Facebook nemění podmínky užití vaší fotografie v inzerátech

facebook-zuckerberg-open-graphOd poloviny minulého týdne se na Facebooku objevuje zmatené varování před “páteční změnou podmínek užíváni profilových fotografií” v inzerátech. “Varování” bez rozmyslu přeposílají uživatelé a vzniká tak jenom klasický řetězový dopis. Facebook v pátek žádné podmínky neměnil. Vaši profilovou fotografii může používat v inzerátech už dlouho.

FACEBOOK’S BEING SNEAKY AGAIN ~ On Friday, Facebook will start using your photos in ads that will appear on the profile page of your contacts. It’s legal and is mentioned in the fine print when you create your account. TO stop this do the following: Account, Account Settings, Then click on Facebook Ads, choose “No one” on the drop-down menu and save changes. Copy this and use in a status update. PASS ALONG”

Původní anglicky psaný řetězový dopis se během týdne objevil i v češtině

V pátek začne Facebook používat vaše fotky v reklamách, které se objeví na stránkách profilu Vašich kontaktů. Je to legální a je to zmiňováno v drobném písmu, když jste si vytvářeli účet. Abyste se vyhnuli takovéto nezvané publicitě, jděte na: Účet, Nastavení účtu, pak klikněte na záložku Reklamy na Facebooku a vyberte “nikdo” v rolovacím menu. A pak uložte změny. Zkopírujte text do “statutu”. ŠIŘTE INFO DÁL.

Facebook může vaši profilovou fotografii (nikoliv vaše fotografie, které jste nahráli na Facebook) využívat v inzerci již dlouho – v pátek se žádná změna nekonala. Jak zamezit Facebooku aby vás využíval v reklamě popisuje dostatečně jasně, co můžete udělat, aby Facebook právě tu vaši profilovou fotografii nepoužíval.

Pokud opravdu nechcete aby vaše tvář byla jakkoliv použitelná (a zneužitelná) pro reklamu, tak ale existuje jediné bezpečné řešení – v žádném případě na Facebooku nenabízejte profilovou fotografii, která vyobrazuje vaše “skutečné” já. Profilová fotografie na Facebooku je vždy veřejně přístupná. A zcela běžně je zneužívána pro spam i podvody.