MP3tunes (ne)zvitězili nad EMI

Než se vůbec kdy dočkáme bezproblémově dostupné hudby kdesi v cloudu, odehraje se nespočet právních bitev. Hudební průmysl se bude ještě mnoho let snažit udržet staré pořádky a rozhazovat žaloby na všechny strany. Jedna taková bitva se odehrává mezi www.mp3tunes.com a EMI.

Dílčí vítězství je ale ve skutečnosti zároveň prohrou, MP3Tunes (a  jeho zakladatel Michael Robertson) byli shledáni vinnými z porušování autorského práva u stovek skladeb, protože nereagovali dostatečně na žádosti EMI o odstranění nelegálního materiálu. Vítězství tu nicméně je, z větší části soud uznal, že MP3tunes.com je pod ochranou DMCA (Digital Millennium Copyright Act). V rámci amerického práva to znamená, že DMCA může chránit provozovatele hudebních cloudových služeb, ale pouze za předpokladu, že vyhoví žádostem o likvidaci nelegálního obsahu a bude rušit účty těm, kdo opakovaně porušují zákon.

Boje mezi MP3tunes a EMI asi není u konce, lze očekávat pokračování k odvolacímu soudu. Přesto je dílčí výsledek důležitý. Ukazuje, že hlídači autorských práv budou muset být obsahové společnosti, nikoliv on-line služby. Napovídá tomu i rozhodnutí soudu, že požadavek EMI na “prosté odstranění všeho obsahu EMI” nebylo dostačující. EMI bylo nakonec nuceno konkrétně identifikovat každý jednotlivý obsah, který narušoval autorská práva.

Soudce William Pauley dokonce prohlásil, že pokud by umožnění stažení materiálu porušujícího právo bylo dostatečným pro zodpovědnost, byly by i společnosti jako je Google či Yahoo! bez ochrany v rámci DMCA. A v takovém případě by “smysl DMCA – inovace a růst internetových služeb – byl podkopán”.

MP3Tunes v některých případech ale nereagovalo dostatečně na požadavky na odstranění nelegálního obsahu – místo fyzického odstranění nelegálně nabízených skladeb z úložiště uživatelů pouze odstranilo odkazy na obsah vedoucí ze služby Sideload (vyhledávač MP3). Samotný zakladatel byl uznán vinným, že osobně předmětné skladby stáhl.

Zdroj a další informace viz MP3tunes Wins Copyright Case Against EMI, For The Most Part