EU: Blokování webů s dětskou pornografií nestačí

EU - vlajkaSamotné blokování webů není dostačující v boji s dětskou pornografií, překvapivě tvrdí výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (Civil Liberties, Justice and Home Afffairs Committee). A případné prosazení napříč celou Evropskou Unií by mohlo být “složité s ohledem na rozdílné vnímání a tradice jednotlivých států”.

Alexander Alvaro navrhuje, aby otázka blokování či mazání webů s dětskou pornografií byla ponechávana na jednotlivých státech, nikoliv řešena na úrovni EU. Andrew Brons navíc upozorňuje, že “blokování může být čistě kosmetické”. A Jan Albrecht upozorňuje, že “mazáni zřejmě nefunguje”. Tisková zpráva výboru se shoduje na tom, že důležitější je prevence.