Co má společného Facebook a Talkbook? Vcelku nic. Až  na “book” v názvu. A stejně jako v řadě dalších případů i zde se Facebook snaží dosáhnout svého.

Talkbook.com, který nijak Facebook nepřipomíná a ani není sociální sítí, se snaží proti Facebooku bojovat (viz Talkbook Files to Cancel Facebook Trademarks). U USPTO podal žádost o zrušení registrace značky Facebook (PDF).

Talkbook

Opírá se mimo jiné o to, že Facebook původně zažádal o registraci THEFACEBOOK, kterou později zaměnil za FACEBOO a Patentovému úřadu nesdělil, že “facebook” bylo již používáno v řadě dřívejších případů jinými subjekty.