Jste unavení? Mohou za to televize, mobily, počítače i tablety

Podle 2011 “Sleep in America” poll, průzkumu uspořádaného National Sleep Foundation, používá 95% Američanů nějaké elektronické zařízení – televizi, počítač, hru či mobilní telefon – hodinu předtím, než jdou spát. A podle lékařů má setrvalá přítomnost obrazovek na vliv na to, že 63% z dotazovaných uvádí, že se v průběhu týdne nevyspi dostatečně.

Problém je ve vystavění umělému světlu mezi soumrakem a momentem, kdy uleháme do postele – podle lékařů tím dochází k potlačení vytváření melatoninu, hormonu podporujícího spánek. “Melatonin posiluje pozornost a posouvá cirkadiánní rytmy do pozdějších hodin – hůře se nám tak usíná,” uvádí Dr. Charles Szeisler z Harvard Medical School.

Velké množství obrazovek emitujících světlo ve vašich ložnicích tak může být zodpovědné za vaše nevyspání. A obtíže s usínáním, zejména pokud jste jejich působení vystaveni hodinu předtím, než jdete spát. Nejčastěji používaným zařízením v právě takovýto moment je samozřejmě televize u starší generace. Ti mladší uvádějí jako nejpoužívanější mobilní telefon.

Co se spánku týče, studie uvádí několik praktických doporučení

 • Držte se pevného schématu pro váš spánek, jděte spát a vstávejte ve stejnou dobu každého dne
 • Vystavujte se ostrému světlu ráno, vyhýbejte se mu v noci – ranní vystavení světlu vám dodá energii
 • Cvičte pravidelně – ranní cvičení vám může pomoci získat potřebnou dávku světla
 • Navykněte si na relaxační rutinu před uložením se ke spánku – zklidnění a relaxace před ulehnutím pomáhají
 • Vytvořte komfortní prostředí pro spánek, bez rušivých vlivů – pokud vás komunikace a aktivity související s prací ruší, nevnášejte je do ložnice
 • Pojměte vaši postel jako svatyni chránící před denním stresem – pokud dvacet minut po ulehnutí stále nespíte, vstaňte a věnujte se něčemu relaxujícímu do okamžiku, než pocítíte ospalost
 • Před spaním se vyhýbejte  kávě, čokoládě a tabáku
 • Před spaním se také vyhněte velkému jídlu a pití
 • Alkohol před spaním vás může připravit o hluboký spánek a zajistit časné probuzení
 • Nepoužívejte medikamenty zpožďující či narušující váš spánek
 • Žádné pozdně odpolední či večerní krátké spaní, jedině pokud musíte v noci pracovat – pokud si chcete na chvíli lehnout, držet to pod 45 minutami a před třetí hodinou odpolední