Rozpoznávání obličejů Facebooku dalším útokem na soukromí

Evropská Unie zahájila šetření Facebooku, který celosvětově nasadil rozpoznávání obličejů při nahrávání fotografií. Pokud ve vámi nahrané fotografii najde kohokoliv z vašich přátel, automaticky vám doporučí ho ve fotografii označit.

Facebook ve velkém nasazuje rozpoznávání obličejů ve fotografiích a jak už u Facebooku je zvykem, tuto invazi do soukromí nasadil celosvětově, bez ptaní a automaticky. V nastavení soukromí sice můžete tuto funkčnost zakázat (Facebook pak nebude fotografie na nichž jste vidět předkládat k oštítkování), ale počáteční nastavení pro více jak 600 milionů uživatelů je – zapnuto.

Pokud máte v oblibě konspirace, tak je vám asi vcelku jasné, že Facebook je nástrojem tajných služeb a gigantická databáze stovek milionů fotografií identifikujících konkrétní osoby je rozhodně vítaným nástrojem.

Obdobná funkčnost, tedy rozpoznávání obličejů na fotografiích, je implementována v Google Picasa či Apple iPhoto. V obou případech ale je využití s Facebook nesrovnatelné – hlavně s ohledem na počty uživatelů Facebooku a množství fotografií, které již Facebook vlastní a využívá.

Označování přátel ve fotografiích bylo doposud výhradně manuální činnosti – pokud  jste někoho z přátel na fotografii chtěli identifikovat, označili jste ho. V nové podobě Facebook nabízí konkrétní přátele označené a označení (štítek) stačí pouze schválit. V principu tedy nic, co by se na Facebooku nedělo již řadu měsíců.

Označování na fotografiích se na Facebooku nelze bránit – lze pouze nastavit soukromí tak, aby se nikdo jiný než vy o označení nedozvěděl a každé označení ručně odebrat. S nástupem automatického označování tak můžete mít výrazně více práce a otázkou samozřejmě zůstává, zda si Facebook onu automatickou detekci “někde ve skrytu nepamatuje”.

Hlavním problémem nové funkčnosti Facebooku je klasický přístup Facebooku – plošné nasazení všem uživatelům, kteří musí tuto funkčnost vypnout, pokud ji nechtějí. Bez jakéhokoliv vysvětlení a oznámení.