Spammeři používají vlastní zkracovače adres

Symantec upozorňuje na vzrůstající využití zkracovačů adres pro spam a útoky na Internetu. Služby veřejných zkracovačů už nestačí a spammeři začínají používat vlastní.

Zpráva MessageLabs Intelligence: May 2011 (PDF) upozorňuje na růst používají vlastních zkracovačů adres  spammery a útočníky – ti vedle použití klasických zkracovačů (jako je například bit.ly či goo.gl) používají vlastní zkracovače.

Cesta k závadnému obsahu na Internetu tak zpravidla vede odkazem v mailu vedoucím na zkrácenou adresu v bit.ly (či jiném “normálním” zkracovači) a poté je návštěvník přesměrován na vlastní zkracovač. A až v posledním kroku se ocitne na cílové stránce.

Spammeři si své zkracovače zřizují na doménách, které za tímto účelem zaregistrovali i před řadou měsíců a nikdy je na nic nepoužili – takovéto domény jsou po celou dobu nepoužívání neviditelné a nezjistitelné. A skrz ně zkrácené adresy se objeví až v konkrétním spamu – a mohou se libovolně měnit a přizpůsobovat.