Šef českého Vodafone, Jiří Báča zmizel z Twitteru. Ještě před pár dny tam ale byl. Ukázková aféra

Pokud se dnes podíváte na @jirkabaca, neobjeví se očekávané, tedy účet šéfa českého Vodafone. Ještě někdy 15. listopadu na něm ale s jistotou tweetoval (alespoň to je v Google Cache) a třeba takový Ondřej Vyhnanovský si před pár hodinami dělal legraci z Ondřeje Maléhotweetem vyštval jsi z twitteru pana Báču, chceš vyštvat i Vodafone péči nebo co?

Pokračovat ve čtení „Šef českého Vodafone, Jiří Báča zmizel z Twitteru. Ještě před pár dny tam ale byl. Ukázková aféra“

Česká republika zavádí cenzuru Internetu, přílepkem k loterijnímu zákonu

Pokud se poslancům podaří v přílepku k loterijnímu zákonu podaří zavést cenzuru Internetu, bude existovat seznam „povolených“ loterijních internetových stránek, a k těm ostatním budou poskytovatele přípojení k Internetu povinni znemožňovat přístup.

Za zavedení cenzury můžete poděkovat poslanci Janu Farskému z TOP 09, ale pod návrhem přílepku najdete více jmen – Pavel Bém (ODS), Igor Svoják (ODS), Marek Šnajdr (ODS), Vladislav Vilímec (ODS), Josef Cogan (TOP 09), Jan Farský (TOP 09) – zpravodaj, Rudolf Chlad (TOP 09), Helena Langšádlová (TOP 09), František Laudát (TOP 09) a Pavel Svoboda (ČSSD).

Mimo blokování přístupu k „nepovoleným“ stránkám návrh zákona přináší i zákaz reklamy na tyto služby. Včetně absurdní situace, kdy by poskytovatelé připojení měli být povinni skrývat i takové weby jako je Google či CNN v okamžiku, kdy se na nich objeví „zakázaná“ reklama -tedy hlavně reklama na zahraniční sázkové společnosti. V praktickém pohledu to může znamenat, že by poskytovatelé připojení museli blokovat všechny zahraniční weby, protože není technicky možné zajistit, aby se na nich podobná reklama neobjevila.

Jediný způsob, jak by se mohl poskytovatel internetového připojení vyhnout porušování tohoto cenzurního zákona, je zprovoznění seznamu povolených stránek. Zřejmě by už ovšem nemohl inzerovat, že poskytuje připojení k celosvětové síti Internet, protože by tím ovšem klamal spotřebitele,“ komentuje návrh zákona Mikuláš Ferjenčík, místopředseda Pirátské strany.

Na www.internetbezcenzury.cz vznikla nezávislá petice. „Tato povinnost je v konečném řešení nepřijatelnou cenzurou internetu. Pokud se státní moci nelíbí nějaký web, jakým právem si osobuje nárok na to, aby svobodným občanům k tomuto webu zamezila přístup? Nyní se státní moci znelíbila jedna část internetového obsahu, jindy to může být jiný obsah – a jsme opět v cenzurou ovládané společnosti,“ uvádí se na stránkách petice.

Cenzurní povinnosti obsahuje přílepek § 2a, který má změnit zákon o službách v informační společnosti:

1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4a) zní:

Ҥ2a

Odpovědnost provozovatelů elektronických prostředků

Provozovatelé elektronických prostředků jsou povinni zajišťovat nemožnost připojení uživatelů ke stránkám elektronických prostředků nabízejícím či umožňujícím účast na loteriích či jiných podobných hrách provozovatelů, kteří k tomu nemají povolení vydané podle zvláštního právního předpisu 4a) , obsahujícím reklamu na takové služby či činnosti, nebo takové činnosti propagujícím či podporujícím.”.

4a) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.”.

2. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

“c) pro povinnosti vyplývající z § 2a Ministerstvo financí.”.

1.V § 11 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

“(3) Právnické osobě nebo fyzické osobě, která poruší povinnost vyplývající z ustanovení § 2a, se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.

Ministerstvo financí přitom zákonem žádnou povinnost zveřejňovat a poskytovat seznam povolených stránek nemá. Vzniká tak další absurdní zákon, který nemá žádné praktické možnosti prosazování a velké množství zneužití pro likvidaci nepohodlných poskytovatelů připojení k Internetu, cenzury a šikanování.

EU se rozhodla nepodpořit síťovou neutralitu

Evropská komise neuvede legislativu, který by zajistila ochranu síťové neutrality. Tedy mechanismus, který by znemožnil poskytovatelům internetového připojení zvýhodňovat určitý druh sítového provozu a naopak potlačovat jiné druhy. „Otevřený a neutrální Internet“ by, podle EU, měly zajistit informace zákazníkům od poskytovatelů služeb a tlak médiím.

Poskytovatelé internetového připojení a služeb tak mohou dle vlastního uvážení zvýhodňovat určitý druh provozu na své sítí (pohled z té příznivější strany). Nebo také naopak, tvrdě potlačit síťový provoz, který nechtějí příliš podporovat (pohled z té opačné strany). Jde o vítězství na straně poskytovatelů internetových služeb, kteří proti případnému zákonnému stanovení principů síťové neutrality dlouhodobě bojují. A může jít o prohru spotřebitelů, ale také o možný zdroj problém v případě zneužití těchto mechanizmů pro cenzuru, potlačování svobody slova a projevu a znemožňování či komplikování používání určitých internetových služeb (zejména se bude „hodit“ pro „boj“ proti P2P a „pirátství“).

Právě omezování P2P provozu je nejčastějším způsobem porušování zásad síťové neutrality – ve Velké Británii a dalších pěti státech EU je takto omezováno jako P2P, tak streaming videa. A v šesti státech EU jsou zpoplatňováni internetoví uživatelé, kteří používají VOIP služby.  A prostředím s neexistující síťovou neutralitou jsou typicky veškeré mobilní internetové služby v EU.

EU svůj postoj může přehodnotit na konci tohoto roku, kdy na základě správy BERECu (regulační skupina EU pro elektronické komunikace) bude zjišťovat, jestli se nezměnily podmínky a „samoregulace“ se případně mohla stát nedostačující.