Hitwise: Bing +5%, Google -1%

Google používá pro vyhledávání 69.67% Američanů, konkurenční Bing 25.77% (z toho 10.60% tvoří Yahoo! Search). Malých 4.57% připadá na sedmdesát dalších vyhledávacích služeb.

Zajímavý je i pohled na úspěšnost – Bing dosáhl 81% (počet vyhledání, které vedly k návštěvě webu), Google 65% (+1% oproti předchozímu měsíci).  Nejvíce placených prokliků u internetových obchodů jde na vrub Amazon.com (12.03%).

Hitwise také upozorňuje, že došlo k vzestupu používání kratších frází. Jedno až čtyř slovní fráze vzrostly o 1%.  Nejvíce používány jsou dvouslovní fráze (24.26%).