Facebook stále plánuje zpřístupnit adresu bydliště a telefon uživatelů pro aplikace

První (lednový, viz Facebook odložil zpřístupnění telefonního čísla a adresy aplikacím) pokus o zpřístupnění adresy bydliště a telefonu uživatelů aplikacím nevyšel, ale Facebook to nevzdává.

Když v lednu  Facebook zpřístupnil telefonní číslo a adresu uživatele aplikacím setkalo se to s negativní odezvou, hlavně způsobenou typicky nepromyšleným provedením. Skutečnost, že uživatel poskytuje tyto dva údaje aplikace, se totiž projevila pouze v klasickém dotazu na přidělené nového práva (“Access my contact information“) aniž by bylo jakkoliv zřejmé, jak závažné toto přidělení může být.

Facebook stále zamýšlí tyto osobní informace zpřístupnit aplikacím – pro využití v reklamě jsou velmi výhodné a Facebook tak může opět poskytnout marketérům další důvod, proč právě jeho služby využívat více a více. V rámci nových úvah je nicméně potřeba dořešit i jeden zásadní problém, na který Facebook při prvotním otevření této informace nemyslel – zda a jak poskytovat tyto informace u nezletilých (Facebook je možné používat od 13 let výše).

Plány Facebooku jsou více než jasně vidět z korespondence mezi Facebookem a americkým zákonodárci (PDF). Facebook zde zmiňuje i to, že by uživatel měl nově mít možnost toto právo odebrat – tato kosmetická změna působí poměrně úsměvně, protože v okamžiku kdy už došlo k přenosu informací, je pozdější odebrání tohoto práva nefunkční. Informace již tvůrce aplikace má k dispozici a může je volně využít (a hlavně zneužít). Jediné čím to Facebook chce (a může) pojistit je požadavek, aby v takovémto případě tvůrce aplikace takto získané informace smazal.