Google Apps mají změněné SLA a parametry služby

Destination: Dial Tone — Getting Google Apps to 99.99% napovídá o co se Google pokouší, dosáhnout 99.9% dostupnosti Google Apps.

Základní změna SLA (Serivice Level Agreement, Smlouva o poskytované úrovni služby) spočívá v odstranění “plánovaných odstávek”. Jakékoliv výpadky a odstávky se budou nyní počítat v rámci SLA – Google uvádí, že je “první poskytovatel cloud služeb, který odstraňuje dobu na údržbu ze SLA”. Mění se i způsob počítání výpadků – v předchozím SLA se do výpadků nepočítala nefunkčnost kratší, než 10 minut.

Google uvedl, že v roce 2010 byl Gmail dostupný 99.984% času, jak pro firemní, tak pro osobní uživatele. Uvedená dostupnost představuje celkem sedm minut výpadku měsíčně.