera mezi je 15 bodů.

Photostrip – nahrání pěti fotografií a výsledek v hotovém profilu Stránky

Pro skončení úprav postačí kliknout na “Úpravy dokončeny” (v pruhu nad informacemi z profilu).

TIP: Pokud v profilu uvedete e-mail, bude možné jej ověřit – postačí kliknout na Ověřit a počkat na příchozí poštu – pomocí odkazu v mailu poté ověříte, že e-mail je opravdu váš.

Počáteční obsah, aby to nebylo uplně prázdné

Než informaci o existenci vaší Stránky zveřejníte na své kruhy nebo jakkoliv jinak zviditelníte, je dobré na ni umístit alespoň jeden/dva příspěvky – základní obsah, takový ze kterého první příchozí pochopí, k čemu stránka slouží, případně o čem vlastně je.


Pomocí ikonky nahoře přejděte na Domovskou stránku a zde už můžete klasickým způsobem vkládat cokoliv – textové statusy, nahrát obrázky, vložit odkaz na váš firemní web – tato funkčnost je zcela shodná s tím, jak ji používáte ve vašem osobním profilu. Nezapomeňte, že jste v tuto chvíli stále “přepnuti” na identitu vaší Stránky a cokoliv tak děláte bude vkládáno “od” vaší Stránky.


TIP: Odeslaný příspěvek je možné i po odeslání opravovat a nastavovat některé jeho vlastnosti, je to stejné jako u osobního profilu.

Zviditelnění vaší Stránky na Google+

Google+ nenabízí žádný “katalog” Stránek ani mechanismus jak je někdo může snadno najít (funguje samozřejmě klasické vyhledávání), nelíší se tak příliš od Facebooku – základním prvotním mechanismem je to, že pomocí Dejte vědět svému okolí nasdílíte informaci o existenci Stránky na své Kruhy.

Pro další zviditelňování platí totéž co možná znáte z Facebooku i kdekoliv jinde – doplnit informace o vaší Stránce na váš web, využít klasický marketing a reklamu, využít vašich “přátel” pro další šíření. Cíl je jasný, potřebujete aby si vás na Google+ lidé přidávali do svých kruhů.

TIP: Přidávat si lidi do kruhů jako Stránka má smysl hlavně v okamžiku, kdy je budete chtít jako stránka sledovat – Stránka tak může sledovat zcela jiné lidi, než jaké sledujete vy sami na svém osobním účtu. Je to jedna z velmi užitečných vlastností. Samozřejmě pak takto přidané lidi můžete využít v cílení – příspěvek Stránky nemusí být pouze Veřejný, ale může být “odeslán” jenom k určitým lidem.

Další důležité poznámky a postřehy

Stránka prozatím nemůže mít žádné další správce – správcem Stránky je ten, kdo ji vytvořil a žádná možnost přidávání dalších správců není k dispozici. Lze očekávat, že v pozdější verzích Stránek tuto možnost Google doplní. Vytvořenou Stránku ani není možné “převést” na někoho jiného.

K přehledu všech Stránek kde jste správci se dostanete pomocí přepínacího prvku mezi vaším profilem a Stránkami – na konci najdete Správa vašich stránek. Dostanete se tak nejenom k přehledu Stránek, ale také k možnosti jejich případného Smazání.

V Nastavení vašeho účtu se objevila nová volba (v Google+ části) “Automaticky přidat Google+ stránku do mých kruhů pokud hledám pro + následované názvem stránky“. Toto nastavení se týká Google+ Direct Connect – nové funkčnosti ve vyhledávání, kde můžete použít “+název” pro hledání Stránek.


“Domovská” stránka pro Stránky na Google+ je k nalezení na http://www.google.com/+/business/ – pokud byste ji snad kdykoliv k něčemu potřebovali.

Google+ Stránky podporují klasický Hangout (Setkání) včetně všech výhod – tedy zejména možností video chatu až deseti lidí. Pro vaše firemní působení v sociálních sítích jde o jednu z nejlepších služeb, kterou si vůbec snad můžete přát. Pro Stránky ale nefunguje hangout (setkání) na mobilních telefonech.

Svojí Stránku můežte propojit s vašíim webem pomocí Badge (Odznaku) – návod najdete v Propojte svou stránku Google+ s vaším webem. Protatím jsou k dispozici pouze “g+” červené ikonky, ale měl by se objevit i “normální” a “malý” odznak ukazující “obličeje” přátel a hlavně možnost ihned přidat do kruhu.

UPOZORNĚNI: Google+ Stránky se od Facebook Stránek liší hlavně tím, že “fanoušci” nemohou “na stránku” přispívat žádnými příspěvky. Jediné co mohou je komentovat to co Stránka zveřejnila. Mohou samozřejmě vytvořit vlastní příspěvek adresovat ho Stránce (ať už pomocí vlastního kruhu nebo přímo) – Stránka samotná ale takovéto příspěvky uvidí jenom ve vlastních příchozích (incoming).

Pokud hledáte nějaký způsob jak automatizovat vkládání na Stránku, tak prozatím žádný takový způsob neexistuje.

Pokud hledáte RSS nebo nějaký způsob získávání informací ze Stránky, tak také prozatím neexistuje.

Stránky mají vlastní +1 knoflík ale nemohou pomocí +1 označovat další stránky (a samozřejmě ani používat +1 na webu).

Stránky nemohou hrát hry.

Stránky nemohou při sdílení používat Rozšířené kruhy (Extended circles).

Stránky (bohužel) nemohou dostávat e-mailem notifikace – nefunguje ani notifikace v horním pruhu.

Smluvní podmínky aneb Pravidla užívání

Pravidla užívání Stránek na G+ v první řadě vyžadují dodržování klasických zásad obsahu a chování uživatelů a zásady ochrany osobních údajů služby Google+ a v praxi se nijak neliší od Pravidel používaných kdekoliv jinde. Nově se mezi Pravidly objevují i zásady soutěží a propagace služby Stránky Google+ a zásady vývoje na platformě Google+.

Ze všech klasických omezení a nařízení je vhodné zmínite, že Přímo na své stránce Google+ nesmíte vést soutěže, loterie a sázkové hry, nabídky, kupony nebo jiné podobné propagační akce (dále „Propagace“). Google nicméně přímo říká, že můžete na své Stránce použít odkaz na soutěž (Propagaci), za předpokladu, že tato probíhá v souladu s platnými právními předpisy ve vaší zemi (a zemích kde je možné se soutěže účastnit). Pzornost je potřeba věnovat i  zásadam tlačítka +1zásadam ochrany osobních údajů služby Google+ nebo dalším smluvním podmínkam služby Stránky Google+